Surveillance Detection Kurs i Oslo, Norge


November 27, 2015

ABP World Group™

Vi arrangerer opplæring i surveillance og counter surveillance i Oslo i Februar 2016. ( Overvåkning og mottiltak mot overvåkning/ Spaning )

counter Surveillance Stalking Spaning

Dette er et kurs som passer for alle som er i en utsatt posisjon. Det være seg etterforskere, livvakter, offentlige personer, offer for stalking og andre.

Ta kontakt med oss på epost: contact@abpworld.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

 

We Are Anonymous


Please contact us!!!!

I hele dag har anonyme hackere lagt ned sidene til Ap og Høyre. Nå går de til angrep mot Høyre-representantene som stemte for datalagringsdirektivet.

Om Anomyous:

Anonymous er en løst sammensatt, global grasrotbevegelse av aktivister. All planlegging finner som regel sted på internettfora eller -samtalerom; det finnes ikke noe lederskap eller organisatorisk hierarki. Mennene og kvinnene som deltar, kjenner sjelden hverandres virkelige navn, og forenes kun av ideer. Kilde: www.anonnorway.org

We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us

DLD – Datalagringsdirektivet

Fem år etter at datalagringsdirektivet formelt ble vedtatt av EU er direktivet fremdeles kontroversielt i Europa:

  • Sverige er ett av fire medlemsland som har latt være å implementere direktivet overhode.
  • Flere medlemsland har utsatt implementering av den delen av direktivet som omfatter internettkommunikasjon.
  • I Romania slo grunnlovsdomstolen rett før jul fast at datalagringsdirektivet er i strid mot den rumenske grunnloven.
  • I Tyskland pågår det for tiden en lignende rettssak som den som var i Romania.

– Det er internt i EU er stor usikkerhet rundt hele direktivets framtid, og når ikke en gang nabolandet Sverige vil innføre direktivet vil det være meningsløst av norske myndigheter å fortsette sin implementeringsprosess, sier Paarup Michelsen.

EU-kommisjonen arbeider nå med å evaluere datalagringsdirektivet med sikte på å finne ut om det har noen reell effekt på bekjempelsen av alvorlig kriminalitet. Denne evalueringen vil bli fremlagt Europaparlamentet høsten 2010. I tillegg har den kommende svenske EU-kommisæren, Cecilia Malmström, uttalt at hun ønsker at hele dette direktivet skal vurderes på nytt. Dermed er datalagringsdirektivets framtid mer usikker enn noen gang.

– Datalagringsdirektivet pålegger overvåking av hele befolkninger, og det er grunnen til at direktivet møter motstand i hele Europa. Svenskenes prinsipielle motstand mot direktivet inspirerer til ytterligere motstand også i Norge, sier Paarup Michelsen. Kilde: stoppdld.no

Les mer i VG

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

NB: ABP World Group Ltd. er nøytrale og har ingen forbindelse med Anonymous


Storebror ser deg !!


Datalagringsdirektivet. Dette er et skritt nærmere totalt overvåkning av det norske folk. Etter hvert kan du bli overvåket på de fleste arenaer: hvem du ringer til, hvem du sender e-post til og hvilke internettsider du besøker. Og alt dette blir lagret. Men hva skal det brukes til?

Direktivet innebærer langtidslagring av opplysninger om hvem alle snakker med på fasttelefon, mobiltelefon og IP-telefon, hvor lenge samtalen varer, hvor samtalepartene befinner seg, og når samtalen finner sted. Det skal også lagres opplysninger om hvem folk sender og mottar e-post fra, og når de er tilkoblet Internett. Mens politiet tidligere satte inn målrettede tiltak mot enkeltpersoner eller grupper som var mistenkt, vil nå hele befolkingen være overvåket. (Kilde. Datatilynets Personvernrapport 2007)

To av ti norske sjefer ønsker å overvåke ansatte gjennom skjulte kameraer.

Like mange ledere mener de bør ha ubegrenset rett til å lese all e-post som de ansatte sender og mottar. Fire av ti sjefer mener de har rett til å sjekke internettbruken til de ansatte gjennom kontroll av logger.

En undersøkelse fra 2004 viser at Norge ligger på europatoppen når det gjelder snoking i e-post. Så mange som én av to sa at de overvåker de ansattes e-post. Slik sett fryktet vi at resultatet av vår undersøkelse kunne gi det nedslående resultatet den faktisk ga, sier Lars Kristian Nørgaard, som er rådgiver i fagforbundet NITO tilDagbladet.

Bare hver tredje bedrift har utarbeidet retningslinjer eller regelverk for hvordan bruk av e-post og internett og andre elektroniske systemer skal foregå. Undersøkelsen er foretatt av Visendi for fagforbundet NITO.

Ansatte negative til kameraovervåking

En annen undersøkelse, utført av Transportøkonomisk Institutt for Datatilsynet, viser at 20 prosent av norske ledere ønsker å innføre skjult og hemmelig kameraovervåking av sine egne ansatte. De ansatte er imidlertid sterkt kritisk til overvåking. 67 prosent (7 av 10) ansatte er negative til kameraovervåking.

Les siste nytt i VG

Published by: ABP World Group Ltd.

Følg oss på Facebook og Twitter