Vi advarer


Å sette foreldre i en forferdelig situasjon

En profilert frivillig organisasjon rettet mot foreldre som ligger i konflikt med barnevernet eller som har bortførte barn, tror tydeligvis at løsningen på alle problemer er å skjule disse for norske myndigheter. Å gjemme unna foreldre og barn har blitt denne organisasjonens varemerke. Det er klart at det kan virke som en grei måte å løse problemene på, når man ellers ikke besitter noen form for kompetanse innenfor fagfeltet barnevern og barnebortføringer.

Mange av foreldrene som har havnet i denne kunnskapsløse  organisasjonens klør har havnet i et mye verre uføre enn det de ville ha gjort om de hadde fulgt norske spilleregler og med hjelp fra en relevant advokat latt rettsvesenet behandle sakene deres.

Nå har det blitt oss kjent at de igjen skal skjule en mor og hennes barn for norske myndigheter for å forhindre at barnets far skal få reise på juleferie sammen med barnet. Vi kommer til å følge utviklingen i saken, samt dokumentere hva organisasjonen her foretar seg. Det vil i såfall ikke bli den første straffesaken denne organisasjonen involveres i.

Vårt generelle råd til foreldre i vanskelige situasjoner, er å styre unna organisasjoner og stiftelser som oppfordrer til selvtekt i familiesaker. Dette fører aldri noe bra med seg for de involverte.

Les mer om barnevern og barnebortføring her: Link

Seiler nå også under navnet:

FAMILIEREDAKSJONEN

2 thoughts on “Vi advarer

  1. Pingback: Generalsekretær Arnstein Øyslebø i Familiestiftelsen går av etter sex-klubb skandale « ABP World Group Ltd.

    • Dessverre er det mange fedre opplever å falle i fellen av sexistisk type tenkning. Mens det er helt essensielt for å forstå konsekvensene av å ta saken i egne hender eller bli guidet av andre institusjonelle påvirkninger gjennom frustrasjon.

      Din melding om resultatet svikt i en stat eller rettsapparatet for å løse mange konflikter annet enn profitt tar på familiene og barnas bekostning er det som gjør problemene mye verre enn de opprinnelig var. Staten i de fleste land har i utgangspunktet grunnlagt ny virksomhet i handel over familier for mest mulig profitt, av både juridiske involvering og sysselsetting.

      Det er selvsagt kjent at mødre får barn og fedre får regninger, er dette et direkte resultat av rettsvesenet sikring av sine sexistiske innsatser og åger, fullt kjenne alvoret i mange tilfeller og risikoen. Den urettferdighet av det juridiske systemet og fokus av type casting fedre i historier fortalt her gjenspeiler ikke de faktiske tallene etter kjønn, og det er langt flere kvinnelige mødre som av en lang margin bortføre barna sine. Enten fysisk eller mentalt. Dessverre så er her i dette forum, vil bare hanner av media fullmektig alltid malt som den dårlige Guy. For bare å ta barn fra deres stadig kjærlige mødre, objekt jeg for mange en helling mot goo goo pro kvinnelige type historier mens det i realiteten har de ved tall alene gjort langt verre til barn og familier enn noen mann alene kunne gjøre. Jeg vil alltid forsøke første til å oppsøke visdom av din egen utvidede familier som egentlig interesser og futures ligger investert i de bortførte barn før du ringer i større juridiske maskiner eller enhver operasjon forbundet med å ta på seg saker for profitt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s