Norge: Antiterror-øvelsen der det meste sviktet


September 19, 2015

Kilde: aldrimer.no

Av: Kjetil Stormark

Forsvaret og politiet ønsker å holde hemmelig hva som skjedde under årets versjon av antiterror-øvelsen Gemini. Aldrimer.no kan fortelle hvorfor.

Beredskapstroppen FSK Delta Politi

Forsvaret maktet eller ville ikke å stille med viktige bistandsressurser. Det meste av støtteapparatet sviktet. Først etter 28 timer greidde Beredskapstroppen å slå til mot bevæpnede miljøvernere som holdt på å drepe gisler ombord i et dansk supplyskip i Barentshavet.

Dette er noen av hovedpunktene i oppsummeringen fra årets øvelse:

  • Delta ventet i timevis på transportfly
  • Forsvaret ville ikke gi politiet tilgang til helikoptre
  • Bare ett transportfly var tilgjengelig
  • Sea King-helikoptre var ikke tilgjengelig
  • Ubåt var ikke tilgjengelig
  • Det tok mange timer før spesialstyrker greidde å ta seg til Nord-Norge
  • FSK lyktes aldri å gjennomføre gisselredningsaksjon mot borerigg

Onsdag 17. juni 2015 går alarmen. Forsvarets årlige, maritime terrorøvelse Gemini er i gang. Litt før åttetiden om morgenen kommer det melding om at militante miljøvernere har gått ombord i det danske supplyskipet M/S «Esvagt Aurora» og den Bahamas-registrerte, italienske boreriggen SSDR «Scarabeo 8» på Goliat-feltet i havet utenfor Hammerfest.

Her har de tatt mer enn 200 gisler.

Store utfordringer

Scenariet under årets Øvelse Gemini var dramatisk. For første gang ble dessuten øvelsen gjennomført som en en fullstendig uvarslet alarmøvelse. Øvelsen avdekket store utfordringer i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret, forteller et stort antall forsvars- og politikilder som aldrimer.no og Nordlys har snakket med.

I scenariet som ble lagt til grunn for øvelsen, truet terroristene med å begynne å drepe gisler med faste tidsintervaller dersom Norge før en tidsfrist ikke hadde lovet å stanse all oljeutvinning i havområdene utenfor Nord-Norge.

I tur og orden ble ulike deler av politiet og Forsvaret mobilisert, herunder Beredskapstroppen og spesialstyrkene i Forsvaret.

Politimesteren i Tromsø, Ole Bredrup Sæverud, som leder øvelsen, ber Beredskapstroppen komme til Tromsø samt begynne å planlegge en mulig aksjon mot supplyskipet. Han gir samtidig Forsvarets spesialstyrker i oppdrag å planlegge en aksjon mot boreriggen på Goliat-feltet. Forsvaret beslutter derfor at spesialsttyrkene i første omgang skal dra til Banak flystasjon for å forberede en mulig aksjon.

Venter i timevis

Beredskapstroppen tar seg nordover i et C-130J Hercules transportfly. Men først må de vente i timevis på Gardermoen flystasjon før flyet er klart. Forsvaret greier denne dagen bare å stille med ett eneste transportfly.

Hercules-flyet bringer den første puljen av operatører fra Beredskapstroppen, også kalt Delta, direkte til Tromsø lufthavn. Hit ankommer politiets antiterrorstyrke først sent på ettermiddagen.

Hercules Norwegian Airforce

Hercules-flyet fra Forsvaret vendte deretter nesen sørover for å hente Forsvarets spesialkommando (FSK) på Gardermoen. Deretter gikk turen fra Gardermoen til Evenes, for å plukke opp operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK), før maskinen satte kursen videre nordover mot Banak. Hit ankom Forsvarets spesialstyrker først utpå kvelden onsdag.

Etter at spesialstyrkene var levert i Finnmark, dro Hercules-maskinen en tredje tur sørover for å hente en ny pulje med operatører fra Beredskapstroppen.

Pulje nummer to fra Beredskapstroppen ble flydd til Bardufoss.

Ifølge flere uavhengige kilder nekter Forsvaret å stille med Bell-412-helikoptre til Beredskapstroppen slik at alle som kom i pulje nummer to måtte kjøre bil fra Bardufoss til Tromsø. Grunnen var at Forsvaret ikke ville avgi helikoptre, i tilfelle de kom til å få bruk for dem selv.

Transport utilgjengelig

Det blir raskt klart at Forsvaret heller ikke kan hjelpe til med å transportere Delta-operatørene ut til supplyskipet M/S «Esvagt Aurora» som eies og driftes av det danske rederiet Esvagt.

Bell 412-helikopterne har ikke lang nok rekkevidde. Sea King-helikopter og ubåt, der sistnevnte kan brukes av marinejegerne til undersjøisk innsetting, såkalt «skjult innsetting», var dessuten utilgjengelig.

Transport for FSK til boreriggen SSDR «Scarabeo 8» er heller ikke tilgjengelig. Riggen, som opererer for det italienske oljeselskapet ENI og ENIs datterselskap Saipem på Goliatfeltet i Barentshavet, hadde ifølge kilder ordinær drift da gisseløvelsen begynte. Riggen har ifølge ENIs nettsider vanligvis et fast mannskap på 235 personer.

