Advokat– Vi ble presset for penger


Juni 17, 2016

Source: VG

Advokat Amir Mirmotaharis (38) fraseparerte ektefelle og forretningspartner, advokat Racha Maktabi (41), sier at hun og mannen er blitt utsatt for utpressing og trusler.
Pengeutpressing
Illustrasjonsbilde

 – Det er blitt betalt penger til utpressere. Jeg vet ikke hvor mye eller hvordan, sier advokat Racha Maktabi til VG.

– Amir har etter det jeg vet betalt penger, men jeg vet ikke til hvem. Dette har skjedd uten min kunnskap på forhånd, sier Maktabi.

Den 20. mai i fjor kom torpedoen Raein Rueintan til advokatkontoret der Amir Mirmotahari og Racha Maktabi jobbet sammen.

VG avslørte i går hvordan advokaten i dette møtet bestilte en kidnapping av et voldtektsoffer.

Et lydopptak av samtalen mellom torpedoen og advokaten dokumenterer at formålet med kidnappingen var å holde offeret borte fra rettsalen. Dermed skulle advokatens klient, den tiltalte voldtektsmannen, gå fri.

– Hva tenker du om det som fremkommer av lydopptaket?

– Jeg synes det er forkastelig og ubegripelig. For meg er det umulig å forstå, sier Maktabi.

– Var du til stede på møtet mellom din fraseparerte ektemann og torpedoen?

– Nei. Jeg har heller ikke vært med på andre møter med Rueintan, sier Maktabi til VG.

På bakgrunn av lydopptaket VG publiserte onsdag, ba førstestatsadvokat Jørn Maurud politiet starte etterforskning av Amir Mirmotahari.

– Overtok farens eiendomsimperium

<p>ADVOKAT: Racha Maktabi.</p>
ADVOKAT: Racha Maktabi.

Foto: Tore Kristiansen, VG

Hun har i flere år jobbet som politiadvokat, først en periode i Oslo og senere i Asker- og Bærum. I dag jobber hun som advokat.

– I fjor sommer ble jeg ringt opp av en svensktalende mann som presenterte seg med sitt navn og sa at han hadde avlyttet Amir i tre måneder. Han sa at han satt på alvorlige materiale og ville ha penger, forteller Maktabi.

Det var ikke torpedoen som ringte til Maktabi, men en annen person.

– Denne personen sa at han hadde avlyttet Amir på vegne av en norsk oppdragsgiver og fordi han var fra Libanon ville han advare meg, sier Maktabi, som selv er fra Libanon.

Hun forteller at hun først trodde det var en spøk.

– Men siden denne personen også hadde ringt hjem til mine foreldre, ble jeg engstelig, sier hun.

– Det ble utbetalt penger

Maktabi forteller at hun umiddelbart konfronterte ektemannen med oppringningen fra den svenske mannen.

– Jeg slo hull i bordet. Jeg sa til Amir at nå må du si hva dette er, hvis ikke går jeg fra deg, sier Maktabi

– Ble det utbetalt penger?

– Ja.

– Hvor mye?

– Det vet jeg ikke, sier Maktabi.

– Fra hvem?

– Det vet jeg ikke, sier Maktabi.

Hun hevder at den påståtte utpresseren ble anmeldt til politiet. VG har vært i kontakt med politioverbetjent Per Morten Hvattum ved Nittedal lensmannskontor. Han bekrefter at de i november i 2015 mottok en anmeldelse for trusler mot Mirmotahari.

– Saken er fortsatt under etterforskning. En person har status som mistenkt, men det har ikke vært mulig å gjennomføre avhør av vedkommende. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Hvattum.

Anmeldelsen gjaldt trusler og ikke utpressing.

– Amir sa han hadde anmeldt utpressing

– Har du vært i politiavhør?

– Nei, svarer Maktabi.

– Hvordan kan du vite at det du beskriver som utpressing er blitt anmeldt?

– Amir har anmeldt utpressingen til politiet, sier Maktabi.

Mannen som ringte til Racha Maktabi var ifølge henne en svensktalende mann som hadde libanesisk bakgrunn.

– Han ville møte meg, men det takket jeg nei til. Jeg trodde han bare var ute etter å presse oss for penger og at det bare var et lureopplegg, sier Maktabi.

– Vet du hva som ble snakket om på dette møtet hvor lydopptaket ble gjort?

– Jeg vet ikke hva de snakket om. Amir har referert bruddstykker underveis etter at truslene begynte å komme. Jeg har lurt på hvorfor det var så massivt trykk mot oss. Han har ikke kunnet huske hva det gjaldt annet enn at han har vært avlyttet i tre måneder, sier Maktabi.

– Så du har ikke villet vite mer?

– Verken jeg eller Amir har fått noen lydfil. Jeg har forholdt meg til det Amir har fortalt meg, sier Maktabi.

Hun forteller at hun og ektemannen ble separert i fjor høst.

– Vi måtte gå i dekning på grunn av drapstrusler mot meg og barna, sier Maktabi.

 

For assistanse, besøk vår hjemmeside: www.abpworld.com

Følg våre oppdateringer på Twitter og Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Utpressing, narkotikasalg og trusler begås oftest av personer med en tung kriminell bakgrunn


Desember 29 , 2014

Kilde: Dagbladet, Aftenposten og Lovdata

Utpressing, narkotikasalg og trusler begås oftest av personer med tung kriminell bakgrunn. Utpresseren har vanligvis en tett tilknytning til organiserte kriminelle miljøer.

“Utpressing, etter straffeloven av 1902 § 266 det at noen i vinnings hensikt ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å foreta en handling (oftest utbetale penger) som volder tap eller fare for tap for ham selv eller noen han handler på vegne av”.

