Hvordan håndtere pengeutpressing


30 Juni, 2016

Kilde: ABP World Group™

Utpressing og trusler

Utpressing for å tilegne seg penger, verdier og tjenester er et økende samfunnsproblem. Utpresserne spiller på frykt og trusler om represalier/avsløringer/vold/skade for å oppnå ønsket resultat.

Utpressing-Pengeutpressing

Å bli utsatt for utpressing kan være skremmende og traumatiserende, -Derfor er det vanlig at ofrene ikke tør å søke profesjonell hjelp. 

Vi har personell med mange års erfaring fra politi, forsvaret og sikkerhetstjenester. Vårt personell har bistått klienter i inn og utland gjennom mange år. Vår oppgave er å raskt finne kreative og trygge løsninger slik at utpressingen/trusselen opphører. – Dette med full konfidensialitet.

Vi kan kontaktes 24 timer i døgnet.

www.abpworld.com

§ 330. Utpressing

For utpressing straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning tvinger noen til å handle slik at det medfører tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, ved

a) annen ulovlig atferd enn den som rammes av § 327 første ledd, eller
b) utilbørlig å true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart, eller med å sette frem en skadelig opplysning.

Straffen for utpressing er bot eller fengsel inntil 3 år.

§ 331. Grov utpressing

Grov utpressing straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om utpressingen er grov skal det særlig legges vekt på om den

a) gjaldt en betydelig verdi,
b) var nøye planlagt,
c) var foretatt overfor en forsvarsløs person,
d) har medført særlig store påkjenninger,
e) har pågått over lengre tid, eller
f) av andre grunner er av en særlig farlig eller samfunnsskadelig art.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail ( contact@abpworld.com )

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Advokat– Vi ble presset for penger


Juni 17, 2016

Source: VG

Advokat Amir Mirmotaharis (38) fraseparerte ektefelle og forretningspartner, advokat Racha Maktabi (41), sier at hun og mannen er blitt utsatt for utpressing og trusler.
Pengeutpressing
Illustrasjonsbilde

 – Det er blitt betalt penger til utpressere. Jeg vet ikke hvor mye eller hvordan, sier advokat Racha Maktabi til VG.

– Amir har etter det jeg vet betalt penger, men jeg vet ikke til hvem. Dette har skjedd uten min kunnskap på forhånd, sier Maktabi.

Den 20. mai i fjor kom torpedoen Raein Rueintan til advokatkontoret der Amir Mirmotahari og Racha Maktabi jobbet sammen.

VG avslørte i går hvordan advokaten i dette møtet bestilte en kidnapping av et voldtektsoffer.

Et lydopptak av samtalen mellom torpedoen og advokaten dokumenterer at formålet med kidnappingen var å holde offeret borte fra rettsalen. Dermed skulle advokatens klient, den tiltalte voldtektsmannen, gå fri.

– Hva tenker du om det som fremkommer av lydopptaket?

– Jeg synes det er forkastelig og ubegripelig. For meg er det umulig å forstå, sier Maktabi.

– Var du til stede på møtet mellom din fraseparerte ektemann og torpedoen?

– Nei. Jeg har heller ikke vært med på andre møter med Rueintan, sier Maktabi til VG.

På bakgrunn av lydopptaket VG publiserte onsdag, ba førstestatsadvokat Jørn Maurud politiet starte etterforskning av Amir Mirmotahari.

– Overtok farens eiendomsimperium

<p>ADVOKAT: Racha Maktabi.</p>
ADVOKAT: Racha Maktabi.

Foto: Tore Kristiansen, VG

Hun har i flere år jobbet som politiadvokat, først en periode i Oslo og senere i Asker- og Bærum. I dag jobber hun som advokat.

– I fjor sommer ble jeg ringt opp av en svensktalende mann som presenterte seg med sitt navn og sa at han hadde avlyttet Amir i tre måneder. Han sa at han satt på alvorlige materiale og ville ha penger, forteller Maktabi.

Det var ikke torpedoen som ringte til Maktabi, men en annen person.

– Denne personen sa at han hadde avlyttet Amir på vegne av en norsk oppdragsgiver og fordi han var fra Libanon ville han advare meg, sier Maktabi, som selv er fra Libanon.

Hun forteller at hun først trodde det var en spøk.

– Men siden denne personen også hadde ringt hjem til mine foreldre, ble jeg engstelig, sier hun.

– Det ble utbetalt penger

Maktabi forteller at hun umiddelbart konfronterte ektemannen med oppringningen fra den svenske mannen.

– Jeg slo hull i bordet. Jeg sa til Amir at nå må du si hva dette er, hvis ikke går jeg fra deg, sier Maktabi

– Ble det utbetalt penger?

– Ja.

– Hvor mye?

– Det vet jeg ikke, sier Maktabi.

– Fra hvem?

– Det vet jeg ikke, sier Maktabi.

Hun hevder at den påståtte utpresseren ble anmeldt til politiet. VG har vært i kontakt med politioverbetjent Per Morten Hvattum ved Nittedal lensmannskontor. Han bekrefter at de i november i 2015 mottok en anmeldelse for trusler mot Mirmotahari.

– Saken er fortsatt under etterforskning. En person har status som mistenkt, men det har ikke vært mulig å gjennomføre avhør av vedkommende. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Hvattum.

Anmeldelsen gjaldt trusler og ikke utpressing.

– Amir sa han hadde anmeldt utpressing

– Har du vært i politiavhør?

– Nei, svarer Maktabi.

– Hvordan kan du vite at det du beskriver som utpressing er blitt anmeldt?

– Amir har anmeldt utpressingen til politiet, sier Maktabi.

Mannen som ringte til Racha Maktabi var ifølge henne en svensktalende mann som hadde libanesisk bakgrunn.

– Han ville møte meg, men det takket jeg nei til. Jeg trodde han bare var ute etter å presse oss for penger og at det bare var et lureopplegg, sier Maktabi.

– Vet du hva som ble snakket om på dette møtet hvor lydopptaket ble gjort?

– Jeg vet ikke hva de snakket om. Amir har referert bruddstykker underveis etter at truslene begynte å komme. Jeg har lurt på hvorfor det var så massivt trykk mot oss. Han har ikke kunnet huske hva det gjaldt annet enn at han har vært avlyttet i tre måneder, sier Maktabi.

– Så du har ikke villet vite mer?

– Verken jeg eller Amir har fått noen lydfil. Jeg har forholdt meg til det Amir har fortalt meg, sier Maktabi.

Hun forteller at hun og ektemannen ble separert i fjor høst.

– Vi måtte gå i dekning på grunn av drapstrusler mot meg og barna, sier Maktabi.

 

For assistanse, besøk vår hjemmeside: www.abpworld.com

Følg våre oppdateringer på Twitter og Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7