Antalet bortförda barn fyrfaldigat


7 Mai, 2015

Kilde: Göteborgs-Posten

Förra året fördes 111 barn bort från Sverige, mot den andre förälderns vilja. Det är påtaglig ökning från 2005, då var antalet var 28.

Bortförd_Barn_Sverige

Vi reser mer och migrerar över nationsgränser. Det är en förklaring till varför antalet bortförda barn ökar där varje familj har sin egen tragiska historia.

– Vi ser helt klart en ökning. Vilka möjligheter UD har att agera beror först och främst på vilket land barnet har förts till, säger Gabriel Wernstedt, pressinformatör på utrikesdepartementet.

Om båda länderna är några av de 93 länder som skrivit under Haagkonventionen finns ofta goda möjligheter att agera eftersom den är ett rättsligt instrument att användas när barn förs mellan två länder.

Det har inte Iran vilket innebär att det är den iranska lagstiftningen som gäller. Då återstår för UD att försöka få till ett samarbete mellan mamman och pappan. Även om man som i Faridhes fall inte är svensk medborgare kan det finnas en viss möjlighet till stöd.

– Den innebär främst i att vi, genom vår personal på plats, försöker att kontakta den bortförande föräldern eller någon person i dennes närhet för att få tillstånd ett samarbete mellan den och den andre föräldern, säger Gabriel Wernstedt.

Faridehs bild av att det är livsfarligt för henne att återvända bekräftas av Maria Rashidi, ordförande i organisationen Kvinnors rätt.

– Enligt iransk lag är hon fortfarande gift med mannen. Kommer hon dit har han laglig rätt att hindra henne att resa tillbaka till Sverige. När hon begärt skilsmässa är det han som får vårdnaden av barnet. Till och med hans pappa kan få den, säger hon.

Hur han är som pappa eller hans ekonomiska status spelar ingen roll, enligt Maria Rashidi, som också berättar att föreningen drivit några fall där man tillsammans med en iransk och svensk advokat fått tillbaka barn som kidnappats av den andre föräldern.

– Tyvärr är det inget hon kan göra nu. Men jag varnar henne för att åka tillbaka för att försöka lösa situationen, säger Maria Rashidi som själva varit gift med en iransk man.

När hon begärde skilsmässa lejde maken en man som kastade saltsyra i hennes ansikte. Ingen dömdes för misshandeln och Maria Rashidi har under åren genomgått över 60 plastikoperationer.

Fakta: Antalet barn som förts från Sverige sedan 2005

2005 – 28 barn

2006 – 26 barn

2007 – 72 barn

2008 – 65 barn

2009 – 64 barn

2010 – 86 barn

2011 – 89 barn

2012 – 64 barn

2013 – 84 barn

2014 – 111 barn

Sarah Britz

Varannan dag blir ett barn bortfört i något av våra nordiska länder


March 6 , 2014

ABP World Group Ltd.

Varannan dag blir ett barn bortfört i något av våra nordiska länder. Vi läser om det i tidningarna, på sociala medier och allt för ofta är kritiken gentemot våra myndigheter hård.

sweden_sign_Abduction

Inte sällan intar myndigheterna en position av bevakande art, där de hänvisar till polis, åklagarmyndighet och internationella överenskommelser som Haag konventionen. Om det land dit barnet blivit bortfört har skrivit under internationella överenskommelser finns åtminstone en möjlighet att få tillbaka sitt barn, men räkna med att det kommer kosta.

Stora summor går till advokatkostnader, resor och tid. Det är inte ovanligt att det förflyter både två och tre år innan det blir ett resultat, som efter så lång tid kan gå åt endera hållet. Finns inget överenskommet avtal med landet är sannolikheten obefintlig att få hem barnet med myndigheternas hjälp.

I dessa fall så finns det privata aktörer som specialiserat sig på att gå in och aktivt hjälpa till för att hitta en lösning. Det kan vara att gå in och förmedla, utöva påtryckningar eller helt enkelt lokalisera barnet och bistå den kvarlämnade föräldern aktivt i ett tillbakatagande. Det man alltid skall försöka uppnå är att ha den rättmätiga föräldern fysiskt på plats vid en sådan aktion. I alla fall när det måste gå till den nivån är för arbetet extremt viktigt.

