Specialenhed skal stoppe bortførte børn


Kilde: Fyens.dk

Politiet bør skabe en særlig task force med speciale i bortførsler af børn til udlandet, siger advokater. Masser af børn bortføres hvert år fra Danmark af deres udenlandske mor eller far, og det efterlader ekspartneren magtesløs tilbage.

For desværre magter det lokale politi ofte ikke at hjælpe hurtigt og effektivt, når fortvivlede forældre kontakter dem.

Det mener Danske Familieadvokater, som nu foreslår, at politiet opretter en særlig task force, som specialiserer sig i netop børnebortførelser.

– Når man som vagthavende sidder på en tilfældig politistation en fredag eftermiddag, kan det være svært at vide præcist, hvad man skal gøre i de her sager, forklarer formand Helle Larsen fra Danske Familieadvokater.

– Men det handler om at tage affære lynhurtigt. Og det er enormt meget nemmere, hvis man har et fast beredskab med indgående kendskab til reglerne, tilføjer hun.

Peter Skaarup, retsordfører i Dansk Folkeparti, støtter forslaget varmt.

– Det er helt oplagt at have en særlig enhed, som hjælper de krænkede mennesker. Nogen som hurtigt finder ud af, hvad der er foregået, og hvad der skal gøres, tilføjer Peter Skaarup.

Han vil nu have justitsminister Morten Bødskov (S) ind i sagen.

Ministerens partifælle, retsordfører Ole Hækkerup, er for så vidt enig i tanken bag forslaget, men kan se flere løsninger for sig.

– Det vigtigste er, at folk får ordentlig hjælp, når de henvender sig. Derfor kan det være en god idé at lave en fælles koordinerende indsats på tværs af politikredsene, siger han.

Børnebortførelser er dog langt fra noget nyt fænomen, fortæller børne- og familiepsykolog Søren Friis Smith.

– Men i gamle dage flyttede den ene forælder bare kun til Roskilde eller Korsør. I dag er verden blevet mindre og flybilletterne billigere, siger han.

Forældre, som bortfører deres egne børn, gør det ofte af frygt for at miste kontrollen over eller adgangen til deres poder, lyder det.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Så arbetar UD med bortförda barn


Source: Regjeringen.se

Medierna har de senaste dagarna rapporterat att fler och fler barn förs bort eller hålls kvar i andra länder. Juristen Julia Nusdorfer och hennes kolleger på UD:s konsulära enhet (KC) tar emot flera samtal om dagen.

Om ett barn förs bort över landgränserna kan UD ibland hjälpa. Frågor om vårdnad och umgänge bör avgöras av domstol i det land där barnet har sin invanda miljö, enligt Haagkonventionen. (cc)Om ett barn förs bort över landgränserna kan UD ibland hjälpa. Frågor om vårdnad och umgänge bör avgöras av domstol i det land där barnet har sin invanda miljö, enligt Haagkonventionen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. UD hade 72 fall på sitt bord under 2006. Just nu har KC-enheten 120 fall på sitt bord, och Julia Nusdorfer märker av det ökade trycket.

– Många ringer och är oroliga inför resor. Vågar jag och barnen resa? Våra råd varierar förstås utifrån situation. Men om man verkligen är orolig, och om det handlar om ett land som inte är anslutet till Haagkonventionen, då tycker vi att föräldern noga ska undersöka vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas och om de är tillräckliga. Vi betonar att det är väldigt lite vi kan göra om barnen skulle hållas kvar i ett sådant land.

Höga förväntningar på UD

– Det finns fortfarande en föreställning om att UD kan göra så mycket mer än vi kan, säger Julia Nusdorfer.

Den oroliga föräldern bör ta reda på så mycket som möjligt om de lagar och regler som gäller i landet och ladda upp med kontaktuppgifter till släkt och vänner i landet ifråga.

