Antalet bortförda barn fyrfaldigat


7 Mai, 2015

Kilde: Göteborgs-Posten

Förra året fördes 111 barn bort från Sverige, mot den andre förälderns vilja. Det är påtaglig ökning från 2005, då var antalet var 28.

Bortförd_Barn_Sverige

Vi reser mer och migrerar över nationsgränser. Det är en förklaring till varför antalet bortförda barn ökar där varje familj har sin egen tragiska historia.

– Vi ser helt klart en ökning. Vilka möjligheter UD har att agera beror först och främst på vilket land barnet har förts till, säger Gabriel Wernstedt, pressinformatör på utrikesdepartementet.

Om båda länderna är några av de 93 länder som skrivit under Haagkonventionen finns ofta goda möjligheter att agera eftersom den är ett rättsligt instrument att användas när barn förs mellan två länder.

Det har inte Iran vilket innebär att det är den iranska lagstiftningen som gäller. Då återstår för UD att försöka få till ett samarbete mellan mamman och pappan. Även om man som i Faridhes fall inte är svensk medborgare kan det finnas en viss möjlighet till stöd.

– Den innebär främst i att vi, genom vår personal på plats, försöker att kontakta den bortförande föräldern eller någon person i dennes närhet för att få tillstånd ett samarbete mellan den och den andre föräldern, säger Gabriel Wernstedt.

Faridehs bild av att det är livsfarligt för henne att återvända bekräftas av Maria Rashidi, ordförande i organisationen Kvinnors rätt.

– Enligt iransk lag är hon fortfarande gift med mannen. Kommer hon dit har han laglig rätt att hindra henne att resa tillbaka till Sverige. När hon begärt skilsmässa är det han som får vårdnaden av barnet. Till och med hans pappa kan få den, säger hon.

Hur han är som pappa eller hans ekonomiska status spelar ingen roll, enligt Maria Rashidi, som också berättar att föreningen drivit några fall där man tillsammans med en iransk och svensk advokat fått tillbaka barn som kidnappats av den andre föräldern.

– Tyvärr är det inget hon kan göra nu. Men jag varnar henne för att åka tillbaka för att försöka lösa situationen, säger Maria Rashidi som själva varit gift med en iransk man.

När hon begärde skilsmässa lejde maken en man som kastade saltsyra i hennes ansikte. Ingen dömdes för misshandeln och Maria Rashidi har under åren genomgått över 60 plastikoperationer.

Fakta: Antalet barn som förts från Sverige sedan 2005

2005 – 28 barn

2006 – 26 barn

2007 – 72 barn

2008 – 65 barn

2009 – 64 barn

2010 – 86 barn

2011 – 89 barn

2012 – 64 barn

2013 – 84 barn

2014 – 111 barn

Sarah Britz

Varannan dag blir ett barn bortfört i något av våra nordiska länder


March 6 , 2014

ABP World Group Ltd.

Varannan dag blir ett barn bortfört i något av våra nordiska länder. Vi läser om det i tidningarna, på sociala medier och allt för ofta är kritiken gentemot våra myndigheter hård.

sweden_sign_Abduction

Inte sällan intar myndigheterna en position av bevakande art, där de hänvisar till polis, åklagarmyndighet och internationella överenskommelser som Haag konventionen. Om det land dit barnet blivit bortfört har skrivit under internationella överenskommelser finns åtminstone en möjlighet att få tillbaka sitt barn, men räkna med att det kommer kosta.

Stora summor går till advokatkostnader, resor och tid. Det är inte ovanligt att det förflyter både två och tre år innan det blir ett resultat, som efter så lång tid kan gå åt endera hållet. Finns inget överenskommet avtal med landet är sannolikheten obefintlig att få hem barnet med myndigheternas hjälp.