– I sju år har vi samlet erfaringer og rapporter om vold, utpressing, narkotikasalg, købråk og trusler på klubbene. I mellom 80 til 90 prosent av tilfellene startes det dessverre av folk med ikke-norsk etnisk bakgrunn, sier Vivike. I dag bygger han opp restauranten BAR på Tjuvholmen ved Aker Brygge.

Torpedo

– Nattklubber er en attraktiv arena for det kriminelle miljøet, der de viser fram makt og penger som ikke kan oppgis i selvangivelsen. Torpedovirksomhet og trusler mot gjester og eiere kan skje og da forsvinner raskt den gode stemningen vi forsøker å lage på våre steder, sier Vivike.

Hovedmannen på 32 år er dømt til ett år og elleve måneders fengsel for to tilfeller av fullbyrdet utpressing, trusler og et tilfelle av voldsbruk. En 31-åring fikk halvannet år i fengsel. To andre, som hadde mer perifere roller i utpressingene, er dømt til henholdsvis 90 og 60 dagers fengsel. En femte tiltalt har politiet ikke fått tak i.

Utpressingen har foregått på kjente utesteder som Andys Pub midt i Oslo sentrum. I tillegg har pengeutpressingen skjedd på utestedene Mosquito, Club Stereo og Dixie.

Et av ofrene drev to av stedene. Dommen beskrivere ofre som har vært livredde for sine egne liv og mulige følger for familien. En av de utpressede gikk med skuddsikker vest i flere dager etter at truslene og pengekravene ble fremsatt.

Flere av de dømte er tidligere dømt i blant annet volds- og narkotikasaker. De hadde et rykte som ifølge vitneforklaringer spredte frykt i Oslos utelivsverden.

Unik sak

Aktor i saken, politiadvokat Øyvind Aass Havnevik ved Sentrum politistasjon, karakteriserer denne saken som unik i norsk sammenheng.

– Dette er en type kriminalitet vi har vært forskånet fra i Norge, og det er lenge siden noen har vært domfelt for noe lignende. I andre land har dette vært utbredt. Vi har hatt kunnskaper om dette fenomenet i Oslo en tid, men nå er ikke slik utpressing av utesteder noe problem lenger, sier Havnevik til Aftenposten.no.

Han forteller at de fornærmede under rettssaken har karakterisert utpressingen som mafiametoder.

Trusler

Gjengen har benyttet påståtte fornærmelser, tap av dørvaktjobb og påståtte tyverier fra andre gjester som påskudd for å innkreve såkalte «bøter» fra de tre lederne på utestedene. Hvis de ikke betalte, ville kravet straks stige til flere hundre tusen kroner.

Ved flere tilfeller ble det også utøvd direkte vold mot de utpressede og deres nærmeste familie i form av slag i ansiktet. Andre ganger kunne de komme med antydninger om at de bar våpen på innerlommen som et godt «argument» for at offeret måtte betale summer på opp mot 50.000 kroner.

Utpressing Oslo

«Jeg skal vise deg mafia» og «Deg skal jeg drepe, du slipper ikke unna» var replikker som ble avlevert for å understreke alvoret. Ved tre tilfeller ble det også utbetalt pengebeløp, som de dømte nå er ilagt å betale tilbake med renter. De dømte må også betale oppreisning på 30.000 – 50.000 kroner til sine ofre.

Sterke reaksjoner

Retten har lagt vekt på hvilket press ofrene har vært utsatt for og hvilke følger dette har fått for den enkelte. En karakteriseres som traumatisert, og han har vært sykmeldt ett år. I retten ble det fremlagt legeerklæring om at truslene var en av årsakene til at han har problemer med å komme seg tilbake i arbeidslivet.

Et annet offer bærer fortsatt voldsalarm. Han innførte meldeplikt til nær familie. Ifølge forklaringen var han livredd for sitt eget liv, og hva som kunne skje med familien.

Det tredje offeret viste frem bilder av tre av de tiltale til sin gravide samboer med beskjeden: «Hvis du ser en av disse, må du ringe politiet». Han fjernet også alle navn fra postkassen, og ba samboeren skifte til gardiner som dekket hele vinduet. Selv skaffet han seg voldsalarm og «sikkerhetsspray».

De første dagene etter at truslene ble fremsatt brukte han skuddsikker vest. Senere ble vesten liggende i bilen, men da de tiltalte slapp ut av varetekt tok han frem vesten igjen.

Blir du utsatt for utpressing? kontakt oss idag: http://www.abpworld.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Gullalder for torpedoene


Artikkel av: Øystein Byberg (HegnarOnline

– De som nå har penger utestående begynner å bli nervøse, og går derfor langt for å få realisert disse.

ABP World Group Ltd, som driver med risikoanalyser for næringslivet, ser nå en skremmende utvikling når det gjelder utpressing og trusler, eller forsøk på dette mot mennesker med betydelige finansielle ressurser.

– Vi har sett en sterk økning i antall henvendelser, der vedkommende har vært utsatt for utpressing eller regelrett torpedovirksomhet, skriver selskapet i en melding.

– Dette er da ofte i forbindelse med svekket økonomi og resultater i firma/prosjekter. Kort sagt: De som nå har penger utestående begynner å bli nervøse, og går derfor langt for å få realisert disse. Dette medfører da selvfølgelig en oppblomstring innen torpedobransjen, heter det.

Ifølge ABP World Group Ltd er det som desverre går igjen i disse sakene at vedkommende som utsettes for dette ikke tør å gå til politiet, eller søke hjelp på annen måte.

– Våre analyser viser at dette problemet er på fremmasj og vil bli et betydelig problem innen finansnæringen i tiden som kommer. En sterk økning i sikkerhetsbrudd mot firma og boliger vil også måtte forventes, rapporterer selskapet.

Published by: ABP World Group International executive protection services