FSK RIB

Supplyskipet M/S «Esvagt Aurora» har vanligvis et mannskap på et sted mellom 10 og 20 personer. Kilder opplyser imidlertid at flere av mannskapet fra boreriggen skal ha blitt flyttet over til supplyskipet, slik at Delta-operatørene skulle få flere treningsmomenter i forbindelse med bordingsaksjonen.

Kjørte i 24 timer 

I tillegg til de mer enn 200 «gislene» som var direkte berørt, skal det ha befunnet seg et tilsvarende eller større antall personer på fartøyer og objekter i umiddelbar nærhet fra der gisseldramaene utspilte seg under øvelsen.

For at Beredskapstroppen skulle være i stand til å gjennomføre en aksjon, kjørte operatører fra MJK tre hurtiggående rhib-er fra Ramsund og nordover. Overfarten i de åpne rhib-ene tok rundt 24 timer og foregikk uten pauser. Torsdag morgen gikk Delta-operatørene ombord i et britisk supplyskip i en havn i kystområdet utenfor Tromsø. Denne båten gikk deretter til havs for full maskin og møtte de tre rhibene i åpen sjø. De tre rhibene ble løftet ombord i supplyskipet, som deretter gikk videre mot det danske supplyskipet der gisselsituasjonen pågikk. M/S «Esvagt Aurora» er beredskapsskip for «Scarabeo 8»-riggen på Goliat-feltet.

Utstyr på Rygge

Samtidig satt operatører fra Forsvarets spesialkommando (FSK) på land og ventet på å få tilgang til lufttransport som aldri kom. Forsvarets Bell-412-helikoptre kunne ikke brukes, på grunn av rekkevidden. Boreriggen på Goliat-feltet ligger rundt 85 kilometer fra land. Sea King-helikoptre, som hadde lang nok rekkevidde til å kunne fly ut til riggen, var ikke tilgjengelig.

«Etterhvert ble en Sea King-maskin tilgjengelig. Men da ble det klart at utstyret for å rigge om maskinen til et skarpt oppdrag stod igjen på Rygge i Østfold. Mannskapet på den aktuelle Sea King-maskinen hadde heller ikke de nødvendige godkjenningene», sier en kilde.

Luftforsvaret Bell Helikopter

Etterhvert fant man fram til fire sivile helikoptre, men heller ingen av disse pilotene hadde de nødvendige godkjenningene til å kunne fly spesialstyrkene inn i en skarp situasjon. Minst ett sivilt helikopter ble imidlertid brukt til rene transportoppdrag i forbindelse med politioppdrag på fastlandet under øvelsen.

Ulike versjoner

Først rundt klokken 12 torsdag 18. juni – rundt 28 timer etter at øvelsen startet – lyktes Delta-operatørene med å slå til mot det danske supplyskipet og de fire terroristene som holdt gisler der. Rhibene ble heist ned til sjøen fra baksiden av supplyskipet, som har gått så nær båten der gisseldramaet pågår som mulig.

«Vi lyktes med å slå til mot objektet», sier en kilde, men vil ikke svare på hvor mange «gisler» som ble skadet eller mistet livet.

Andre kilder som aldrimer.no har snakket med slår fast at i et reelt scenario ville mange av de mer enn 200 gislene ha vært døde mange timer før aksjonen ble gjennomført.

Scenariet var at det var to grupper fra samme miljøverngruppe som slo til mot både boreriggen og supplyskipet.

Utsettelser

I dreieboken for øvelsen var det lagt opp til at terroristene truet med å begynne å skyte gisler løpende dersom nødvendige innrømmelser ikke ble gitt innenfor en tidsfrist.

«Underveis måtte vi ta ta gjentatte og lange pauser i spillet for at Beredskapstroppen skulle rekke fram og skulle ha noe å øve på. I en reell situasjon ville alle gislene ha vært døde», sier en kilde som hadde en sentral rolle under øvelsen.

En annen kilde, som visuelt kunne følge med på gisselredningsaksjonen til Beredskapstroppen, sier det slik:

«Terroristene hadde god tid til å skyte gisler. De så rhib-ene til Beredskapstroppen på god avstand».

Taus Delta-sjef

Helge Mehus, sjef for Beredskapstroppen, er svært lite meddelsom om erfaringene som ble gjort under Øvelse Gemini.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Mehus og henviser til evalueringsarbeidet som pågår.

Tilsvarende svar gir Politidirektoratet.

– Vi kommenterer ikke Øvelse Gemini før evalueringsrapporten er ferdig, opplyser direktoratet. Talspersonen ønsker ikke å bli navngitt.

En annen kilde legger til: «Det ble simulert at terroristene fra den andre miljøvernerfraksjonen overga seg på boreriggen, som en konsekvens av aksjonen mot supplyskipet var gjennomført. Men FSK ville uansett aldri ha vært i stand til å aksjonere mot riggen. Det var ingen tilgang på transportstøtte».

Overgivelsen ble begrunnet med at den andre gruppen som hadde drept gisler, hadde kommet ut av kontroll og at gruppen på boreriggen ikke kunne leve med dette. Derfor overga de seg.

Kilden mer enn antyder at scenariet i spillet imidlertid ble justert for å unngå at det i ettertid skulle se ut som om norske spesialstyrker hadde vært fullstendig ute av stand til å redde gislene.

«Det er det som er sannheten», legger vedkommende til.

Truet med represalier

I etterkant har personer som deltok på øvelsen, både fra politiet og Forsvaret, fått beskjed om å tie om alt som sviktet under øvelsen. Det forteller flere kilder som aldrimer.no har vært i kontakt med. Flere ansatte i Forsvaret er blitt truet med at det kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet å viderebringe opplysninger om årets Øvelse Gemini.

Øvelsen ble ledet av politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt, men berørte også Vestfinnmark politidistrikt.

– Vi sitter tilbake med en del lærdom etter øvelsen. Men forteller jeg i detalj om hva scenariet var, så forteller jeg også hva vi frykter skal skje. Jeg vil ikke dele ut ideer, uttalte Sæverud til Aldrimer.no en uke etter at øvelsen var avsluttet. Det står i skarp motstrid til åpenheten etter Øvelse Gemini året før.

– Ikke skriv om dette

Fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er tausheten enda mer dominerende.

«Forsvaret ønsker å presisere at erfaringene fra Øvelse Gemini er gradert informasjon. Derfor vil den ikke bli kommentert fra vår side. Vi henstiller deg til å IKKE skrive om dette», heter det i en epost fra pressetalsmann ved FOH, oberstløytnant Ivar Moen.

Da øvelsen startet onsdag 17. juni, la Forsvaret ut en kort melding på sine nettsider.

«Øvelsen vil være synlig for befolkningen i områdene Troms og Vest-Finnmark fra i dag. Øvelsen kan medføre noe støy fra helikoptre, og det kan være flere utrykningskjøretøyer på veiene enn vanlig», het det i meldingen. Forsvaret la dessuten til:

«Årets øvelse er en uvarslet alarmøvelse for å teste reaksjonsevnen og evnen til å gjennomføre en kontraterror-operasjon der Forsvaret støtter politiet når politiet ber om bistand».

Siden da har Forsvaret og politiet vært tause om hva som skjedde. Etter Øvelse Gemini i Rogaland i fjor ble mediene invitert til å fotografere og filme, og der statsminister Erna Solberg var tilstede. Hun varslet at regjeringen ville satse mer på terrorberedskap og spesielt på helikopterkapasitet. Men etter totalkollapsen under årets øvelse, der det spesielt var løftekapasitet som manglet, har ingen invitert mediene.

Ikke sertifisert

At FSK ikke fikk gjennomført noen aksjon under Øvelse Gemini betyr at FSK-operatørene ikke har fått den årlige sertifiseringen på System Kontraterror, som er navnet på Forsvarets nasjonale beredskap mot terroraksjoner mot olje- og gassinstallasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Marinejegere trener under en øvelse i Ramsund /Operators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in northern Norway

Det er det ingen fra Forsvaret som har ønsket å kommentere.

Politikilder som aldrimer.no har vært i kontakt med, understreker at tidstapet før Beredskapstroppen greidde å ta seg til Tromsø ville ha vært langt mindre i en reell situasjon.

Da ville Beredskapstroppen ha reist med rutefly, gitt at politiet har rammeavtaler med flere flyselskaper.

«Men siden dette var en øvelse, ble det vurdert dit at det ikke var aktuelt å benytte seg av denne prioriteten kaste vanlige folk av flyet slik man ville ha gjort i en reell situasjon», sier en politikilde.

Forsøkte å gjette

Sentrale forsvarskilder forteller at selv om årets Øvelse Gemini var en alarmøvelse, forsøkte Forsvaret å gjette på tidspunktet. De fleste trodde øvelsen kom til å skje i uke 23. I forkant av øvelsen ble det derfor sørget for at en ubåt lå til kai og var i beredskap i Nord-Norge denne uken.

Men Forsvaret bommet på tidspunktet. Ingenting skjedde i uke 23.

Etter hva aldrimer.no forstår, skal politihelikopteret ha deltatt på øvelsen, og ytt viktig bistand i forbindelse med politiaksjoner og pågripelser av «medskyldige» på land i Tromsø-området natt til torsdag under øvelsen.

Også ett eller flere F-16 kampfly skal ha blitt scramblet, men det er uvisst hvilken rolle disse har hatt under øvelsen.

Aldrimer.no og Nordlys har forsøkt å komme i kontakt med mannskapet ombord i «Esvagt Aurora» og riggsjefen på «Scarabeo 8». Ingen har svart på våre henvendelser.

Statsråd deltok

Justisminister Anders Anundsen ble personlig holdt løpende orientert om alt som sviktet under Øvelse Gemini mens øvelsen pågikk.

Justis- og beredskapsdepartementet satte krisestab og deltok på øvelsen. Etter hva aldrimer.no forstår, deltok justisministeren på flere av møtene i krisestaben og ble ellers holdt orientert på telefon.

Kommunikasjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, Gunnar A. Johansen, bekrefter dette. «Departementet satte krisestab under øvelsen, og den ble avsluttet etter halvannet døgn. Statråden deltok aktivt i øvelsen», skriver Johansen i en epost.

Også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) var løpende involvert under årets Øvelse Gemini.

Det forteller kilder som deltok på årets Øvelse Gemini.

Også Forsvarsdepartementet satte krisestab, under øvelsen.

«Øvelsen var uvarslet. Krisestaben ble holdt gjennom hele øvelsen. Beslutningsprosessene ble kjørt realistisk og inkluderte statsråden. Evalueringen er ikke ferdig», skriver seniorrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en epost.

Evaluering 

Formelt er det Forsvaret som arrangerer Øvelse Gemini hvert år for å sertifisere sine spesialstyrker innen nasjonal kontraterrorberedskap offshore. Øvelsen brukes også for å få til samtrening med politiet og legges hvert år til forskjellige politidistrikt.

Forsvarets innsats under øvelsen blir evaluert av Forsvarets høgskole (FHS) og Senter for militære erfaringer, mens Politihøgskolen gjør det samme for politiets del.

Etter hva aldrimer.no erfarer, skal det i slutten av september være ett eller flere møter i arbeidet med å ferdigstille en felles evalueringsrapport etter øvelsen.

I politiet er det flere som mener at scenariet som ble valgt for årets øvelse var «noe usannsynlig». Det gjelder både geografisk lokasjon samt hvem man simulerte skulle stå bak gisselaksjonene.

«Det er mer sannsynlig med terroraksjoner mot danskebåten eller cruiseskip langs norskekysten enn mot oljeplattformer eller borerigger», sier en kilde til aldrimer.no.

Denne nyhetssaken er publisert i samarbeid med avisen Nordlys.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Barnebortføring – Even Tellefsen (8) er meldt bortført av sin biologiske mor


Oktober 25 , 2014

Kilde: Etterlysning-Savnet i Norge

Ingen spor etter Even Tellefsen (8)

1546460_724954437591415_8305782164584990164_n

En åtte år gammel gutt er fortsatt savnet og etterlyst av politiet etter at moren fredag 24.10 tok han med seg fra et beredskapshjem i Øvre Eiker i Buskerud.

Moren hadde samvær med gutten i Øvre Eiker i Hokksund kommune fredag ettermiddag, men dro avgårde med gutten i 15-tiden.

– I forbindelse med samværet forlot hun stedet, angivelig med sønnen. Vi vet ikke hvor hun har dratt. Hun og gutten er etterlyst i Norge, sier operasjonsleder Truls Fjeld i Søndre Buskerud politidistrikt til Aftenposten.

Bortførte-Barn Norge

Moren forsvant i en sølvfarget VW Touran med registreringsnummer DK87024.

-Gutten er under midlertidig omsorgsovertakelse, ikke permanent. At moren tok barnet med seg, strider med et akuttvedtak fra barnehjemmet. Men hun har ikke gjort noe straffbart, og det er ikke grunnlag for å pågripe henne, opplyser politiadvokat Heidi Neumann i Søndre Buskerud politidistrikt.

Hun sier imidlertid at det er viktig for politiet å bistå i arbeidet med å få gutten tilbake til barnevernet.

KILDE: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ingen-sport-etter-savnet-gutt-8-7759251.html

 

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

 

41 barn bortført til og fra Norge i løpet av første halvår


August 15 , 2014

Kilde: Dagbladet

I dag offentliggjorde Justis- og beredskapsdepartementet på sine hjemmesider statistikk over internasjonale barnebortføringer fra Norge.

Statistikken viser at det er registrert 26 barn som er blitt bortført fra Norge til utlandet i perioden 1. januar til 30. juni i år, mens 15 skal skal ha blitt bortført fra utlandet og til Norge.

Barnebortføringer_Norge

Dette betyr at det totale tallet på barnebortføringer i løpet av første halvår er 41, en nedgang fra i fjor da statistikken viste at 60 barn var bortført enten inn eller ut fra Norge.

Selv om tallene i år er en nedgang fra i fjor, ligger antallet fortsatt høyere enn det gjorde i 2011 og 2012 på samme tid. Statistikken om barnebortføringer oppdateres hvert halvår, i januar og august.

Fjoråret var verst

I januar i år oppga Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet at det i fjor ble bortført 74 barn fra Norge til utlandet, mens 29 barn ble bortført til Norge.

Dette ga et samlet tall på 103 bortførte barn i 2013 og var nesten en fordobling sammenlignet med 2012. Statistikken viser tall tilbake til 2005, men ingen er i nærheten av fjoråret.

Definisjon

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementets hjemmesider er en barnebortføring når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, for eksempel et ferieopphold eller samvær.

– I de fleste barnebortføringssaker er det en av foreldrene som bortfører barnet. Begrepet gjelder også de tilfellene der besteforeldre eller en annen slektning bortfører barnet, står det på nettsidene.

Dersom et barn blir kidnappet av fremmede, eventuelt mot løsepenger, anses det ikke som barnebortføring i denne forstand.

3-252-children-full_

– Noen barnebortføringssaker tar lang tid å løse, men de fleste sakene løser seg imidlertid forholdsvis raskt, skriver Justis- og beredskapsdepartementet på sine hjemmesider.

Bosted avgjør

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet er barnets bosted avgjørende for om det foreligger en ulovlig barnebortføring. I noen tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre i hvilket land barnet har sitt faste bosted, hvis for eksempel hvis barnet har bodd i flere land.

Etter Haagkonvensjonen er det barnets faktiske bosted som er avgjørende. Det vil si at det ikke er avgjørende hvor barnet er registrert bosatt.

Det er heller ikke avgjørende om barnet er statsborger av det aktuelle landet.

Kilde: Dagbladet 

 

For more information, visit our web site: www.abpworld.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Kidnappingsliga arrestert i Spania -Banden har spesialisert seg på å kidnappe og rane businessmenn, og skal ha fått inn over 3 millioner euro i løsepenger.


April 29, 2013

Source: NRK

Banden har spesialisert seg på å kidnappe og rane businessmenn, og skal ha fått inn over 3 millioner euro i løsepenger.

Kidnapping_Businessmen

 

Spansk politi sier de har tatt knekken på en kidnappingsliga som har herjet i Frankrike og Luxemburg.

  • Banden har spesialisert seg på å kidnappe og rane businessmenn, og skal ha fått inn over 3 millioner euro i løsepenger.
Pistol, spansk politi (Foto: Spansk politi/Reuters)Politiet viser en pistol beslaglagt fra det politiet beskriver som en kidnappingsbande.

 

Saken ble rullet opp da den mistenkte hovedmannen avslørte seg i en rutinemessig veikontroll i Torremolinos.

Politiet la merke til en luksusklokke han hadde på seg, og fant ut at den ble rapportert som stjålet i Luxembourg.

Dette førte til en felles operasjon med politi fra Spania, Frankrike og Luxemburg.

Holdt som gisler

Nå er 16 personer arrestert, åtte i Frankrike og åtte i Spania. Blant disse er den mistenkte lederen, en algerier som hadde rømt fra det franske fengselet Avignon i oktober 2012.

I november brukte banden en luksusprostituert for å lokke seks forretningsmenn fra Marokko til et hotell i Paris med løfte om en lønnsom handel.

Der ble de holdt som gisler før de ga fra seg rundt en million euro i kontanter til gjengen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

beslag, smykker, klokker, kontanter, spansk politi (Foto: Spansk politi/Reuters)Politiet beslagla smykker, klokker og kontanter fra en bande som skal ha kidnappet forretningsfolk.

Falske bombevester

I en annen operasjon skal den kriminelle lederen ha opptrådt som sikkerhetsleder for en arabisk prins.

Han skal ha satt opp et møte med 15 gullsmeder og urmakere i en forretning i Luxemburg, med forutsetning om at hans sjef ønsket å gjøre et betydelig innkjøp.

Forretningsfolkene ble der truet med pistol og påført falske bombevester. På den måten fikk banden en million euro i kontanter og smykker for 1,3 millioner euro.

Lederen har oppholdt seg i Malaga, hvor han skal ha solgt smykker og hvitvasket penger.

Politiet sier de har beslaglagt 127.000 euro i kontanter, luksusklokker, to skuddsikre vester og tre japanske Katana-sverd blant de stjålne gjenstandene.

Trenger du hjelp? Kontakt oss via vår hjemmeside: www.abpworld.com

 

Follow our updates on Twitter and Facebook

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

(646) 502-7443 United States

069 2547 2471 Germany

020 3239 0013 United Kingdom

01 442 9322 Ireland

031-753 83 77 Sweden

Arbeidsgruppe skal se på håndtering av barnebortføringssaker


November 7, 2012

Kilde: Justis og Beredskapsdepartementet

Regjeringen har nedsatt en ekstern arbeidsgruppe som skal se på hvordan norske myndigheter håndterer internasjonale barnebortføringssaker. Regelverket skal også gjennomgås. – Det er viktig for regjeringen å ha et godt system for bistand og oppfølgning i internasjonale barnebortføringssaker. Derfor skal en arbeidsgruppe se nærmere på regelverket og norske myndigheters behandling av disse sakene. Målet er å finne løsninger som er til barnets beste, sier justis og beredskapsminister Grete Faremo. Arbeidsgruppen skal ledes av tingrettsdommer Torunn E. Kvisberg. Hun har blant annet skrevet doktorgrad om internasjonal barnebortføring og har bred erfaring på feltet.

Medlemmer i arbeidsgruppen er:

• Tingrettsdommer Torunn E. Kvisberg, Sør-Gudbrandsdalen tingrett (leder)
• Professor, dr. juris Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo
• Forsker Øivin Christiansen, Uni Helse Bergen
• Advokat Halvor Hjelm-Hansen, Advokatfirmaet Erbe & Co, Trondheim
• Politiadvokat Ellen-Sofie Terland, Kripos

Arbeidsgruppen skal legge frem sine forslag innen 31.12.2013.

Arbeidsgruppens mandat.

—————————————————————————————

Dette er et tiltak som hilses varmt velkommen. Vi ser frem til at regjeringen nå finner en måte å redusere antall bortførte barn ifra Norge. Vi håper også at det vil bli iverksatt tiltak for å straffeforfølge barnebortførere, og stoppe utbetalinger av bidrag til disse i en større grad enn det vi ser idag.

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013

Norway Phone Number: +47 45504271

Or you can call our 24h Emergency phone number: +370 610 44 447

HØYSESONG FOR BARNEBORTFØRING: Endelig er barnebortføring straffbart for alle


12 Juni, 2012

Kilde: Bortført.no

Inntil nå har det vært et problem å få politiet til å motta anmeldelser av barnebortføring til utlandet. Barnebortføring er ulovlig, men har likevel ikke vært straffbart dersom bortføringen ble begått av forelderen med daglig omsorg. 

Politiet har ikke følt seg forpliktet til å motta anmeldelser for forhold som ikke er straffbare, noe som har ført til mye ergrelse og tap av tid i arbeidet med å få barna returnert i henhold til Haagkonvensjonen. Mangelen på politianmeldelser har ofte fått utenlandske domstoler til å tvile på norske myndigheters vilje til å få returnert disse barna.

Regjeringen har hele tiden sagt at de tar barnebortføring meget alvorlig, og…..

regjeringen har i syv år lovet å stoppe både barnebidrag og trygd til barnebortførere. I mai 2012 greide regjeringen endelig legge til en setning i loven som sier at det er” ulovlig å bortføre barnet til utlandet også for den barnet bor fast hos.”

politi

Regjeringen viser med dette ingen imponerende prestasjon etter syv års innsats mot barnebortføring, men det er tross alt bedre enn ingenting.

Det er likevel usikkert om noen flere blir straffet for barnebortføring etter lovendringen. Dette fordi Justisdepartementet har skrevet i forarbeidet: “Sjølv om lova opnar for bruk av straff, er det ikkje gitt at strafforfølging er den mest tenlege reaksjonen i den einskilde saka. Departementet framhevar at sivilrettslege sanksjonar normalt er å føretrekkje.”Justisdepartementet har således lagt en føring som gjør straffefrihet til normalen.

De som bortfører norske barn vil fremdeles få overført underholdningsbidrag og barnetrygd fra NAV, på tross av at de har utført handlinger som er både ulovlige og straffbare.

Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold: Straffeloven § 216

Les mer om barnebortføring her: Bortført.no

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

BARNEBORTFØRING : MOR KIDNAPPET GUTT, FIKK SAMVÆRSRETTEN


Kilde: TV2 / Baraldsnes

– Norsk rett reklamerer for kidnapping

– Barneloven er ikke verdt papiret den er skrevet på, sukker legen Tom Viken. Norsk rett har gitt sønnen hans til hun som kidnappet han. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Tom Viken gjør hagen i Asker klar for sommeren, men uten sin snart to år gamle sønn.

Legen, som har hatt ansvar for barnevernsinstitusjoner og mor barn-sentre i 12 år, opplevde at gutten hans ble bortført av den svensk-iranske moren for ett år siden, da samlivet tok slutt.

Til tross for utreisetilbud på grunn av mistanke om bortføring tok hun barnet med ut av landet og til Sverige.

Les Hele saken på TV2 Her

LES OGSÅ: – Norge subsidierer kriminelle handlinger 

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271


Specialenhed skal stoppe bortførte børn


Kilde: Fyens.dk

Politiet bør skabe en særlig task force med speciale i bortførsler af børn til udlandet, siger advokater. Masser af børn bortføres hvert år fra Danmark af deres udenlandske mor eller far, og det efterlader ekspartneren magtesløs tilbage.

For desværre magter det lokale politi ofte ikke at hjælpe hurtigt og effektivt, når fortvivlede forældre kontakter dem.

Det mener Danske Familieadvokater, som nu foreslår, at politiet opretter en særlig task force, som specialiserer sig i netop børnebortførelser.

– Når man som vagthavende sidder på en tilfældig politistation en fredag eftermiddag, kan det være svært at vide præcist, hvad man skal gøre i de her sager, forklarer formand Helle Larsen fra Danske Familieadvokater.

– Men det handler om at tage affære lynhurtigt. Og det er enormt meget nemmere, hvis man har et fast beredskab med indgående kendskab til reglerne, tilføjer hun.

Peter Skaarup, retsordfører i Dansk Folkeparti, støtter forslaget varmt.

– Det er helt oplagt at have en særlig enhed, som hjælper de krænkede mennesker. Nogen som hurtigt finder ud af, hvad der er foregået, og hvad der skal gøres, tilføjer Peter Skaarup.

Han vil nu have justitsminister Morten Bødskov (S) ind i sagen.

Ministerens partifælle, retsordfører Ole Hækkerup, er for så vidt enig i tanken bag forslaget, men kan se flere løsninger for sig.

– Det vigtigste er, at folk får ordentlig hjælp, når de henvender sig. Derfor kan det være en god idé at lave en fælles koordinerende indsats på tværs af politikredsene, siger han.

Børnebortførelser er dog langt fra noget nyt fænomen, fortæller børne- og familiepsykolog Søren Friis Smith.

– Men i gamle dage flyttede den ene forælder bare kun til Roskilde eller Korsør. I dag er verden blevet mindre og flybilletterne billigere, siger han.

Forældre, som bortfører deres egne børn, gør det ofte af frygt for at miste kontrollen over eller adgangen til deres poder, lyder det.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Danmark: Børn blev bortført til Færøerne


Kilde: NordJyske.dk

Aalborgensisk far kæmper en årelang kamp med de færøske myndigheder for at få sine børn hjem til Danmark.

Jesper Dahlin kæmper en hård kamp mod de færøske sociale myndigheder, der ikke vil udlevere hans børn til ham. Selvom han har rettens ord for, at forældremyndigheden er hans alene og børnene kun tvangsfjernet fra deres mor.

En morgen i sommeren 2010 er Jesper Dahlins børn og kone pludselig væk fra rækkehuset på Skelagervej i Aalborg.

Skabene står åbne, og der er kun pakket det mest nødvendige. Det er gået hurtigt. Det viser sig, at konen har taget børnene med til Færøerne uden faderens samtykke. Moderen ville skabe sig en ny tilværelse i sin hjemby Tvøroyri sammen med børnene, men uden faderen.

Kort efter moderen tog af sted med børnene, melder Jesper Dahlin sagen som bortførelse til både Nordjyllands Politi, Statsforvaltningen i Nordjylland, Udenrigsministeriet og Aalborg Kommune.

Sag hos fogeden

Reglerne er sådan, at man ikke må tage et barn med til et andet land, hvis ikke begge forældre er enige. Men de forskellige instanser i Danmark har ikke mulighed for at hjælpe med at få børnene hjem igen. Derfor må Jesper Dahlin i stedet kontakte myndighederne på Færøerne for at oprette en fogedsag og få børnene udleveret til Danmark.

Det er kun fogeden på Færøerne, der har myndighed til at tvangsudlevere børn. Og efter et møde i fogedretten beslutter fogeden, at den yngste dreng skal blive hos moderen, da hun har delt forældremyndighed over ham.

Jesper Dahlin er ikke selv med til mødet og har derfor ikke mulighed for at gøre indsigelser. Og det viser sig at få stor betydning for det videre forløb. Fogeden beslutter nemlig også, at Jesper Dahlin skal gennemgå en børnesagkyndig undersøgelse, da moderen i fogedretten har sagt, at han har et alkoholproblem. Så i stedet for at sende den 10-årige dreng hjem til faderen, bliver beslutningen udsat. Også selvom faderen har den fulde forældremyndighed over den ældste dreng.

Moderen anlægger sag

Samtidig med, at faderens fogedsag om at få børnene udleveret går i gang, anlægger moderen en anden sag for at få fuld forældremyndighed over begge børn. Denne sag foregår i byretten og begynder september 2010.

Imens bliver børnene boende hos moderen på øen Suðuroy på Færøerne, lige indtil de sociale myndigheder i skikkelse af det lokale Børneværnet og den overordnede myndighed Hovedbørneværnet i december 2010 tvangsfjerner begge børn og anbringer dem hos en plejefamilie i Kollafjørður uden for Tórshavn. Det sker med hjemmel i den færøske Børneværnsloven, fordi det vurderes, at børnenes sjælelige eller legemlige udvikling er i fare hos moderen.

Trods talrige forsøg på at få byretten til at komme med en afgørelse, går der næsten otte måneder, før Jesper Dahlin får svar. Afgørelsen falder nemlig først i marts 2011 med det resultat, at faderen bliver tildelt fuld forældremyndighed over begge børn.

Moderen anker – børn bliver

Samtidig bliver fogedrettens sag afgjort, og den falder også ud til Jesper Dahlins fordel. Børnene skal med faderen hjem – også selvom afgørelsen bliver anket af moderen.

Og det er præcis, hvad der sker. Moderen anker efterfølgende byrettens afgørelse om forældremyndighed til landsretten. Og samtidig ophæver landsretten automatisk fogedrettens afgørelse og tillader ikke børnene at rejse med faderen hjem. De skal blive i familiepleje.

På dette tidspunkt har faderens hjemkommune, Aalborg, skriftligt bekræftet, at børnenes ve og vel vil blive varetaget i Danmark.

– Jeg kan ikke se, hvor de færøske myndigheder har hjemmel til ikke at udlevere børnene, når nu Aalborg Kommune skriver, de vil træffe foranstaltninger for Jesper og børnene, når de kommer hertil. Og jeg forstår det heller ikke, når han nu har forældremyndigheden over dem begge, siger Pia Egsgaard, der er Jesper Dahlins danske advokat.

Moderen har ved afrejsen til Færøerne stadig delt forældremyndighed over den yngste dreng på dengang to år, mens Jesper Dahlin alene har forældremyndigheden over det ældste barn, en dreng på ti år.

Børnenes tarv

Men det, at både fogedret og byret dømmer til fordel for Jesper Dahlin på alle punkter, får ikke Hovedbørneværnet til at agere anderledes og tillade, at børnene forlader deres plejefamilie og rejser med faderen hjem.

Forklaringen skal findes i den måde, Børneværnet og Hovedbørneværnet på Færøerne arbejder på. Det mener Jesper Dahlins færøske advokat Hans Trygvi Teirin.

– Hovedbørneværnet har myndighed til at tvivle på alt. Som jeg har oplevet det, så kaster Hovedbørneværnet sig over en mor eller far lige efter en domsafsigelse uanset udfaldet. De mener, de er i deres gode ret til at bestemme, hvad der er bedst for børnene, siger Hans Trygvi Teirin.

Det er en af grundene til, at Jesper Dahlin i april 2011 ikke får sine børn med hjem efter to afgørelser, der går hans vej.

Vandt også i landsretten

Hovedbørneværnet tvivler stadig. Selv efter undersøgelsen af faderen, som er blevet foretaget af en børnekyndig psykolog. Den undersøgelse konkluderer, at han er i stand til at tage vare på sine børn.

Også efter, at Aalborg Kommune har sagt, at den gerne vil hjælpe familien.

I august 2011 kommer sagen i landsretten, og igen vinder Jesper Dahlin. Men heller ikke her, vil Hovedbørneværnet tillade en udlevering af børnene. Nu skal faderen gennem en månedlang forældre-egnethedsprøve.

Hovedbørneværnet aflyser

Det indvilger Jesper Dahlin i, og aftalen bliver, at han skal installeres i en lejlighed med børnene, som Hovedbørneværnet kan overvåge.

Det bekræfter Jesper Dahlins advokat, Pia Egsgaard, der var med på Færøerne i august sidste år.

– Efter rettens afgørelse aftalte vi med Hovedbørneværnet, at Jesper Dahlin skulle komme tilbage til Færøerne i september og bo i en lejlighed sammen med børnene og samtidig få foretaget en forældre-egnethedsprøve. Noget jeg anbefalede, da det er sådan, Hovedbørneværnet i Færøerne arbejder på. Aftalen betød, at han inden jul, ville kunne få børnene med hjem igen, siger Pia Egsgaard.

Men i oktober sidste år får Jesper Dahlin et brev fra Hovedbørneværnet, som aflyser aftalen. Samtidig får han at vide, at børnenes ophold hos plejefamilien nu er forlænget til udgangen af marts 2012.

– De bliver ved med at trække sagen ud og gøre alt for, at jeg ikke får mine børn hjem igen. Jeg har været samarbejdsvillig hele vejen igennem, men hver gang har Børneværnet forhalet sagsbehandlingen, siger Jesper Dahlin.

Hovedbørneværnet har nu indkaldt Jesper Dahlin til en ny forældre-egnethedsprøve, som skal foretages i Tórshavn fra den 17.-23. januar.

Og i Danmark undrer advokaten sig.- Jeg forstår ikke, hvad der sker deroppe. Jeg opfatter det sådan, at Børneværnet bestemmer, hvordan de vil have det. Og så er de ligeglade med, at vi i Danmark siger noget andet, siger Pia Egsgaard.

Stadig tvivl

Om prøven betyder, han får børnene med hjem eller ej, ved han ikke. Men så meget ved han:

– Det har været en forfærdelig tid. Det har været umuligt at få myndighederne deroppe i tale, og jeg har bare måttet vente. Nu vil jeg bare have den prøve overstået, så jeg kan få drengene hjem, siger Jesper Dahlin.

Han frygter dog, at børnenes halvandet år lange ophold på Færøerne får betydning for, om han overhovedet får lov til at få dem hjem igen.

Uanset udfaldet af forældre-egnethedsprøven, så har Folketingets Ombudsmand nu fået en klage fra Jesper Dahlin og fem andre, der har lignende problemer med de færøske regler på socialområdet. Det gennemgående tema for klagerne er, at de færøske myndigheder kører deres eget løb og ikke retter sig efter danske afgørelser.

De færøske myndigheder har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Julen er høytid for barnebortføring


Source: VG Nett

Advarer mot barnebortføringer i julen

Flere titalls barn blir hvert år bortført fra Norge. Julen kan være en tid hvor utsatte foreldre må være påpasselige.

BEKYMRET: For 12 år siden ble Kjell Schevigs datter bortført til Tyskland. Schevig leder nå foreldrenettverket bortført.no

– Det er julen og sommerferier som er høytid for barnebortføring. Vi ser det når pultene står tomme når skolen starter igjen, sier Kjell Schevig, leder for bortført.no.

Hans egen datter ble bortført til Tyskland for 12 år siden.

Schevig understreker at dette gjelder foreldre som er i konflikt.

– Dette gjelder barn med foreldre med ulik nasjonalitet, der den utenlandske forelderen tar med barna med på juleferie hos for eksempel besteforeldre. Det er i disse tilfellene barna kan bli holdt tilbake, sier Schevig.

– Lett å tenke seg

Siden 2000 har Justisdepartementet registrert at 400 barn er blitt bortført fra Norge. I år ble det frem til juli registrert 16 nye saker som gjelder barnebortføring fra Norge til utlandet, og totalt 10 til Norge.

– Vi har ikke tallgrunnlag som tilsier en økning i julen. Det er imidlertid lett å tenke seg, for bortføring oppstår gjerne idet øyeblikket barnet ikke kommer hjem igjen i forbindelse med en reise. I julen er det naturlig å reise til for eksempel den ene forelderens hjemland, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet.

GPS-sporere på barna

BEKYMRET: For 12 år siden ble Kjell Schevigs datter bortført til Tyskland. Schevig leder nå foreldrenettverket bortført.no. Foto: Privat Foto:

I Norge er det også selskaper som spesialiserer seg på å hente barna hjem.

– Man bør sørge for å ha oppdaterte bilder og kontroll på reisedokumenter. Det er også viktig med dialog med skole og barnehage, sier direktør i sikkerhetsselskapet ABP World Group, Martin Waage, som deler frykten for flere bortføringer i julen.

Waage estimerer at det hvert år blir bortført rundt 70 – 80 barn fra Norge. Dette innebefatter mørketall som myndigheten ikke registrerer.

– Det finnes også trackere eller GPS-sporere man kan feste i skolesekken eller kosebamsen, sier han.

– Er det ikke drøyt å feste en sporingsanordning på barna?

– Det er drøyere å la barna bli bortført, sier Waage.

Fraråder å «hente» barna

Justisdepartementet fraråder å bruke private selskaper til å føre barnet tilbake.

– Det kan være å begå en straffbar handling i det landet barnet befinner seg, og vi er redde for sikkerheten til barnet, sier statssekretær Aas-Hansen.

Visit our web site at: www.abpworld.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7