I dessa fall så finns det privata aktörer som specialiserat sig på att gå in och aktivt hjälpa till för att hitta en lösning. Det kan vara att gå in och förmedla, utöva påtryckningar eller helt enkelt lokalisera barnet och bistå den kvarlämnade föräldern aktivt i ett tillbakatagande. Det man alltid skall försöka uppnå är att ha den rättmätiga föräldern fysiskt på plats vid en sådan aktion. I alla fall när det måste gå till den nivån är för arbetet extremt viktigt.

Screen Shot 2014-03-06 at 01.55.32

Skulle det finnas risker för att det kan bli våldsamt är det inte ett alternativ, utan det skall vara möjligt att utföra på säkra grunder. Vi på ABP World Group är ett av flera företag i branschen som erbjuder dessa tjänster och efter över 10 år med denna typ av fall är vi de första att beklaga att det finns en marknad för detta. Det vi gör är att erbjuda en aktiv möjlig lösning på ett problem som tyvärr har en potential att bli livslångt.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Visit our website here: www.abpworld.com

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

1-800-847-2315 US Toll free Number
0-808-189-0066 UK Toll Free Number
800-11-618        Norway Toll Free Number

Worldwide International Number: +31-208112223

Worldwide 24/7 Emergency Number: +47 40466526

Swedish Mother Elena Blomgren ( Skobelina ) Wanted by Interpol for Parental Kidnapping


August 2013

Source: Interpol Sweden

Screen Shot 2013-08-16 at 3.52.17 PM

Elena Blombren ( Skobelina ) is wanted for parental child abduction of her Daughter Matilda Mary Michelle Blomgren

Screen Shot 2013-08-16 at 4.17.07 PM

If you have information about this case, please contact your local Police.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Visit our website here: www.abpworld.com

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

1-800-847-2315 US Toll free Number
0-808-189-0066 UK Toll Free Number
800-11-618        Norway Toll Free Number

Worldwide International Number: +31-208112223

Worldwide 24/7 Emergency Number: 0047 40466526

Bortførte Barn: Barnebortførere oftere psykisk syke


Juni 4 , 2013

Kilde: Bortført.no

Forskning viser nemlig at barnebortførere oftere er psykisk syke enn andre.
Barnebortfører
Det psykiatriske argumentet “retraumatisering”, blir hyppig brukt i domstolene for å stoppe tilbakeføring. Dommere synes ofte å mene at det er best at barna forblir hos den som har forårsaket traumene, selv om forskningen viser at foreldre som bortfører er selvopptatte og mangler empati, og i likhet med lovbrytere flest, har en høyere andel av psykopater enn ellers i befolkningen.
Resultatet av at den forskningsbaserte psykiatriske kunnskapen tilsidesettes, er at mange bortførte barn får hele sin oppvekst ødelagt av å bli isolert i utlandet sammen foreldre med psykiske lidelser.

Follow our updates on Twitter and Facebook

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

(646) 502-7443 United States

069 2547 2471 Germany

020 3239 0013 United Kingdom

01 442 9322 Ireland

031-753 83 77 Sweden

Barnbortföring ökar markant under sommarlovet


Mai 28, 2013

Kilde: ABP World Group Ltd.

Sommarlov är härligt för barnen men är samtidigt högsäsong gällande barnbortföring.
swedish-child

Varje år, runt skolstart, får vi samtal från förtvivlade föräldrar som fått sina barn bortförda efter sommarlovet.

Ofta är det en svensk eller norsk medborgare som har barn med en person av utomnordisk härkomst, som tagit barnet/barnen till sitt hemland. Det har dock blivit allt vanligare med nordiska föräldrar som bortför barn i samband med semesterresa till utlandet enkom för att förhindra gemensam vårdnad.

Alla dessa övergrepp går in under internationell barnbortföring, och har ett straffrättsligt värde med upp till tre års fängelse.