I värsta fall händer det ändå. Barnet hålls kvar eller förs bort. Den konsulära enheten ber då föräldern att komma in med en ansökan med alla uppgifter om barnen och båda föräldrarna samt foton och en beskrivning av vad som hänt. Den anmälande föräldern får rådet att anlita ett juridiskt ombud.

Vikten av Haagkonventionen

Ett olovligt bortförande är ett brott enligt svensk lagstiftning och kan leda till en straffrättslig process ledd av åklagare. Om landet dit barnen förts har anslutit sig till Haagkonventionen blir ärendet mer lättjobbat, och runt 85 procent av fallen klaras upp.

– Vi kontaktar då centralmyndigheten i landet, oftast motsvarigheten till UD eller justitiedepartementet. De kollar om barnen kan föras hem igen frivilligt. Om det inte fungerar går ärendet vidare till domstol, och målet är att det ska avgöras inom sex veckor. Efter domstolens beslut kan det i värsta fall bli fråga om polishämtning, om föräldern som olovligen fört bort barnet vägrar lämna barnet ifrån sig.

UD fungerar bland annat som kontaktförmedlare mellan den drabbade föräldern eller dennes ombud och centralmyndigheten i det andra landet.

Om landet inte skrivit under Haagkonventionen är det betydligt mer komplicerat.

– Då gäller det landets lagstiftning. Oftast försöker vi driva fallet via ambassaden. Men det är svårt om den bortförande föräldern inte är villig att samarbeta, säger Julia Nusdorfer. Bara ca 30 procent av dessa fall klaras upp.

Det pågår ett internationellt lobbyarbete för att få fler länder att acceptera Haagkonventionen. Tidigare i år anslöt sig Ryssland, och nu verkar det som om Japan kommer att följa efter, efter åratal av påtryckningar från både USA och EU.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Bortförda Barn: Fler barn förs bort från Sverige


Source: SvD

Fler barn förs bort utomlands av en förälder. Och UD tror att utvecklingen kommer att fortsätta.

Fler barn förs bort utomlands av en förälder. För fem år sedan var antalet ärenden där barn förts bort 72, i fjol var motsvarande siffra 108 och hittills i år ligger den redan på 110, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Just nu arbetar utrikesdepartementet (UD) med 120 öppna ärenden gällande bortförda barn de senaste åren.

Den uppåtgående trenden beror enligt UD till stor del på att vi reser och flyttar allt mer mellan olika länder och bildar familj över gränserna.

UD bedömer att utvecklingen med fler bortförda barn kommer att fortsätta.

– Antalet bortförda barn har ökat ganska tydligt sedan 2004. Det är i dag vanligare med familjebildningar över gränserna och vi ser tydligt att det slår igenom i utvecklingen över ärendena, säger Anders Jörle, presschef på utrikesdepartementet.

Det finns också ett mörkertal.

– Hur stort det är vågar vi inte ha någon uppfattning om, säger Jörle.

Oftast är det mamman som för bort sitt barn – det gäller i sex av tio fall, enligt UD.

Det är mycket vanligare att fall klaras upp om barnet förts till ett land som tillämpar Haagkonventionen. Då brukar 85 procent av barnen kunna återföras. För länder som inte är bundna av konventionen är siffran 30 procent.

– Då gäller det landets lagstiftning och vi får söka diplomatiska vägar att gå fram. Det kan vara komplicerat i länder med en mer patriarkal lagstiftning som ger mannen all rätt, säger Anders Jörle.

Han framhåller också att alla uppklarade fall inte är lyckliga.

– Att det blir uppklarat betyder att fallet får en juridisk lösning i enlighet med konventionen, som tar sin utgångspunkt i hur barnet mår. Det är ett betydande problem att utredningarna drar ut på tiden. Då kan bedömningen av barnets väl ändras under tidens gång.

Oftast försvinner barn då den ena föräldern tagit med dem på semester till hemlandet. Men barn kan också rövas bort från skolan eller helt enkelt inte återlämnas efter umgänge. Det säger Ia Sweger, advokat som företräder många föräldrar som har fått sina barn bortförda.

– Ofta sker det i ett läge där föräldern känner på sig att den ska förlora vårdnadstvisten och tar lagen i egna händer, säger Ia Sweger.

Bortförandet vittnar om en stark misstro mellan föräldrarna.

– Många gånger är det en djupgående konflikt med anklagelser om både det ena och det andra. Folk förlorar helt omdömet om vad som är bäst för barnet.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Oftest mor som bortfører, og mødre belønnes for selvtekten


Av: Kjell Schevig, Bortført.no

Det er oftest mor som bortfører barn, og nå vil Justisdepartementet endre loven, slik at også hovedomsorgspersonen skal kunne straffeforfølges, skriver Aftenposten 13.07.11. I dag straffes ikke foreldre med hovedomsorg, men når foreldre med helgesamvær bortfører barn, risikerer de både fengsel og erstatningsbeløp.

BLD-minister Audun Lysbakken går inn for å stanse både barnetrygd og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring. ”Jeg ser at det kan fremstå som en logisk brist at en person på den ene siden etter etterlyst for en straffbar handling, samtidig som staten sender denne personen penger” sier Lysbakken til Aftenposten. Barnetrygden stoppes i dag etter 6 måneder i utlandet, så dette er ikke problemet.

Problemet er underholdningsbidraget som innkreves fra norske foreldre. Samt at NAV forverrer en allerede vanskelig situasjon ved å reklamere for hvordan barnebortførere kan opp justere bidragene hos utenlanske domstoler på sine nettsider. lysbakkenVi kjenner eksempler hvor fedre har fått mangedoblet bidragsutgiftene til barnebortførere, og hvor NAV inndriver pengene i ren torpedostil.

NAV tar ikke hensyn til fedrenes lovfestede rett til midler for eget underhold. Dette fordi fedrene er dømt etter loven i landet barna deres er bortført til og er derfor, i følge NAV, ikke beskyttet av norsk lov. Slik kan altså norske borgere bli rettsløse i eget land, kun fordi noen har stålet barna deres. Kjønnsdiskriminering ved barnebortføring Når norske barn bortføres til utlandet er det bortførerens kjønn, og kjønn alene, som er avgjørende for om forsørgerplikten følges opp eller ei.

Norske fedre må betale underholdningsbidrag til barnebortførere, mens mødre slipper. NAV vet ikke noe om bortførte barns livssituasjon i utlandet, siden norske myndigheter har ikke noe system for å innhente informasjon om bortførte barn. Likevel hevder NAV at hensynet til barnets beste ligger til grunn for deres praksis. NAV fremskaffer ikke barnebortførernes inntektsopplysninger, så man vet heller ikke hvilke barn som har størst forsørgelsesbehov.

NAV Utlands bidragspraksis fører til at det finnes barn med allerede velsituerte mødre som får unormalt høye underholdningsbidrag, mens barn bortført av sine fedre, som kanskje lever i fattigdom, ikke gis noen rett til underhold. NAV benekter imidlertid at kjønnsdiskriminering foregår, men er samtidig ikke villig til å gi innsyn i saker som kan opplyse om forholdet. Likestillings- og diskrimineringsombudet gransker nå NAV sin bidragspraksis for tredje gang.

Allerede i 2005 påpekte daværende Likestillingsombud Kristin Mile at bidragssystemet medfører forskjellsbehandling av menn, men ingenting er gjort for å endre systemet.

Les hele artikelen her: Bortført.no

Follow our updates on Twitter and Facebook

Santo Domingo: Police arrest Swedish fugitive wanted on daughter’s kidnapping


1 June, 2011

Santo Domingo.- A fugitive wanted by a Swedish court on charges of kidnapping a minor and crimes against the family was arrested yesterday by Police agents assigned to INTERPOL, who rescued a girl and handed her over to the National Childhood and Adolescence Council (CONANI).

The Swedish national Helena Maria Irene Agnvall is accused of taking her 5 year old daughter from her father’s Stockholm residence in 2007, and of illegally bringing the minor to Dominican Republic, where she kept the child in Sosua, Puerto Plata Province (north).

Agnvall was arrested via a warrant issued by a court in Sodertorn, Sweden, where she faces charges of violating that nation’s Penal Code.

The Police said she’ll be repatriated to her country in the next few hours.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Top judge says mothers should have children taken away if they don’t let fathers see them


Source: Daily Mail

Mothers who refuse to let separated fathers see their children should have them taken away, a senior family court judge said yesterday. The children should be handed over to the full time care of the father if the mother persistently defies court orders, Mr Justice Coleridge said.

He called for a ‘three strikes and you’re out rule’ by which children would be taken away if mothers ignored three court orders. The judge said that family courts are losing their authority because so many people take no notice of their judgments. Around 5,000 new cases a year come before the family courts in which parents – almost always mothers – defy orders to let the other parent have contact.

Judges are extremely reluctant to jail such mothers because of the damaging effects on the children, so many continue to get away with it. Mr Justice Coleridge, 61, said: ‘If I were to call it three strikes and you’re out it sounds insensitive but something like it perhaps should be the norm.’ He added that occasionally it might be necessary to send a mother to jail.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1333549/Top-judge-says-mothers-children-taken-away-dont-let-fathers-them.html#ixzz19hZkaJDX

Follow our updates on Twitter and Facebook

CHILD ABDUCTION PREVENTION


CHILD ABDUCTION PREVENTION

The following information is excerpted from The National Center for Missing & Exploited Children and the U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention

In light of the high profile abductions of several children, the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) encourages families not to panic. Instead, parents need to empower themselves with information that can help protect their children.

CHILD ABDUCTION: STATISTICS

 • Parental abductions and runaway cases make up the majority of missing children in the United States. In 2002 there were about 797,500 children reported missing, or nearly 2,185 per day. The vast majority of these cases were recovered quickly; however, the parent or guardian was concerned enough to contact law enforcement and they placed the child into the FBI’s National Crime Information Center – a computerized national database of criminal justice information. It is available to Federal, state and local law enforcement and other criminal justice agencies.
 • Each year there are about 3,000 to 5,000 non-family abductions reported to police, most of which are short term sexually-motivated cases. About 200 to 300 of these cases, or 6 percent, make up the most serious cases where the child was murdered, ransomed or taken with the intent to keep.
 • The NCMEC analyzed more than 4200 attempted abductions from February 2005 to March 2010 and found that 38% of attempted abductions occur while a child is walking alone to or from school, riding the school bus or riding a bicycle; 37% of attempted abductions occur between the hours of 2:00pm through 7:00pm on a weekday; 43% of attempted abductions involve children between the ages of 10 and 14; 72% of attempted abduction victims are female; 68% of attempted abductions involve the suspect driving a vehicle.
 • Research shows that of the 58,000 non-family abductions each year 63% involved a friend, long-term acquaintance, neighbor, caretaker, baby sitter or person of authority; only 37% involved a stranger.

SAFETY TIPS FOR PARENTS:

 • Be sure to go over the rules with your children about whose homes they can visit when you’re not there and discuss the boundaries of where they can and can’t go in the neighborhood.
 • Always listen to your children and keep the lines of communication open. Teach your children to get out of dangerous or uncomfortable situations right away, and practice role-playing and basic safety skills with them.
 • Teach your children in whose car they may ride. Children should be cautioned never to approach any vehicle, occupied or not, unless accompanied by a parent or trusted adult.
 • Make sure children know their names, address, telephone numbers and how to use the telephone.
 • Choose babysitters with care. Obtain references from family, friends and neighbors.

SAFETY TIPS FOR CHILDREN:

 • Always check first with your parents or the person in charge before you go anywhere or do anything.
 • Always take a friend when you play or go somewhere.
 • Don’t be tricked by adults who offer you special treats or gifts or ask you for help.
 • Don’t be afraid to say no and get away from any situation that makes you feel uncomfortable or confused. Trust your feelings.
 • Don’t get into a car or go near a car with someone in it unless you are with your parents or a trusted adult.
 • Never take a ride from someone without checking first with your parents.
 • Never go into a public restroom by yourself.
 • Never go alone to the mall, movies, video arcades or parks.
 • Stay safe when you’re home alone by keeping the door locked. Do not open the door for or talk to anyone who stops by unless the person is a trusted family friend or relative.

INTERNATIONAL PARENTAL ABDUCTION

In situations where parents have not resolved the issue of child custody, and one of the parents has ties to another country, there is the risk that that parent might take the child with them to a foreign country. Parents who are in this situation can find useful information about international parental abduction in “A Family Resource Guide on International Parental Kidnapping” published by the U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

For emergency assistance contact:

ABP World Group International Child Recovery Service

The goal of ABP World Group Ltd. is to locate, negotiate and recover your missing child.
We can dispatch personnel to most locations in the world; we specialize in locating missing children up to ages 18.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Wo ist Marvin?


By:ZDF

Vater verschwindet mit sechsjährigem Sohn

Die 43-jährige Sabine Engl ist verzweifelt. Ihr Sohn Marvin ist seit fünf Monaten verschwunden. Ihr Ex-Mann hat Marvin nach einer gemeinsamen Ferienwoche mit seinem Sohn nicht nach Hause zurückgebracht.

Vier Jahre war Sabine Engl mit ihrem Mann verheiratet, 2007 kam die Trennung. Das gemeinsame Sorgerecht für ihren damals vierjährigen Sohn regelten beide mit einem rechtsverbindlichen Vertrag. Darin wurde festgelegt, dass Marvin bei seiner Mutter wohnt. Der Vater sollte den Jungen am Wochenende von Freitag bis Samstag bei sich haben. In den Ferien lebte Marvin die Hälfte der Zeit bei der Mutter, die andere Hälfte beim Vater. Doch nach den letzten Herbstferien bringt der Vater Marvin einfach nicht zurück. Er schickt nur eine SMS mit den zwei Worten: “Wird später.”

Sabine Engl. Quelle: ZDF 

ZDF
SMS an Marvins Mutter

Vater und Sohn in Norwegen?

Sabine Engl versucht immer wieder, ihren Ex-Mann zu erreichen. Sie alarmiert die Polizei, meldet ihren Sohn als vermisst. Und sie stellt Strafanzeige. Schließlich beauftragt sie eine Privatdetektei, die Vater und Sohn tatsächlich in Norwegen aufspürt. “Die sind in Norwegen unterwegs gewesen und haben dann ein Foto geschossen, worauf ich den Marvin und meinen Ex-Mann erkennen kann”, sagt Sabine Engl. Doch die Spur verliert sich.

Die Polizei vernimmt unterdessen Verwandte und Freunde des Mannes. Dabei finden die Beamten heraus, dass die neue Lebensgefährtin Vater und Sohn am 16. Oktober 2009 zum Düsseldorfer Flughafen gebracht hat. Auch die Flugtickets im Wert von rund 1.600 Euro sind von ihrer Kreditkarte abgebucht worden. Doch die Lebensgefährtin besteht darauf, nicht zu wissen, wohin beide geflogen sind und nicht mehr mit ihnen in Kontakt zu stehen.

Marvin. Quelle: ZDF 

ZDF
Foto der Detektei

Europaweite Fahndung ausgeschrieben

Nun bleibt Sabine Engl als letzte Hoffnung die deutsche Justiz. Das alleinige Sorgerecht hat sie bereits erwirkt. Im Januar, drei Monate nach dem Verschwinden Marvins, gibt die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine europaweite Fahndung nach dem Vater raus. Doch das bedeutet nicht, dass eine Verhaftung vorgenommen werden soll. Christian Schröder, Staatsanwalt in Kaiserslautern, erklärt: “Es ist eine Fahndung, die sich darauf richtet, den Aufenthalt des Beschuldigten festzustellen. Es ist keine Fahndung, die auch dem Ziel dient, ihn festzunehmen.”

Sabine Engl. Quelle: ZDF 

ZDF
Sabine Engl vermisst ihren Sohn

Denn eine Festnahme mit Haftbefehl setzt voraus, dass Marvins Vater für seine Straftat eine Freiheitsstrafe erwartet. Aber das ist hier nicht der Fall. Ihm drohe lediglich eine Geldstrafe, so Schröder.

Zitat

„Ich träume jede Nacht irgendwelche schlimmen Sachen, manchmal auch gute, dass ich ihn wiederhabe. “

Sabine Engl

Mutter hat schlaflose Nächte

Sabine Engl bemüht sich mit ihrer Tochter Jennifer aus erster Ehe, den Alltag zu meistern. Doch seit dem Verschwinden ihres Sohnes fehlt ihr die Kraft. “Ich träume jede Nacht irgendwelche schlimmen Sachen, manchmal auch gute, dass ich ihn wiederhabe. Ich hab einfach auch schlaflose Nächte, unzählige.” Zurzeit bleiben ihr nur die Erinnerungen an glückliche Zeiten. Doch Sabine gibt die Hoffnung nicht auf, Marvin bald wieder bei sich zu haben.

Wo ist Marvin?

Wenn Sie Informationen zu dem Fall haben oder Marvin und seinen Vater gesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-3721200 (ortsüblicher Tarif). Weitere Kontaktinformationen finden Sie auf der Website(Externer Link – Öffnet in neuem Fenster) der Staatsanwaltschaft.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Visit our web site at: www.abpworld.com

Parental Abduction – Lesson 1


By: Jake Morphonios

Imagine…

You wait for your former spouse to return your son following a schedule weekend visit. When your child isn’t returned, you go to the other parent’s home only to discover that the apartment has been vacated.

The physiological response in each of these situations is the same. Your heart begins to pound and your adrenaline starts to surge through your veins as the realization dawns that your children are gone. In an instant your brain considers possible explanations, but they each defy logic. Your brain already knows what your heart is desperately trying to deny. Your children have been kidnapped.

There are few horrors that can rival the experience of having one’s child kidnapped. Movies and television shows sensationalize child abduction. The nightly news further distorts correct understanding of child abduction by only reporting on the most dramatic of cases, for example, the kidnapping of Elizabeth Smart. There exists, however, a less-glamorous form of child abduction which is perpetrated by the child’s own parent.

Parental Kidnappings

Each year there are more than 350,000 child abductions in America. The vast majority of these kidnappings are perpetrated by one of the child’s parents. The official term for this type of crime is “parental child abduction”, but it is also referred to as a “child kidnapping” or “child snatching”. Regardless of the terminology, the fact that the child is taken by the other parent does not diminish or negate the raw emotional trauma inflicted upon the other parent.

Parental kidnapping is the unlawful abduction of a child by one parent which deprives the other parent of their lawful custody of the child.  In divorce situations, the abductor may be the custodial or the non-custodial parent. This means that even if the abductor is the custodial parent or primary caregiver, if the abduction deprives the other parent of his or her court ordered visitation time then the custodial parent is guilty of parental child abduction.

The US Department of Justice (DOJ), Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention conducted an intensive and thorough research study on child abduction in America. The project is called the National Incidence Studies of Missing, Abducted, Runaway, and Thrownaway Children (NISMART). The section that focused specifically on children abducted by family members is called NISMART-2. This article extensively references the NISMART-2. The original study may be found at: http://ojjdp.ncjrs.org

Defining Parental Child Abduction

“For the purposes of NISMART-2, family abduction was defined as the taking or keeping of a child by a family member in violation of a custody order, a decree, or other legitimate custodial rights, where the taking or keeping involved some element of concealment, flight, or intent to deprive a lawful custodian indefinitely of custodial privileges.”

The NISMART-2 elaborates on the definition above by further defining the following terms:

 • Taking: Child was taken by a family member in violation of a custody order or decree or other legitimate custodial right.
 • Keeping: Child was not returned or given over by a family member in violation of a custody order or decree or other legitimate custodial right.
 • Concealment: Family member attempted to conceal the taking or whereabouts of the child with the intent to prevent return, contact or visitation.
 • Flight: Family member transported or had the intent to transport the child from the State for the purpose of making recovery more difficult.
 • Intent to deprive indefinitely: Family member indicated intent to prevent contact with the child on an indefinite basis or to affect custodial privileges indefinitely.

Conceptualizing the Problem

Of the 203,900 parental child abduction cases studied, 57% were labeled as “caretaker missing”, meaning that the victimized parent did not know where the child was for at least 1 hour, became alarmed and searched for the missing child. However, the NISMART-2 reveals:

“It is possible for a child to have been unlawfully removed from custody by a family member, but for that child’s whereabouts to be fully known. Thus, a child can be abducted but not necessarily missing.”

In fact, the study found that 43% of the children kidnapped were not thought of as “missing” by the victimized parent because the child’s whereabouts were known to the victim parent.

“Although the family abductions described in this study typically had certain disturbing elements such as attempts to prevent contact or alter custodial arrangements permanently, they did not generally involve the most serious sorts of features associated with the types of family abductions likely to be reported in the news. Actual concealment of the child occurred in a minority of episodes. Use of force, threats to harm the child and flight from the State were uncommon. In contrast to the image created by the word ‘abduction,’ most of the children abducted by a family member were already in the lawful custody of the perpetrator when the episode started. In addition, nearly half of the family abducted children were returned in 1 week or less.”

Even if the child is not considered missing, the abduction is still considered child abuse because of the damage that it inflicts upon the child. The NISMART-1 found that, “family abduction can result in psychological harm to the child” and the NISMART-2 states that “family abductions constitute an important peril in the lives of children it is important to remember that the potential harm to family abducted children exists whether or not they are classified as missing”.

Characteristics of Parental Abductions

Location and Season. 73% of parental abductions took place in the child’s own home or yard, or in the home or yard of a relative or friend. Children were removed from schools or day care centers in only 7% of the cases. In 63% of the cases, the children were already with the abductor in lawful circumstances immediately prior to the abduction.

Police Contact. In 40% of all cases, the aggrieved parent did not contact the police to report the abduction. The study found a number of reasons for this, but the majority of responses indicated that the parent did not believe that the police would intervene in the matter because the child’s whereabouts were known, they were in the care of a legal guardian, and it did not appear that the child was being harmed. The highest percentage of abductions took place during the summer.

Ages. 45% of abductors were in their 30’s. 44% of abducted children were younger than age 6.

Indicators of serious episodes. “The use of threats, physical force, or weapons was relatively uncommon in family abductions.” 17% were moved out of State with the intent to make recovery more difficult. 44% were concealed, at least temporarily, from the victimized parent-+. 76% included attempts to prevent contact. 82% included intent to permanently affect the custodial privileges of the aggrieved parent.

Conclusion

Parental child abduction is the unlawful kidnapping of a child by one parent which deprives the other parent of his or her lawful custodial rights. This kind of child snatching not only victimizes the other parent, but it is also a serious form of child abuse.

When the abducting parent chooses to go underground or flees the state or country, recovery of the child becomes exceptionally difficult – and sometimes impossible. Because of this, if you suspect that your child is at risk of abduction you must act now. There are steps you can take to reduce the risk of abduction, as well as actions designed to make the recovery of your child far more likely.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Visit our web site at: www.abpworld.com