Norge: Antiterror-øvelsen der det meste sviktet


September 19, 2015

Kilde: aldrimer.no

Av: Kjetil Stormark

Forsvaret og politiet ønsker å holde hemmelig hva som skjedde under årets versjon av antiterror-øvelsen Gemini. Aldrimer.no kan fortelle hvorfor.

Beredskapstroppen FSK Delta Politi

Forsvaret maktet eller ville ikke å stille med viktige bistandsressurser. Det meste av støtteapparatet sviktet. Først etter 28 timer greidde Beredskapstroppen å slå til mot bevæpnede miljøvernere som holdt på å drepe gisler ombord i et dansk supplyskip i Barentshavet.

Dette er noen av hovedpunktene i oppsummeringen fra årets øvelse:

  • Delta ventet i timevis på transportfly
  • Forsvaret ville ikke gi politiet tilgang til helikoptre
  • Bare ett transportfly var tilgjengelig
  • Sea King-helikoptre var ikke tilgjengelig
  • Ubåt var ikke tilgjengelig
  • Det tok mange timer før spesialstyrker greidde å ta seg til Nord-Norge
  • FSK lyktes aldri å gjennomføre gisselredningsaksjon mot borerigg

Onsdag 17. juni 2015 går alarmen. Forsvarets årlige, maritime terrorøvelse Gemini er i gang. Litt før åttetiden om morgenen kommer det melding om at militante miljøvernere har gått ombord i det danske supplyskipet M/S «Esvagt Aurora» og den Bahamas-registrerte, italienske boreriggen SSDR «Scarabeo 8» på Goliat-feltet i havet utenfor Hammerfest.

Her har de tatt mer enn 200 gisler.

Store utfordringer

Scenariet under årets Øvelse Gemini var dramatisk. For første gang ble dessuten øvelsen gjennomført som en en fullstendig uvarslet alarmøvelse. Øvelsen avdekket store utfordringer i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret, forteller et stort antall forsvars- og politikilder som aldrimer.no og Nordlys har snakket med.

I scenariet som ble lagt til grunn for øvelsen, truet terroristene med å begynne å drepe gisler med faste tidsintervaller dersom Norge før en tidsfrist ikke hadde lovet å stanse all oljeutvinning i havområdene utenfor Nord-Norge.

I tur og orden ble ulike deler av politiet og Forsvaret mobilisert, herunder Beredskapstroppen og spesialstyrkene i Forsvaret.

Politimesteren i Tromsø, Ole Bredrup Sæverud, som leder øvelsen, ber Beredskapstroppen komme til Tromsø samt begynne å planlegge en mulig aksjon mot supplyskipet. Han gir samtidig Forsvarets spesialstyrker i oppdrag å planlegge en aksjon mot boreriggen på Goliat-feltet. Forsvaret beslutter derfor at spesialsttyrkene i første omgang skal dra til Banak flystasjon for å forberede en mulig aksjon.

Venter i timevis

Beredskapstroppen tar seg nordover i et C-130J Hercules transportfly. Men først må de vente i timevis på Gardermoen flystasjon før flyet er klart. Forsvaret greier denne dagen bare å stille med ett eneste transportfly.

Hercules-flyet bringer den første puljen av operatører fra Beredskapstroppen, også kalt Delta, direkte til Tromsø lufthavn. Hit ankommer politiets antiterrorstyrke først sent på ettermiddagen.

Hercules Norwegian Airforce

Hercules-flyet fra Forsvaret vendte deretter nesen sørover for å hente Forsvarets spesialkommando (FSK) på Gardermoen. Deretter gikk turen fra Gardermoen til Evenes, for å plukke opp operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK), før maskinen satte kursen videre nordover mot Banak. Hit ankom Forsvarets spesialstyrker først utpå kvelden onsdag.

Etter at spesialstyrkene var levert i Finnmark, dro Hercules-maskinen en tredje tur sørover for å hente en ny pulje med operatører fra Beredskapstroppen.

Pulje nummer to fra Beredskapstroppen ble flydd til Bardufoss.

Ifølge flere uavhengige kilder nekter Forsvaret å stille med Bell-412-helikoptre til Beredskapstroppen slik at alle som kom i pulje nummer to måtte kjøre bil fra Bardufoss til Tromsø. Grunnen var at Forsvaret ikke ville avgi helikoptre, i tilfelle de kom til å få bruk for dem selv.

Transport utilgjengelig

Det blir raskt klart at Forsvaret heller ikke kan hjelpe til med å transportere Delta-operatørene ut til supplyskipet M/S «Esvagt Aurora» som eies og driftes av det danske rederiet Esvagt.

Bell 412-helikopterne har ikke lang nok rekkevidde. Sea King-helikopter og ubåt, der sistnevnte kan brukes av marinejegerne til undersjøisk innsetting, såkalt «skjult innsetting», var dessuten utilgjengelig.

Transport for FSK til boreriggen SSDR «Scarabeo 8» er heller ikke tilgjengelig. Riggen, som opererer for det italienske oljeselskapet ENI og ENIs datterselskap Saipem på Goliatfeltet i Barentshavet, hadde ifølge kilder ordinær drift da gisseløvelsen begynte. Riggen har ifølge ENIs nettsider vanligvis et fast mannskap på 235 personer.

FSK RIB

Supplyskipet M/S «Esvagt Aurora» har vanligvis et mannskap på et sted mellom 10 og 20 personer. Kilder opplyser imidlertid at flere av mannskapet fra boreriggen skal ha blitt flyttet over til supplyskipet, slik at Delta-operatørene skulle få flere treningsmomenter i forbindelse med bordingsaksjonen.

Kjørte i 24 timer 

I tillegg til de mer enn 200 «gislene» som var direkte berørt, skal det ha befunnet seg et tilsvarende eller større antall personer på fartøyer og objekter i umiddelbar nærhet fra der gisseldramaene utspilte seg under øvelsen.

For at Beredskapstroppen skulle være i stand til å gjennomføre en aksjon, kjørte operatører fra MJK tre hurtiggående rhib-er fra Ramsund og nordover. Overfarten i de åpne rhib-ene tok rundt 24 timer og foregikk uten pauser. Torsdag morgen gikk Delta-operatørene ombord i et britisk supplyskip i en havn i kystområdet utenfor Tromsø. Denne båten gikk deretter til havs for full maskin og møtte de tre rhibene i åpen sjø. De tre rhibene ble løftet ombord i supplyskipet, som deretter gikk videre mot det danske supplyskipet der gisselsituasjonen pågikk. M/S «Esvagt Aurora» er beredskapsskip for «Scarabeo 8»-riggen på Goliat-feltet.

Utstyr på Rygge

Samtidig satt operatører fra Forsvarets spesialkommando (FSK) på land og ventet på å få tilgang til lufttransport som aldri kom. Forsvarets Bell-412-helikoptre kunne ikke brukes, på grunn av rekkevidden. Boreriggen på Goliat-feltet ligger rundt 85 kilometer fra land. Sea King-helikoptre, som hadde lang nok rekkevidde til å kunne fly ut til riggen, var ikke tilgjengelig.

«Etterhvert ble en Sea King-maskin tilgjengelig. Men da ble det klart at utstyret for å rigge om maskinen til et skarpt oppdrag stod igjen på Rygge i Østfold. Mannskapet på den aktuelle Sea King-maskinen hadde heller ikke de nødvendige godkjenningene», sier en kilde.

Luftforsvaret Bell Helikopter

Etterhvert fant man fram til fire sivile helikoptre, men heller ingen av disse pilotene hadde de nødvendige godkjenningene til å kunne fly spesialstyrkene inn i en skarp situasjon. Minst ett sivilt helikopter ble imidlertid brukt til rene transportoppdrag i forbindelse med politioppdrag på fastlandet under øvelsen.

Ulike versjoner

Først rundt klokken 12 torsdag 18. juni – rundt 28 timer etter at øvelsen startet – lyktes Delta-operatørene med å slå til mot det danske supplyskipet og de fire terroristene som holdt gisler der. Rhibene ble heist ned til sjøen fra baksiden av supplyskipet, som har gått så nær båten der gisseldramaet pågår som mulig.

«Vi lyktes med å slå til mot objektet», sier en kilde, men vil ikke svare på hvor mange «gisler» som ble skadet eller mistet livet.

Andre kilder som aldrimer.no har snakket med slår fast at i et reelt scenario ville mange av de mer enn 200 gislene ha vært døde mange timer før aksjonen ble gjennomført.

Scenariet var at det var to grupper fra samme miljøverngruppe som slo til mot både boreriggen og supplyskipet.

Utsettelser

I dreieboken for øvelsen var det lagt opp til at terroristene truet med å begynne å skyte gisler løpende dersom nødvendige innrømmelser ikke ble gitt innenfor en tidsfrist.

«Underveis måtte vi ta ta gjentatte og lange pauser i spillet for at Beredskapstroppen skulle rekke fram og skulle ha noe å øve på. I en reell situasjon ville alle gislene ha vært døde», sier en kilde som hadde en sentral rolle under øvelsen.

En annen kilde, som visuelt kunne følge med på gisselredningsaksjonen til Beredskapstroppen, sier det slik:

«Terroristene hadde god tid til å skyte gisler. De så rhib-ene til Beredskapstroppen på god avstand».

Taus Delta-sjef

Helge Mehus, sjef for Beredskapstroppen, er svært lite meddelsom om erfaringene som ble gjort under Øvelse Gemini.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Mehus og henviser til evalueringsarbeidet som pågår.

Tilsvarende svar gir Politidirektoratet.

– Vi kommenterer ikke Øvelse Gemini før evalueringsrapporten er ferdig, opplyser direktoratet. Talspersonen ønsker ikke å bli navngitt.

En annen kilde legger til: «Det ble simulert at terroristene fra den andre miljøvernerfraksjonen overga seg på boreriggen, som en konsekvens av aksjonen mot supplyskipet var gjennomført. Men FSK ville uansett aldri ha vært i stand til å aksjonere mot riggen. Det var ingen tilgang på transportstøtte».

Overgivelsen ble begrunnet med at den andre gruppen som hadde drept gisler, hadde kommet ut av kontroll og at gruppen på boreriggen ikke kunne leve med dette. Derfor overga de seg.

Kilden mer enn antyder at scenariet i spillet imidlertid ble justert for å unngå at det i ettertid skulle se ut som om norske spesialstyrker hadde vært fullstendig ute av stand til å redde gislene.

«Det er det som er sannheten», legger vedkommende til.

Truet med represalier

I etterkant har personer som deltok på øvelsen, både fra politiet og Forsvaret, fått beskjed om å tie om alt som sviktet under øvelsen. Det forteller flere kilder som aldrimer.no har vært i kontakt med. Flere ansatte i Forsvaret er blitt truet med at det kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet å viderebringe opplysninger om årets Øvelse Gemini.

Øvelsen ble ledet av politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt, men berørte også Vestfinnmark politidistrikt.

– Vi sitter tilbake med en del lærdom etter øvelsen. Men forteller jeg i detalj om hva scenariet var, så forteller jeg også hva vi frykter skal skje. Jeg vil ikke dele ut ideer, uttalte Sæverud til Aldrimer.no en uke etter at øvelsen var avsluttet. Det står i skarp motstrid til åpenheten etter Øvelse Gemini året før.

– Ikke skriv om dette

Fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er tausheten enda mer dominerende.

«Forsvaret ønsker å presisere at erfaringene fra Øvelse Gemini er gradert informasjon. Derfor vil den ikke bli kommentert fra vår side. Vi henstiller deg til å IKKE skrive om dette», heter det i en epost fra pressetalsmann ved FOH, oberstløytnant Ivar Moen.

Da øvelsen startet onsdag 17. juni, la Forsvaret ut en kort melding på sine nettsider.

«Øvelsen vil være synlig for befolkningen i områdene Troms og Vest-Finnmark fra i dag. Øvelsen kan medføre noe støy fra helikoptre, og det kan være flere utrykningskjøretøyer på veiene enn vanlig», het det i meldingen. Forsvaret la dessuten til:

«Årets øvelse er en uvarslet alarmøvelse for å teste reaksjonsevnen og evnen til å gjennomføre en kontraterror-operasjon der Forsvaret støtter politiet når politiet ber om bistand».

Siden da har Forsvaret og politiet vært tause om hva som skjedde. Etter Øvelse Gemini i Rogaland i fjor ble mediene invitert til å fotografere og filme, og der statsminister Erna Solberg var tilstede. Hun varslet at regjeringen ville satse mer på terrorberedskap og spesielt på helikopterkapasitet. Men etter totalkollapsen under årets øvelse, der det spesielt var løftekapasitet som manglet, har ingen invitert mediene.

Ikke sertifisert

At FSK ikke fikk gjennomført noen aksjon under Øvelse Gemini betyr at FSK-operatørene ikke har fått den årlige sertifiseringen på System Kontraterror, som er navnet på Forsvarets nasjonale beredskap mot terroraksjoner mot olje- og gassinstallasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Marinejegere trener under en øvelse i Ramsund /Operators from the Norwegian Navy Special Operations Command during an exercise in northern Norway

Det er det ingen fra Forsvaret som har ønsket å kommentere.

Politikilder som aldrimer.no har vært i kontakt med, understreker at tidstapet før Beredskapstroppen greidde å ta seg til Tromsø ville ha vært langt mindre i en reell situasjon.

Da ville Beredskapstroppen ha reist med rutefly, gitt at politiet har rammeavtaler med flere flyselskaper.

«Men siden dette var en øvelse, ble det vurdert dit at det ikke var aktuelt å benytte seg av denne prioriteten kaste vanlige folk av flyet slik man ville ha gjort i en reell situasjon», sier en politikilde.

Forsøkte å gjette

Sentrale forsvarskilder forteller at selv om årets Øvelse Gemini var en alarmøvelse, forsøkte Forsvaret å gjette på tidspunktet. De fleste trodde øvelsen kom til å skje i uke 23. I forkant av øvelsen ble det derfor sørget for at en ubåt lå til kai og var i beredskap i Nord-Norge denne uken.

Men Forsvaret bommet på tidspunktet. Ingenting skjedde i uke 23.

Etter hva aldrimer.no forstår, skal politihelikopteret ha deltatt på øvelsen, og ytt viktig bistand i forbindelse med politiaksjoner og pågripelser av «medskyldige» på land i Tromsø-området natt til torsdag under øvelsen.

Også ett eller flere F-16 kampfly skal ha blitt scramblet, men det er uvisst hvilken rolle disse har hatt under øvelsen.

Aldrimer.no og Nordlys har forsøkt å komme i kontakt med mannskapet ombord i «Esvagt Aurora» og riggsjefen på «Scarabeo 8». Ingen har svart på våre henvendelser.

Statsråd deltok

Justisminister Anders Anundsen ble personlig holdt løpende orientert om alt som sviktet under Øvelse Gemini mens øvelsen pågikk.

Justis- og beredskapsdepartementet satte krisestab og deltok på øvelsen. Etter hva aldrimer.no forstår, deltok justisministeren på flere av møtene i krisestaben og ble ellers holdt orientert på telefon.

Kommunikasjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, Gunnar A. Johansen, bekrefter dette. «Departementet satte krisestab under øvelsen, og den ble avsluttet etter halvannet døgn. Statråden deltok aktivt i øvelsen», skriver Johansen i en epost.

Også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) var løpende involvert under årets Øvelse Gemini.

Det forteller kilder som deltok på årets Øvelse Gemini.

Også Forsvarsdepartementet satte krisestab, under øvelsen.

«Øvelsen var uvarslet. Krisestaben ble holdt gjennom hele øvelsen. Beslutningsprosessene ble kjørt realistisk og inkluderte statsråden. Evalueringen er ikke ferdig», skriver seniorrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en epost.

Evaluering 

Formelt er det Forsvaret som arrangerer Øvelse Gemini hvert år for å sertifisere sine spesialstyrker innen nasjonal kontraterrorberedskap offshore. Øvelsen brukes også for å få til samtrening med politiet og legges hvert år til forskjellige politidistrikt.

Forsvarets innsats under øvelsen blir evaluert av Forsvarets høgskole (FHS) og Senter for militære erfaringer, mens Politihøgskolen gjør det samme for politiets del.

Etter hva aldrimer.no erfarer, skal det i slutten av september være ett eller flere møter i arbeidet med å ferdigstille en felles evalueringsrapport etter øvelsen.

I politiet er det flere som mener at scenariet som ble valgt for årets øvelse var «noe usannsynlig». Det gjelder både geografisk lokasjon samt hvem man simulerte skulle stå bak gisselaksjonene.

«Det er mer sannsynlig med terroraksjoner mot danskebåten eller cruiseskip langs norskekysten enn mot oljeplattformer eller borerigger», sier en kilde til aldrimer.no.

Denne nyhetssaken er publisert i samarbeid med avisen Nordlys.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Se filmen til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen – «Trygghet i hverdagen»


August 25, 2015

Kilde: Regjeringen.no

I dag lanserer justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) filmen «Trygghet i hverdagen». Den fokuserer på hva regjeringen har gjennomført og iverksatt av tiltak innenfor justis- og beredskapssektoren.

Anders Anundsen

– Siden regjeringsskiftet høsten 2013 har FrP- og Høyre-regjeringen gjennomført en rekke tiltak for å sikre at innbyggerne får en tryggere hverdag. I denne filmen forteller vi om en del av de tiltakene vi har gjennomført på justis- og beredskapsområdet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

I filmen forteller statsråden om arbeidet innen beredskap, politi, påtalemyndighet og domstoler, kriminalomsorg samt asyl- og innvandringspolitikk. Han møter politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo og flere andre som jobber i politiet, kriminalomsorgen og utlendingsforvaltningen.

Se Filmen her:

Screen Shot 2015-08-25 at 15.08.32

By ABP World Group Ltd.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Barnebortføring – Regjeringen vil gjøre det lettere å hente hjem bortførte barn


Juni 22, 2015

Kilde: Dagen / NTB

Regjeringen vil at internasjonale saker med barnebortføring skal løses raskere. Målet er at nye regler også skal gjøre det enklere å hente barn tilbake til Norge.

Barnebortføring

Fredag la regjeringen fram et forslag til endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven fra 2005 og rettshjelpsloven, alle lover som omfatter temaet.

Endringene skal til bidra til en mer effektiv behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge og til at barna blir bedre ivaretatt.

– En rask behandling av internasjonale barnebortføringssaker vil kunne bidra til å redusere påkjenningene for barn som utsettes for bortføring. Derfor er det viktig at Norge sørger for at internasjonale barnebortføringssaker løses raskt og på en så god måte som mulig når barn er bortført til Norge. Det gir oss også et enda bedre grunnlag for å utøve påtrykk i saker der barn er bortført fra Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Bortført barn – Vi kan hjelpe:

Parental child abduction – We offer needed support
Contact us via Skype: abpworld, or email contact@abpworld.com
For US clients call 805 CHILD 11 or email contact@abpworldusa.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Barnebortføring – Barneministeren på offensiven i forhold til Haagkonvensjonen


21 April, 2015

Kilde: Fedrerett.no

For å gi barn økt beskyttelse på tvers av landegrenser foreslår regjeringen at Norge nå slutter seg til Haagkonvensjonen 1996

Norge Norway Map Kart

Økt beskyttelse av barn

For å gi barn økt beskyttelse på tvers av landegrenser foreslår regjeringen at Norge nå slutter seg til Haagkonvensjonen 1996. Dette vil styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernsaker, barnebortføringssaker og øke beskyttelsen av barn.

Departementene og norske utenriksstasjoner har de siste årene hatt økende pågang fra utenlandske myndigheter og privatpersoner i enkeltsaker om barn i Norge. Vi blir ofte bedt om å gripe inn i sakene eller tilrettelegge for å finne løsninger, blant annet i barnevernsaker på tvers av landegrenser.

Stadig flere barn har tilknytning til flere land. Et barn kan være statsborger i én stat, bo i en annen og oppholde seg i en tredje. Barn med tilhørighet til flere land, kan være mer utsatt og det kan være ekstra krevende å ivareta og beskytte disse barna.

Haagkonvensjonen 1996 vil bidra til å forebygge og løse foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker når barn har tilknytning til flere land, og kan legge til rette for mer langsiktige omsorgsløsninger for barn som trenger det. Derfor har jeg prioritert arbeidet med at Norge skal ratifisere Haagkonvensjonen 1996, slik at barna får økt beskyttelse.

Hva er Haagkonvensjonen 1996?

Haagkonvensjonen 1996 inneholder bestemmelser om internasjonal privatrett og samarbeid når det gjelder foreldremyndighet og beskyttelsestiltak for barn. Konvensjonen skal gjelde i saker om foreldreansvar, fast bosted, samvær, vergemål, plasseringer i fosterhjem og institusjon, samt forvaltning av barnets formue.

Konvensjonen regulerer hvilken stat som har myndighet til å treffe beskyttelsestiltak for barn. Hovedregelen etter konvensjonen er at staten der barnet har vanlig bosted, kan treffe beskyttelsestiltak. Landet som barnet oppholder seg i, kan likevel treffe midlertidige tiltak og tiltak i hastesituasjoner. En sak kan unntaksvis overføres til en annen stat som barnet har tilknytning til når dette er til barnets beste. Konvensjonen har også regler om hvilken stats lovverk som skal brukes, anerkjennelse og gjennomføring av beskyttelsestiltak for barn truffet i andre stater. Konvensjonen legger videre til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom stater for å sikre at barnets beste blir ivaretatt.

Child Abduction Norway

Konvensjonen stiller krav om at hvert land oppretter en sentralmyndighet som skal samarbeide med sentralmyndighetene i andre konvensjonsstater, veilede om konvensjonen og informere om lover og tjenester.

Et sentralt formål med konvensjonen er å legge til rette for at forelder og barn fortsatt kan ha samvær og kontakt, selv om barnet og den andre forelderen flytter til en annen stat. Et annet sentralt formål er å forebygge barnebortføring. Norge er tilsluttet Haagkonvensjonen 1980 om barnebortføring, som  skal anvendes når barn har blitt bortført til et annet land. Haagkonvensjonen 1996 og Haagkonvensjonen 1980 er ment å virke sammen ved at barnebortføringssaker kan forebygges og løses, slik at barnet kan få en god langvarig omsorgsløsning.

Viktig verktøy

41 stater er nå tilsluttet konvensjonen, også EU-statene. Det er på høy tid at Norge tar del i dette internasjonale samarbeidet, og styrker beskyttelsen av barn i internasjonale sammenhenger.

Når Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996 vil norske myndigheter få et viktig verktøy for å forebygge og å finne løsninger i internasjonale foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker. Et eksempel kan være der en familie flytter fra Nederland til Norge og etter kort tid viser det seg at barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Barnet har ikke øvrig familie eller nettverk i Norge. Barnet har imidlertid vokst opp og har nær familie og nettverk i Nederland. Norsk barnevern tar midlertidig hånd om barnet. Med hjelp fra sentralmyndigheten i Norge tar barnevernet kontakt med sentralmyndigheten i Nederland for å innhente opplysninger om barnet og familien. Barnevernet kan etter en undersøkelse komme til at det er best for barnet å få langvarig oppfølging i Nederland og dermed anmode Nederland om å overta saken. Barnet vil da kunne få hjelp fra barnevernet i Nederland. Det er viktig at barn og foreldres rettigheter blir ivaretatt ved spørsmål om overføring av en sak til utlandet.

norwegian-flag

Endringer i dagens lovverk

For at Norge skal kunne slutte seg til konvensjonen, er det nødvendig med enkelte endringer i lovverket. Det er også ønskelig med enkelte endringer for å legge til rette for at norsk rett er godt tilpasset konvensjonen og dens formål.

Regjeringen foreslår derfor endringer i barneloven for å forebygge barnebortføring, og for å hindre at barn etterlates i utlandet. Vi foreslår blant annet at foreldre som ikke blir enige får mulighet til å reise egen sak for domstolen om å flytte med barnet ut landet, og at barn over 12 år skal samtykke for å kunne flytte til utlandet alene.

I dag kan barnevernet kun treffe tiltak når barnet oppholder seg i Norge. Ved tilslutning til konvensjonen er det nødvendig å ta inn i barnevernloven at det kan treffes tiltak også når barnet har vanlig bosted i Norge. Dette innebærer blant annet at det kan treffes vedtak om omsorgsovertakelse når et barn har vanlig bosted i Norge, selv om barnet oppholder seg i utlandet. Forslaget kan hindre at foreldre unndrar seg et barnevernvedtak ved å reise fra Norge. Regjeringen foreslår også å innføre en bestemmelse som gir mulighet til frivillig fosterhjems- og institusjonsplassering i andre konvensjonsland. Det stilles blant annet krav om at foreldre og barn over 12 år samtykker til plasseringen og at plasseringen vil være forsvarlig og til barnets beste. Plassering i utlandet er ikke regulert i barnevernloven i dag.

Jeg er derfor glad for at regjeringen nå fremmer sak om Norges tilslutning til Haagkonvensjonen 1996. Dette er et viktig og nødvendig skritt på veien for å styrke beskyttelsen av barn.

Aktuelt tema i dag fra Barne, Likestillings- og inkluderingsdepartementet v/ Solveig Horne

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Bortførte Barn: Barnebortførere oftere psykisk syke


Juni 4 , 2013

Kilde: Bortført.no

Forskning viser nemlig at barnebortførere oftere er psykisk syke enn andre.
Barnebortfører
Det psykiatriske argumentet “retraumatisering”, blir hyppig brukt i domstolene for å stoppe tilbakeføring. Dommere synes ofte å mene at det er best at barna forblir hos den som har forårsaket traumene, selv om forskningen viser at foreldre som bortfører er selvopptatte og mangler empati, og i likhet med lovbrytere flest, har en høyere andel av psykopater enn ellers i befolkningen.
Resultatet av at den forskningsbaserte psykiatriske kunnskapen tilsidesettes, er at mange bortførte barn får hele sin oppvekst ødelagt av å bli isolert i utlandet sammen foreldre med psykiske lidelser.

Follow our updates on Twitter and Facebook

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

(646) 502-7443 United States

069 2547 2471 Germany

020 3239 0013 United Kingdom

01 442 9322 Ireland

031-753 83 77 Sweden

Organisert Kriminalitet i Norge: Steinleggere kidnappet sønnen og kona til to kunder


Juni 1, 2013

Kilde: Dagbladet

Kripos om omreisende steinleggere: – Truer, presser kunder, holder slaver og driver organisert kriminalitet.

Hvis man kjøper tjenester av disse miljøene risikerer man å ende opp i de kriminelles klør, sier Lena Reif fra Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos til Dagbladet. Hun er fungerende seksjonsleder for etterretning og analyse.
crime_and_foreignersBåde Arbeidstilsynet og Kripos forteller nå at de har informasjon om at asfaltbandene kidnapper mindreårige for å presse norske kunder. De forteller også om grov utnyttelse av ressursvake mennesker, som brukes som slaver i steinleggervirksomheten.

I en serie artikler vil Dagbladet dokumentere hvordan irske steinleggere driver virksomheten sin. Ifølge Kripos bruker de irske miljøene pengene de tjener fra sosial dumping, bedrageri og utpressing i Norge til å finansiere organisert kriminalitet i andre land. Steinleggerne er ifølge Kripos registrert i 22 politidistrikter.- Vi ser at dette er godt organiserte nettverk som tilpasser seg fort, sier Reif til Dagbladet.

Trusler og slavedrift

Ifølge Kripos er «asfaltbandene» også en del av et bredere internasjonalt kriminelt nettverk, involvert i flere former for kriminalitet.

• Menneskehandel og sosial dumping. Bandene rekrutterer svært ressurssvake og sårbare personer som utnyttes til hardt arbeid for lav lønn.

• Vold og trusler: vold og trusler mot arbeidere eller kunder, særlig hvis det oppstår uenighet om betaling eller utført arbeid.

• Vinningskriminalitet: tyveri av anleggsmaskiner, utstyr og verktøy. Ved å inngå avtaler om for eksempel steinlegging med slike miljøer, utsetter man også seg selv og sitte eget nabolag for økt risiko for innbrudd og tyverier.

• Økonomisk kriminalitet: store økonomiske tap for samfunnet med tapte skatte- og avgiftsinntekter.

Kidnapper og truer

I fjor fortalte flere av steinleggernes kunder Arbeidstilsynet at steinleggerne brukte vold og trusler for å presse kundene for penger:

En kjøper skal ha blitt sykmeldt i fjorten dager etter at han ble truet av steinleggerne. En finansmann opplevde at steinleggerne dro hjem til ham mens han var på jobben, kidnappet tenåringssønnen hans og truet og presset ham for penger. Mannen hadde krevd faktura før han betalte for jobben, forteller Arbeidstilsynet til Dagbladet. Da steinleggerne nektet å gi ham faktura, og mannen maste igjen, fortalte steinleggerne at de hadde tatt beslag i den tretten år gamle sønnen hans.

Kidnapping_Norge– Slik han opplevde det tok de sønnen til fange helt til han betalte pengene, forteller en inspektør i Arbeidstilsynet, som ønsker å være anonym.

– Han var veldig redd. De truet, forteller inspektøren.

– Vi har opplysninger i enkeltsaker om tvang og kidnapping av barn i 16-årsalderen, men dette har ikke blitt bevist eller bekreftet, sier Reif fra Kripos.

En tredje mann har fortalte Arbeidstilsynet at fire steinleggere kidnappet kona, mens en femte steinlegger ble med mannen til en minibank – hvor han ble truet til å betale enda mer.

Les hele historien på Dagbladet Nett

Follow our updates on Twitter and Facebook

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

(646) 502-7443 United States

069 2547 2471 Germany

020 3239 0013 United Kingdom

01 442 9322 Ireland

031-753 83 77 Sweden

Kidnappingsliga arrestert i Spania -Banden har spesialisert seg på å kidnappe og rane businessmenn, og skal ha fått inn over 3 millioner euro i løsepenger.


April 29, 2013

Source: NRK

Banden har spesialisert seg på å kidnappe og rane businessmenn, og skal ha fått inn over 3 millioner euro i løsepenger.

Kidnapping_Businessmen

 

Spansk politi sier de har tatt knekken på en kidnappingsliga som har herjet i Frankrike og Luxemburg.

  • Banden har spesialisert seg på å kidnappe og rane businessmenn, og skal ha fått inn over 3 millioner euro i løsepenger.
Pistol, spansk politi (Foto: Spansk politi/Reuters)Politiet viser en pistol beslaglagt fra det politiet beskriver som en kidnappingsbande.

 

Saken ble rullet opp da den mistenkte hovedmannen avslørte seg i en rutinemessig veikontroll i Torremolinos.

Politiet la merke til en luksusklokke han hadde på seg, og fant ut at den ble rapportert som stjålet i Luxembourg.

Dette førte til en felles operasjon med politi fra Spania, Frankrike og Luxemburg.

Holdt som gisler

Nå er 16 personer arrestert, åtte i Frankrike og åtte i Spania. Blant disse er den mistenkte lederen, en algerier som hadde rømt fra det franske fengselet Avignon i oktober 2012.

I november brukte banden en luksusprostituert for å lokke seks forretningsmenn fra Marokko til et hotell i Paris med løfte om en lønnsom handel.

Der ble de holdt som gisler før de ga fra seg rundt en million euro i kontanter til gjengen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

beslag, smykker, klokker, kontanter, spansk politi (Foto: Spansk politi/Reuters)Politiet beslagla smykker, klokker og kontanter fra en bande som skal ha kidnappet forretningsfolk.

Falske bombevester

I en annen operasjon skal den kriminelle lederen ha opptrådt som sikkerhetsleder for en arabisk prins.

Han skal ha satt opp et møte med 15 gullsmeder og urmakere i en forretning i Luxemburg, med forutsetning om at hans sjef ønsket å gjøre et betydelig innkjøp.

Forretningsfolkene ble der truet med pistol og påført falske bombevester. På den måten fikk banden en million euro i kontanter og smykker for 1,3 millioner euro.

Lederen har oppholdt seg i Malaga, hvor han skal ha solgt smykker og hvitvasket penger.

Politiet sier de har beslaglagt 127.000 euro i kontanter, luksusklokker, to skuddsikre vester og tre japanske Katana-sverd blant de stjålne gjenstandene.

Trenger du hjelp? Kontakt oss via vår hjemmeside: www.abpworld.com

 

Follow our updates on Twitter and Facebook

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

(646) 502-7443 United States

069 2547 2471 Germany

020 3239 0013 United Kingdom

01 442 9322 Ireland

031-753 83 77 Sweden

Dad makes film in bid to find abducted daughter


March 18, 2013

Source: ninemsn

A filmmaker desperate to reunite with his abducted daughter has made a movie he hopes will inspire her to find him a decade after she was taken away.

Brozzi Lunetta has been searching for his 11-year-old daughter Reya since she was abducted by her mother Camilla Ellefsen, 40, as a baby during a bitter custody dispute in 2002, the Herald Sun reports.

660902-lunetta

After more than 10 years searching and failed attempts by Australian authorities to track the pair down, Mr Lunetta has made the feature film “Reya” so that “my daughter can find me”.

“It’s my way to use a fictional tale to get the story out there again, to remind people that my daughter is still missing,” Mr Lunetta told News Limited.

“Perhaps if we could get Camilla’s face out there it would lead to new information.”

The film is about an investigator who comes to believe a 20-year-old murder victim is his daughter who disappeared 20 years earlier.

Reya Lunetta pictured before she went missing in 2002. She is now 11 years old. (image supplied)

Reya Lunetta pictured before she went missing in 2002. She is now 11 years old. (image supplied)

Many actors including Yohanna Idha, who won best actress at the Stockholm International Film Festival in 2011, worked on the project for free.

Reya was abducted while in the US and taken to Norway and India before entering Australia through Perth on a Norwegian passport in February 2004.

camilla-ellefsen-1

Mr Lunetta, an American filmmaker who has since re-married, believes his daughter Reya is currently living with her fugitive mother in south-east Queensland.

Both mother and child currently remain listed as missing by the Family Childrens Court of Australia after numerous reported sightings since 2004.

Australian Federal Police came under criticism in 2010 after a bungled raid on a northern NSW home where Ms Ellefsen was believed to be hiding out allowed her to slip through the net.

Police now say the girl has been removed from Australia and taken back to Norway – a claim Mr Lunetta disputes.

Camilla Ellefsen is believed to be in hiding in with her daughter Reya in Australia. (image supplied)

Camilla Ellefsen is believed to be in hiding in with her daughter Reya in Australia. (image supplied)

“There were tonnes of proof that she entered Australia from India into Perth but there’s no proof whatsoever that she left,” he said.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

(646) 502-7443 United States

069 2547 2471 Germany

020 3239 0013 United Kingdom

01 442 9322 Ireland
031-753 83 77 Sweden

Parental Child Abduction – Organisations for Left Behind Parents


February 24, 2013

By Martin Waage, ABP World Group Ltd.

happychild

Knowledge and support is needed when the other parent abducts your child/children. There are many organisations run by parents of abducted children, that can provide assistance and counselling and give answers on what to do in the critical first hours, days and weeks. They will also be able to help you find a experienced lawyer that specialises in International Child Abduction Cases.

This is a few of them:

Bachome ( United States)

Reunite ( United Kingdom)

CRN Japan ( United States)

Bring Sean Home Foundation ( United States)

Bortført.no ( Norway) 

Bortført ( Denmark)

Australians With Abducted Children ( Australia)

iCHAPEAU Association ( Canada)

SBN Saknade Barns Närverk ( Sweden)

Please let us know, if there are other organisations you think should be on this list.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013

German Phone Number: 069 2547 2471

Or you can call our 24h Emergency phone number: +44 20 3239 0013

qrcode.11947504

Arbeidsgruppe skal se på håndtering av barnebortføringssaker


November 7, 2012

Kilde: Justis og Beredskapsdepartementet

Regjeringen har nedsatt en ekstern arbeidsgruppe som skal se på hvordan norske myndigheter håndterer internasjonale barnebortføringssaker. Regelverket skal også gjennomgås. – Det er viktig for regjeringen å ha et godt system for bistand og oppfølgning i internasjonale barnebortføringssaker. Derfor skal en arbeidsgruppe se nærmere på regelverket og norske myndigheters behandling av disse sakene. Målet er å finne løsninger som er til barnets beste, sier justis og beredskapsminister Grete Faremo. Arbeidsgruppen skal ledes av tingrettsdommer Torunn E. Kvisberg. Hun har blant annet skrevet doktorgrad om internasjonal barnebortføring og har bred erfaring på feltet.

Medlemmer i arbeidsgruppen er:

• Tingrettsdommer Torunn E. Kvisberg, Sør-Gudbrandsdalen tingrett (leder)
• Professor, dr. juris Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo
• Forsker Øivin Christiansen, Uni Helse Bergen
• Advokat Halvor Hjelm-Hansen, Advokatfirmaet Erbe & Co, Trondheim
• Politiadvokat Ellen-Sofie Terland, Kripos

Arbeidsgruppen skal legge frem sine forslag innen 31.12.2013.

Arbeidsgruppens mandat.

—————————————————————————————

Dette er et tiltak som hilses varmt velkommen. Vi ser frem til at regjeringen nå finner en måte å redusere antall bortførte barn ifra Norge. Vi håper også at det vil bli iverksatt tiltak for å straffeforfølge barnebortførere, og stoppe utbetalinger av bidrag til disse i en større grad enn det vi ser idag.

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013

Norway Phone Number: +47 45504271

Or you can call our 24h Emergency phone number: +370 610 44 447

%d bloggers like this: