Betaling av barnebidrag ved Barnebortføring


Oktober 4, 2013

Kilde: Stavanger Aftenblad / ABP World Group

Frekkheten lenge leve. Nå har Arbeiderpartiet stemt ned 2 tidligere lovforslag om å stoppe bidragsytelser til barnebortførere. Nå har de sittet i regjering siden 2005 uten å ha igangsatt et eneste prevantivt tiltak for å stoppe barnebortføringer.

Til tross for press i media både fra ABP World Group, Bortført.no og enkeltstående foreldre av bortførte barn, har de på en svært arrogant måte nektet å sette en umiddelbar stopp for den grunnlovsstridige innkrevingspraksisen. -Det de imidlertid har gjort, er å i det stille snikinnføre en stopp av innkreving fra flesteparten av de fedre som har fått sine barn bortført.

Les Bortført.no`s artikkel: Arbeiderpartiets narrespill om Barnebortføring.

Anniken_Huitfeldt

Stavanger Aftenblad

Lovforslaget vil gjøre det mulig for norske myndigheter å stoppe utbetaling av trygdeytelser og barnebidrag til foreldre som uten samtykke og i strid med foreldreansvaret har tatt med seg felles barn og flyttet til utlandet, skriver Dagbladet.

– I lavkostland kan man leve godt på norske trygdeytelser, konstaterer Huitfeldt.

– Reglene vil være effektive tiltak for å fremme tilbakeføring av barnet til Norge og forebygge framtidige barnebortføringer, mener hun.

Tall fra Justisdepartementet viser at det i 2010 ble registrert at 64 barn ble bortført fra Norge til utlandet. I 2011 var tallet 45 og i 2012 ble 40 barn bortført.

Lovforslaget innebærer at trygdeytelser som pensjon og uføretrygd som barnebortføreren har rett til, vil bli stoppet. Barnetrygden vil bli satt inn på sperret konto.

Norge vil bli det første landet som innfører en slik lov, og Huitfeldt regner med å få flertall for forslaget i Stortinget. – Merk: Hverken vi i ABP World Group eller personer vi har snakket med i Bortført.no, Saknade Barns Nätverk og Bortført Danmark vet om et eneste land bortsett fra Norge, der kriminelle barnebortførere belønnes med barnebidrag, men også svært ofte på sikt ender opp med å få hovedomsorgen for barnet – Dette til tross for at de har begått en forbrytelse med en strafferamme på opptil 3 års fengsel. Strafferammen i vårt naboland Sverige er forøvrig 5 år.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Parental Child Abduction – Organisations for Left Behind Parents


February 24, 2013

By Martin Waage, ABP World Group Ltd.

happychild

Knowledge and support is needed when the other parent abducts your child/children. There are many organisations run by parents of abducted children, that can provide assistance and counselling and give answers on what to do in the critical first hours, days and weeks. They will also be able to help you find a experienced lawyer that specialises in International Child Abduction Cases.

This is a few of them:

Bachome ( United States)

Reunite ( United Kingdom)

CRN Japan ( United States)

Bring Sean Home Foundation ( United States)

Bortført.no ( Norway) 

Bortført ( Denmark)

Australians With Abducted Children ( Australia)

iCHAPEAU Association ( Canada)

SBN Saknade Barns Närverk ( Sweden)

Please let us know, if there are other organisations you think should be on this list.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013

German Phone Number: 069 2547 2471

Or you can call our 24h Emergency phone number: +44 20 3239 0013

qrcode.11947504