Screen Shot 2014-03-06 at 01.55.32

Skulle det finnas risker för att det kan bli våldsamt är det inte ett alternativ, utan det skall vara möjligt att utföra på säkra grunder. Vi på ABP World Group är ett av flera företag i branschen som erbjuder dessa tjänster och efter över 10 år med denna typ av fall är vi de första att beklaga att det finns en marknad för detta. Det vi gör är att erbjuda en aktiv möjlig lösning på ett problem som tyvärr har en potential att bli livslångt.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Visit our website here: www.abpworld.com

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

1-800-847-2315 US Toll free Number
0-808-189-0066 UK Toll Free Number
800-11-618        Norway Toll Free Number

Worldwide International Number: +31-208112223

Worldwide 24/7 Emergency Number: +47 40466526

Betaling av barnebidrag ved Barnebortføring


Oktober 4, 2013

Kilde: Stavanger Aftenblad / ABP World Group

Frekkheten lenge leve. Nå har Arbeiderpartiet stemt ned 2 tidligere lovforslag om å stoppe bidragsytelser til barnebortførere. Nå har de sittet i regjering siden 2005 uten å ha igangsatt et eneste prevantivt tiltak for å stoppe barnebortføringer.

Til tross for press i media både fra ABP World Group, Bortført.no og enkeltstående foreldre av bortførte barn, har de på en svært arrogant måte nektet å sette en umiddelbar stopp for den grunnlovsstridige innkrevingspraksisen. -Det de imidlertid har gjort, er å i det stille snikinnføre en stopp av innkreving fra flesteparten av de fedre som har fått sine barn bortført.

Les Bortført.no`s artikkel: Arbeiderpartiets narrespill om Barnebortføring.

Anniken_Huitfeldt

Stavanger Aftenblad

Lovforslaget vil gjøre det mulig for norske myndigheter å stoppe utbetaling av trygdeytelser og barnebidrag til foreldre som uten samtykke og i strid med foreldreansvaret har tatt med seg felles barn og flyttet til utlandet, skriver Dagbladet.

– I lavkostland kan man leve godt på norske trygdeytelser, konstaterer Huitfeldt.

– Reglene vil være effektive tiltak for å fremme tilbakeføring av barnet til Norge og forebygge framtidige barnebortføringer, mener hun.

Tall fra Justisdepartementet viser at det i 2010 ble registrert at 64 barn ble bortført fra Norge til utlandet. I 2011 var tallet 45 og i 2012 ble 40 barn bortført.

Lovforslaget innebærer at trygdeytelser som pensjon og uføretrygd som barnebortføreren har rett til, vil bli stoppet. Barnetrygden vil bli satt inn på sperret konto.

Norge vil bli det første landet som innfører en slik lov, og Huitfeldt regner med å få flertall for forslaget i Stortinget. – Merk: Hverken vi i ABP World Group eller personer vi har snakket med i Bortført.no, Saknade Barns Nätverk og Bortført Danmark vet om et eneste land bortsett fra Norge, der kriminelle barnebortførere belønnes med barnebidrag, men også svært ofte på sikt ender opp med å få hovedomsorgen for barnet – Dette til tross for at de har begått en forbrytelse med en strafferamme på opptil 3 års fengsel. Strafferammen i vårt naboland Sverige er forøvrig 5 år.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Kampen För Mitt Bortförda Barn ” Bortført” Sendes på TV4 Fakta ikveld


Jani 4, 2013

Kilde: TV4 Fakta

Den Norske dokumentaren “Bortført” sendes på Svensk TV4 Fakta ikveld 4 Juni.

Kampen För Mitt Bortförda Barn

Screen Shot 2013-06-04 at 7.30.54 AM

Dokumentaren omhandler hjemhentingen av Geir`s bortførte sønn fra Spania ved hjelp av ABP World Group.

Her forteller Geir om sitt livs største mareritt: Bortført.no

Screen Shot 2013-06-04 at 7.34.57 AM

Dette skriver Norsk media om saken: Vil du ha noe gjort, må du gjøre det selv.

Geirs ti år gamle sønn har blitt bortført av sin mor og fraktet til Spania. På tross av langvarig samarbeid med spansk politi har ikke norske myndigheter kommet noe nærmere å få ham hjem til Norge, og i frykt for at sønnen skal ende opp i hendene på det spanske barnevernet kontakter den desperate faren ABP World Group.

ABP World Group er et norsk/Internasjonalt sikkerhetsselskap som har spesialisert seg på betente og politisk sensitive saker der bortførte barn skal hentes hjem til sine foreldre, og i dokumentarfilmen BORTFØRT følger vi både planleggingen og utførelsen av aksjonen fra innsiden.

Martin Waage ABP World Group

INNLEID EKSPERTISE: Martin Waage, leder for sikkerhetsfirmaet ABP World Group, var selv med på Geirs aksjon.

BORTFØRT er en film om en verden og en situasjon få av oss noensinne vil ha befatning med, men som likevel er så altfor lett å sette seg inn i. Bortføring av norske barn er et stadig voksende problem, og i denne dokumentaren blir vi ikke bare vitne til en fars desperasjon, men også et saktmodig, ineffektivt byråkrati og en bransje som har spesialisert seg på å levere der myndighetene mislykkes.

Skeptisk

Den 34-årige alenefaren innrømmer at han var skeptisk til å få hjelp av profesjonelle spesialagenter – men har bare godord å si om ABP World Group.

“Jeg er imponert over hvor profesjonelle de var, og hvor godt håndlag de hadde med sønnen min. Det virker som de setter barnas beste høyest”,  Sier han.

.Screen Shot 2013-06-04 at 7.49.53 AM

LesHer har spesialagenter akkurat hentet sønnen til Geir 

Barnets mor ble etter tiden dømt til fengsel for barnebortføring: Mor og bestemor i fengsel for barnebortføring

——Les også: Här brottas pappan ner av agenten og Hentet Bortført sønn (2) med makt

Follow our updates on Twitter and Facebook

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

(646) 502-7443 United States

069 2547 2471 Germany

020 3239 0013 United Kingdom

01 442 9322 Ireland

031-753 83 77 Sweden

Barnbortföring ökar markant under sommarlovet


Mai 28, 2013

Kilde: ABP World Group Ltd.

Sommarlov är härligt för barnen men är samtidigt högsäsong gällande barnbortföring.
swedish-child

Varje år, runt skolstart, får vi samtal från förtvivlade föräldrar som fått sina barn bortförda efter sommarlovet.

Ofta är det en svensk eller norsk medborgare som har barn med en person av utomnordisk härkomst, som tagit barnet/barnen till sitt hemland. Det har dock blivit allt vanligare med nordiska föräldrar som bortför barn i samband med semesterresa till utlandet enkom för att förhindra gemensam vårdnad.

Alla dessa övergrepp går in under internationell barnbortföring, och har ett straffrättsligt värde med upp till tre års fängelse.


Portrait of a child with a painted swedish flag
Många gånger vänder sig oroliga föräldrar till oss för råd om hur de skall kunna förhindra att den andra föräldern tar med sig deras gemensamma barn på resor till deras ursprungsländer. Detta är emellertid extremt svårt att förhindra då svenska domstolar oftast inte tar detta problem på allvar.
Den förälder som bortför sitt barn bli sällan straffad i sitt ursprungsland då Haagkonventionen, som reglerar barnabortföring, bara är ett regelverk för tillbakaföring, det finns ingen rättsskipande del. Så få som 3 av 10 barn som blivit bortförda kommer tillbaka.


Vad kan du göra om ditt barn blivit bortfört?
 
Om du får en indikation på att ditt barn blivit bortfört, eller hålls kvar efter semesterresa, bör du omedelbart kontakta en advokat med specialitet på internationell barnbortföring.
Du kan få vägledning via ABP World Group eller
Saknadebarn.org.

Anmäl omedelbart till polis och UD (KC) då tiden är av största vikt liksom att man jobbar på i snabb takt och fokuserat. Det bästa är om man omedelbart kan göra en ansökan om återförande enligt Haagkonventionen, förutsatt att personen befinner sig i ett land som undertecknat densamma.

Vem är det som bortför sitt barn?

Forskning har visat att det ofta är personer med psykiska störningar/personlighetsstörningar som bortför barn. USAs Justitiedepartement har utfört en studie som påvisat att föräldrar som bortför barn ofta är sociopater (Early Identification of Risk Factors for Parental Abduction. Sociopati är ett amerikanskt begrepp som ligger nära det vi definierar som psykopati eller “psykopatisk personlighetsstörning”. Detta är personer som har en avvikande syn på samvete och skuld och har ofta aggressiva tendenser tillsammans med avsaknad av respekt för regler och normer.
Den amerikanska studien lägger stor vikt på sociopati eller den specifika psykopatiska personlighetsstörningen, men också föräldrar med antisocial-, narcissistisk-, paranoid och/eller borderline personlighetsstörningar är högriskgrupper gällande bortföring av barn.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Visit our website here: www.abpworld.com

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

Worldwide International Number: +47 40 46 65 26

 Skype: abpworld

Parental Child Abduction – Organisations for Left Behind Parents


February 24, 2013

By Martin Waage, ABP World Group Ltd.

happychild

Knowledge and support is needed when the other parent abducts your child/children. There are many organisations run by parents of abducted children, that can provide assistance and counselling and give answers on what to do in the critical first hours, days and weeks. They will also be able to help you find a experienced lawyer that specialises in International Child Abduction Cases.

This is a few of them:

Bachome ( United States)

Reunite ( United Kingdom)

CRN Japan ( United States)

Bring Sean Home Foundation ( United States)

Bortført.no ( Norway) 

Bortført ( Denmark)

Australians With Abducted Children ( Australia)

iCHAPEAU Association ( Canada)

SBN Saknade Barns Närverk ( Sweden)

Please let us know, if there are other organisations you think should be on this list.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013

German Phone Number: 069 2547 2471

Or you can call our 24h Emergency phone number: +44 20 3239 0013

qrcode.11947504

The same procedure as last year, Miss Sophie?


Kilde: Bortført.no

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet. – Vi vil styrke barns beskyttelse mot å bli skilt fra en av foreldrene. Hensynet til barnets beste ligger til grunn, sier justisminister Grete Faremo i en pressemelding 09.12.11.

Knut Storberget lovte det samme allerede i 2006, men gjorde ingenting med det. Da justisminister Storberget nok en gang lovte å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet i 2008, beskyldte André Oktay Dahl (H) statsråden for løftebrudd. VG 29.07.08  ”Skjerper lovverket for barnebortføring”

Det har utartet seg til et tragikomisk årlig ritual at regjeringen serverer de samme tomme lovnadene.

Regjeringen har også med ujevne mellomrom fortalt at de akter å stoppe utbetaling av bidrag til barnebortførere, men ordene har aldri blitt omsatt til handling. Knut Storberget sa i 2006 at han ønsket å avskaffe bidragsoverføringer. I juli 2009 sa daværende barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt at “vi vil at barnebidrag og offentlige ytelser skal stanses ved barnebortføring både i utlandet og innenfor Norge sine grenser.” TV2 09.07.09 ”Stopper finansiering av barnekidnapping”

I juli 2010 sa påfølgende barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken at “det er mange gode grunner til å stanse offentlig støtte til de som bortfører norske barn til utlandet.”

I Dagbladets artikkel 15.07.10 “Barnebortførere lever godt på pengestøtte fra Norge” uttaler også Statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) at hun tror “bortførte barn kan komme raskere tilbake til Norge dersom foreldrene som bortfører dem ikke får offentlige støtte mens barnet er i utlandet.”

I januar 2011, var fremdeles ingenting gjort, men Statssekretær Astri Aas-Hansen gjentok at “vi har en gjennomgang av dette nå og ser på mulighetene for å stoppe barnetrygd og offentlige ytelser ved barnebortføringer. Vi ser at de kan være med på å bidra til at barn blir bortført og opprettholde bortføringer som allerede har skjedd.” Aftenposten 27.01.11 “Rekordmange barn bortført fra Norge.”

Mon tro hvorfor regjeringen lover det samme år etter år uten å gjennomføre noe som helst? Kalkulerer de med at presse, publikum og politisk opposisjon lider av kollektiv amnesi? Er regjeringen egentlig innstilt på å gjennomføre endringene som behøves for å bekjempe barnebortføring?

Les også om NAVs kjønnsdiskriminering i barnebortføringssaker: “Fortolkningen som ruinerer fedre”

 

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Så arbetar UD med bortförda barn


Source: Regjeringen.se

Medierna har de senaste dagarna rapporterat att fler och fler barn förs bort eller hålls kvar i andra länder. Juristen Julia Nusdorfer och hennes kolleger på UD:s konsulära enhet (KC) tar emot flera samtal om dagen.

Om ett barn förs bort över landgränserna kan UD ibland hjälpa. Frågor om vårdnad och umgänge bör avgöras av domstol i det land där barnet har sin invanda miljö, enligt Haagkonventionen. (cc)Om ett barn förs bort över landgränserna kan UD ibland hjälpa. Frågor om vårdnad och umgänge bör avgöras av domstol i det land där barnet har sin invanda miljö, enligt Haagkonventionen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. UD hade 72 fall på sitt bord under 2006. Just nu har KC-enheten 120 fall på sitt bord, och Julia Nusdorfer märker av det ökade trycket.

– Många ringer och är oroliga inför resor. Vågar jag och barnen resa? Våra råd varierar förstås utifrån situation. Men om man verkligen är orolig, och om det handlar om ett land som inte är anslutet till Haagkonventionen, då tycker vi att föräldern noga ska undersöka vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas och om de är tillräckliga. Vi betonar att det är väldigt lite vi kan göra om barnen skulle hållas kvar i ett sådant land.

Höga förväntningar på UD

– Det finns fortfarande en föreställning om att UD kan göra så mycket mer än vi kan, säger Julia Nusdorfer.

Den oroliga föräldern bör ta reda på så mycket som möjligt om de lagar och regler som gäller i landet och ladda upp med kontaktuppgifter till släkt och vänner i landet ifråga.

I värsta fall händer det ändå. Barnet hålls kvar eller förs bort. Den konsulära enheten ber då föräldern att komma in med en ansökan med alla uppgifter om barnen och båda föräldrarna samt foton och en beskrivning av vad som hänt. Den anmälande föräldern får rådet att anlita ett juridiskt ombud.

Vikten av Haagkonventionen

Ett olovligt bortförande är ett brott enligt svensk lagstiftning och kan leda till en straffrättslig process ledd av åklagare. Om landet dit barnen förts har anslutit sig till Haagkonventionen blir ärendet mer lättjobbat, och runt 85 procent av fallen klaras upp.

– Vi kontaktar då centralmyndigheten i landet, oftast motsvarigheten till UD eller justitiedepartementet. De kollar om barnen kan föras hem igen frivilligt. Om det inte fungerar går ärendet vidare till domstol, och målet är att det ska avgöras inom sex veckor. Efter domstolens beslut kan det i värsta fall bli fråga om polishämtning, om föräldern som olovligen fört bort barnet vägrar lämna barnet ifrån sig.

UD fungerar bland annat som kontaktförmedlare mellan den drabbade föräldern eller dennes ombud och centralmyndigheten i det andra landet.

Om landet inte skrivit under Haagkonventionen är det betydligt mer komplicerat.

– Då gäller det landets lagstiftning. Oftast försöker vi driva fallet via ambassaden. Men det är svårt om den bortförande föräldern inte är villig att samarbeta, säger Julia Nusdorfer. Bara ca 30 procent av dessa fall klaras upp.

Det pågår ett internationellt lobbyarbete för att få fler länder att acceptera Haagkonventionen. Tidigare i år anslöt sig Ryssland, och nu verkar det som om Japan kommer att följa efter, efter åratal av påtryckningar från både USA och EU.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Bortförda Barn: Fler barn förs bort från Sverige


Source: SvD

Fler barn förs bort utomlands av en förälder. Och UD tror att utvecklingen kommer att fortsätta.

Fler barn förs bort utomlands av en förälder. För fem år sedan var antalet ärenden där barn förts bort 72, i fjol var motsvarande siffra 108 och hittills i år ligger den redan på 110, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Just nu arbetar utrikesdepartementet (UD) med 120 öppna ärenden gällande bortförda barn de senaste åren.

Den uppåtgående trenden beror enligt UD till stor del på att vi reser och flyttar allt mer mellan olika länder och bildar familj över gränserna.

UD bedömer att utvecklingen med fler bortförda barn kommer att fortsätta.

– Antalet bortförda barn har ökat ganska tydligt sedan 2004. Det är i dag vanligare med familjebildningar över gränserna och vi ser tydligt att det slår igenom i utvecklingen över ärendena, säger Anders Jörle, presschef på utrikesdepartementet.

Det finns också ett mörkertal.

– Hur stort det är vågar vi inte ha någon uppfattning om, säger Jörle.

Oftast är det mamman som för bort sitt barn – det gäller i sex av tio fall, enligt UD.

Det är mycket vanligare att fall klaras upp om barnet förts till ett land som tillämpar Haagkonventionen. Då brukar 85 procent av barnen kunna återföras. För länder som inte är bundna av konventionen är siffran 30 procent.

– Då gäller det landets lagstiftning och vi får söka diplomatiska vägar att gå fram. Det kan vara komplicerat i länder med en mer patriarkal lagstiftning som ger mannen all rätt, säger Anders Jörle.

Han framhåller också att alla uppklarade fall inte är lyckliga.

– Att det blir uppklarat betyder att fallet får en juridisk lösning i enlighet med konventionen, som tar sin utgångspunkt i hur barnet mår. Det är ett betydande problem att utredningarna drar ut på tiden. Då kan bedömningen av barnets väl ändras under tidens gång.

Oftast försvinner barn då den ena föräldern tagit med dem på semester till hemlandet. Men barn kan också rövas bort från skolan eller helt enkelt inte återlämnas efter umgänge. Det säger Ia Sweger, advokat som företräder många föräldrar som har fått sina barn bortförda.

– Ofta sker det i ett läge där föräldern känner på sig att den ska förlora vårdnadstvisten och tar lagen i egna händer, säger Ia Sweger.

Bortförandet vittnar om en stark misstro mellan föräldrarna.

– Många gånger är det en djupgående konflikt med anklagelser om både det ena och det andra. Folk förlorar helt omdömet om vad som är bäst för barnet.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Parental Child Abduction: More kids abducted from Sweden


Source: The Local

Over 100 children have been abducted and taken overseas by one of their parents in each of the past two years, reflecting a significant rise on on 2006, according to a report by Sveriges Radio’s Ekot news programme.

The Swedish foreign ministry is currently working with 134 ongoing cases regarding the abduction of children by one of their parents in recent years.

So far this year 100 children have been taken out of the country, continuing a rising trend from 2010 which saw 108 children whisked away.

The figures indicate a significant rise on 2006 when 72 children were abducted.

The foreign ministry explained the increasing trend as due to changing migration habits, increased travel and more marriages which span international marriages.

According to the foreign ministry the best chance of locating an abducted child is if he/she has been taken to one of the 80 signatories to the Hague Abduction Convention which came into force in 1980.

The primary intention of the Hague Convention is to preserve the status quo child custody arrangement which existed immediately before an alleged wrongful removal.

The foreign ministry advises that if a child has been taken to a country which is not a signatory to the convention, repatriation is further complicated.

Sweden ratified the convention in 1989.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

%d bloggers like this: