Anti-Terror Kurs og Opplæring – For Norsk Næringsliv


November 21, 2015

ABP World Group™ Risk management

Trusselbildet i Europa er i rask forandring. Vi må idag kontinuerlig utvikle og benytte nye innovative sikkerhetstiltak for å holde våre klienters bedrifter, kunder og ansatte trygge.

Anti-Terror Trening Norge Næringslivet

ABP World Group™ har sammen med flere av Europas ledende eksperter innen anti-terror satt sammen et effektivt kurs og treningsopplegg for produksjonsbedrifter, kjøpesentre, offentlige kontorer og andre som er å anse som utsatte mål for terrorisme.

Våre instruktører benyttes både av EU,  Politiet i flere europeiske land og andre med svært høye krav til kvalitet og profesjonalitet.

Anti terror og sikkerhets opplæring training Norge

Vi tilbyr en full gjennomgang og forbedring av din bedrifts sikkerhetsrutiner og tekniske løsninger, samt opplæring, screening og oppfølging av personale. Dette  er nøkkelen til å skape et trygt miljø for både ansatte og kunder.

Ta kontakt med oss for å avtale et uforpliktende møte.

Les også: Panikkrom / Saferoom 

 

Visit our web site at: www.abpworld.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

 

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7