Portrait of a child with a painted swedish flag
Många gånger vänder sig oroliga föräldrar till oss för råd om hur de skall kunna förhindra att den andra föräldern tar med sig deras gemensamma barn på resor till deras ursprungsländer. Detta är emellertid extremt svårt att förhindra då svenska domstolar oftast inte tar detta problem på allvar.
Den förälder som bortför sitt barn bli sällan straffad i sitt ursprungsland då Haagkonventionen, som reglerar barnabortföring, bara är ett regelverk för tillbakaföring, det finns ingen rättsskipande del. Så få som 3 av 10 barn som blivit bortförda kommer tillbaka.


Vad kan du göra om ditt barn blivit bortfört?
 
Om du får en indikation på att ditt barn blivit bortfört, eller hålls kvar efter semesterresa, bör du omedelbart kontakta en advokat med specialitet på internationell barnbortföring.
Du kan få vägledning via ABP World Group eller
Saknadebarn.org.

Anmäl omedelbart till polis och UD (KC) då tiden är av största vikt liksom att man jobbar på i snabb takt och fokuserat. Det bästa är om man omedelbart kan göra en ansökan om återförande enligt Haagkonventionen, förutsatt att personen befinner sig i ett land som undertecknat densamma.

Vem är det som bortför sitt barn?

Forskning har visat att det ofta är personer med psykiska störningar/personlighetsstörningar som bortför barn. USAs Justitiedepartement har utfört en studie som påvisat att föräldrar som bortför barn ofta är sociopater (Early Identification of Risk Factors for Parental Abduction. Sociopati är ett amerikanskt begrepp som ligger nära det vi definierar som psykopati eller “psykopatisk personlighetsstörning”. Detta är personer som har en avvikande syn på samvete och skuld och har ofta aggressiva tendenser tillsammans med avsaknad av respekt för regler och normer.
Den amerikanska studien lägger stor vikt på sociopati eller den specifika psykopatiska personlighetsstörningen, men också föräldrar med antisocial-, narcissistisk-, paranoid och/eller borderline personlighetsstörningar är högriskgrupper gällande bortföring av barn.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Visit our website here: www.abpworld.com

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

Worldwide International Number: +47 40 46 65 26

 Skype: abpworld

Parental Child Abduction – Organisations for Left Behind Parents


February 24, 2013

By Martin Waage, ABP World Group Ltd.

happychild

Knowledge and support is needed when the other parent abducts your child/children. There are many organisations run by parents of abducted children, that can provide assistance and counselling and give answers on what to do in the critical first hours, days and weeks. They will also be able to help you find a experienced lawyer that specialises in International Child Abduction Cases.

This is a few of them:

Bachome ( United States)

Reunite ( United Kingdom)

CRN Japan ( United States)

Bring Sean Home Foundation ( United States)

Bortført.no ( Norway) 

Bortført ( Denmark)

Australians With Abducted Children ( Australia)

iCHAPEAU Association ( Canada)

SBN Saknade Barns Närverk ( Sweden)

Please let us know, if there are other organisations you think should be on this list.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013

German Phone Number: 069 2547 2471

Or you can call our 24h Emergency phone number: +44 20 3239 0013

qrcode.11947504

BARNEBORTFØRING : MOR KIDNAPPET GUTT, FIKK SAMVÆRSRETTEN


Kilde: TV2 / Baraldsnes

– Norsk rett reklamerer for kidnapping

– Barneloven er ikke verdt papiret den er skrevet på, sukker legen Tom Viken. Norsk rett har gitt sønnen hans til hun som kidnappet han. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Tom Viken gjør hagen i Asker klar for sommeren, men uten sin snart to år gamle sønn.

Legen, som har hatt ansvar for barnevernsinstitusjoner og mor barn-sentre i 12 år, opplevde at gutten hans ble bortført av den svensk-iranske moren for ett år siden, da samlivet tok slutt.

Til tross for utreisetilbud på grunn av mistanke om bortføring tok hun barnet med ut av landet og til Sverige.

Les Hele saken på TV2 Her

LES OGSÅ: – Norge subsidierer kriminelle handlinger 

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271


Hvis barnet bliver bortført: Seks gode råd


Danske Familieadvokater giver følgende råd til danske mødre og fædre, hvis ekskærester eller tidligere ægtefæller kidnapper deres børn til udlandet:

* Forsøg for så vidt muligt at få stoppet bortføreren og barnet, inden de når ud af landet.

* Ring først til politiet på telefon 114.

* Ring derefter til vagttelefonen i Ankestyrelsens Familieretsafdeling på telefon 40 50 50 26.

* Følg op på situationen.

* Hjælp selv med til at få lokaliseret barnet.

* Giv ikke op.

Vi vil legge til: Kontakt Bortført foreningen i Danmark, eller oss i ABP World Group for gratis vejledning

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Specialenhed skal stoppe bortførte børn


Kilde: Fyens.dk

Politiet bør skabe en særlig task force med speciale i bortførsler af børn til udlandet, siger advokater. Masser af børn bortføres hvert år fra Danmark af deres udenlandske mor eller far, og det efterlader ekspartneren magtesløs tilbage.

For desværre magter det lokale politi ofte ikke at hjælpe hurtigt og effektivt, når fortvivlede forældre kontakter dem.

Det mener Danske Familieadvokater, som nu foreslår, at politiet opretter en særlig task force, som specialiserer sig i netop børnebortførelser.

– Når man som vagthavende sidder på en tilfældig politistation en fredag eftermiddag, kan det være svært at vide præcist, hvad man skal gøre i de her sager, forklarer formand Helle Larsen fra Danske Familieadvokater.

– Men det handler om at tage affære lynhurtigt. Og det er enormt meget nemmere, hvis man har et fast beredskab med indgående kendskab til reglerne, tilføjer hun.

Peter Skaarup, retsordfører i Dansk Folkeparti, støtter forslaget varmt.

– Det er helt oplagt at have en særlig enhed, som hjælper de krænkede mennesker. Nogen som hurtigt finder ud af, hvad der er foregået, og hvad der skal gøres, tilføjer Peter Skaarup.

Han vil nu have justitsminister Morten Bødskov (S) ind i sagen.

Ministerens partifælle, retsordfører Ole Hækkerup, er for så vidt enig i tanken bag forslaget, men kan se flere løsninger for sig.

– Det vigtigste er, at folk får ordentlig hjælp, når de henvender sig. Derfor kan det være en god idé at lave en fælles koordinerende indsats på tværs af politikredsene, siger han.

Børnebortførelser er dog langt fra noget nyt fænomen, fortæller børne- og familiepsykolog Søren Friis Smith.

– Men i gamle dage flyttede den ene forælder bare kun til Roskilde eller Korsør. I dag er verden blevet mindre og flybilletterne billigere, siger han.

Forældre, som bortfører deres egne børn, gør det ofte af frygt for at miste kontrollen over eller adgangen til deres poder, lyder det.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Nedgang i antall barn bortført fra Norge


Barnebortføring til og fra Norge:

Regjeringen publiserte idag tallene for 2011

Det ble i 2011 registrert at i alt 45 barn i 33 nye saker ble bortført fra Norge til utlandet, og i alt 26 barn i 20 saker ble bortført til Norge fra utlandet.

-I 2010 ble det registrert at i alt 64 barn i 43 saker ble bortført fra Norge til utlandet, og i alt 29 barn i 20 saker ble bortført fra utlandet til Norge.

Kilde: Barnebortføring.no

Les også: The same procedure as last year, Miss Sophie?

Vi tror at nedgangen skyldes tilfeldigheter. Dette kombinert med  store mørketall som ikke kommer med i statistikken til Justisdepartementet gjør at man vanskelig kan fastslå det reelle antall bortførte barn. Sammenlignet med tallene fra 2007,2008 og 2009, viser statistikken for 2010 og 2011  desverre en kraftig økning i antall bortførte barn de 2 siste år.  Dette er også en trend vi ser i andre Europeiske land, der de fleste lands statistikker viser til en kraftig økning i antall bortførte barn fra 2009 til 2010.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

%d bloggers like this: