Christmas A Time of Parental Child Abduction Risk


Source: SOS Children’s Villages Canada

A European Union official has commented on the region’s work on international parental child abduction at the same time that security actors have warned parents to be vigilant about protecting their children over the holidays.

International child abduction is on an upward trend and the Christmas season is one of the higher-risk periods for parental abduction—particularly when it comes to multi-cultural relationships.

Yesterday, the European Union (EU) Commission Vice-President (Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship), Viviane Reding, made a statement on the issue in Strasbourg.

“Preventing child abduction is an essential part of the EU’s policy to promote the rights of the child. I welcome the initiative of the European Parliament Mediator for international parental child abduction,” she said.

Within the EU, the International Law Association (ILA) Regulation mandates courts within EU member states to not refuse an order to return a child to his or her state of origin, if within the EU.

While the laws do not prevent or solve all cases of international parental child abduction, disputes between EU member states are solved more efficiently and swiftly, Ms. Reding noted.

Among the improvements made to the legal system is the removal of the exequatur rule.  This has allowed for a shorter time period in which courts may recognize and enforce judgments made by another state.

In international cases related to child custody and parental abduction, the Hague Convention applies. All EU member states are state parties to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, and more countries are gradually signing on.

The Convention aims to protect children from the harmful impacts of abduction and retention by providing a protocol for international cooperation for their return to their country of origin.

According to a press release circulated by PR Web, the ABP World Group (which is an international leader in security matters related to child and adult abduction recovery) is warning parents worried that the other parent may illegally leave the country with their child to use new technology, such as GPS tracking devices, to protect their children.

Martin Waage, Managing Director of ABP World Group, stated, “With international child abductions happening at a record pace, ABP World Group urges parents to take every precaution to protect their children from this horrible fate.”

“Tragically, the number of global parental abductions occurring is an unknown due to failures by governments to keep accurate data,” he added.

However, using the situation in the United States as “microcosm” for the rest of the world, there could be as many as 125,000 children illegally abducted between now and 2020. In Canada, these numbers alone could reach 12,000-15,000, based on current reported cases with a modest 20 per cent growth factor, said Mr. Waage.

While Canada is also a signatory to the Hague Convention, though many countries in the Middle East and Asia are not.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available, also during The Christmas holidays. Christmas is the high season for parental abductions.

U.S Phone Number: (646) 502-7443
UK Phone Number: 020 3239 0013 –
Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Bortført-fondet


Fra siden www.bortført.no

Norske myndighet viser liten vilje og handlekraft til å få returnert bortførte barn, og departementene gir foreldre urealistiske forventninger om sjansene til å få tilbake barna med rettslige midler.

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for tilbakeføring av bortførte barn, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge. Fondet skal kjøpe inn tjenester fra spesialister i sikkerhetsoppdrag som skal lokalisere og tilbakeføre bortførte barn til Norge. Les mer om Bortført-fondet

Sivert-lekehus lite format

Problematikk og arbeidsmetoder i forbindelse med barnebortføringer


ABP World Group Ltd. ble etablert i 2003.  Vi tilbyr bl.a. livvakttjenester, etterforskning av bortføringssaker, lokalisering og hjemføring av bortførte barn samt sikkerhetstjenester og rådgivning for private og firmaer i inn- og utland.
ABP har en internasjonalt sammensatt stab hvor alle har høy kompetanse innen sine spesialområder som tidligere politi, militære operatører innen de forskjellige lands spesialstyrker, og annen relevant erfaring innen for eks. akuttmedisin, etterretning eller diplomati.  Menneskelige egenskaper og personlig egnethet er noe vi setter høyt hos våre operatører.  ABP World Group kan ikke sammenlignes med andre sikkerhetsfirmaer som har hatt oppslag i pressen de senere år i forbindelse med f.eks. leiesoldatvirksomhet i krigsområder og lignende.

Vår policy er å sørge for at våre klienter er trygge til enhver tid, og vi legger vekt på at klienten forstår at deres problemer og sikkerhet blir ivaretatt med den største seriøsitet og konfidensialitet.

De siste årene har forespørsler om å oppspore eller bringe hjem bortførte barn økt betraktelig. Klientene opplever ofte at det kan være vanskelig å få relevant hjelp eller assistanse av politi, UD, Interpol, ambassader og andre offentlige instanser når barnebortføringer inntreffer.  Mange foreldre føler seg overlatte til seg selv, og ser ingen annen utvei enn å bruke store summer på advokatbistand og reiser. Dette fører ofte til lange og resultatløse prosesser.
Tid er en meget viktig faktor i disse sakene. Skal man ha en rimelig sjanse til å få hjem barnet, må det handles raskt. I de tilfeller der barnet har vært i et annet land i lengre tid, ser vi at rettsvesenet ofte dømmer i kidnappers favør. Dette med henvisning til barnets beste, da de påstår at barnet allerede har rukket å tilpasse seg de nye forholdene og kulturen. Her har man altså etter vår erfaring kun få måneder på seg til å få hjem barnet.

4

ABP har lokale nettverk i store deler av verden, som har stor kunnskap om sine respektive land og regioner. Dette er helt nødvendig da alle land og regioner har sine egne fremgangsmåter når det gjelder rettsprosesser og respekt for internasjonale avtaler og konvensjoner. Enkelte land er gjennomsyret av korrupsjon, noe som av og til kan vanskeliggjøre og forsinke diplomatiske og rettslige prosesser. Vårt kontaktnettverk består til dels av innflytelsesrike personer, som i mange tilfeller kan opprette kontakt med de riktige beslutningstagere og myndighetspersoner. Dette gjør at vi lettere kan komme frem til en løsning. Ikke sjelden kan slike saker løses på en diplomatisk måte ved bruk at slike lokale kontaktnettverk.

Vår erfaring er at foreldre til bortførte barn føler at de får dårlig respons og hjelp fra politiet når slike saker skal anmeldes. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også mange land i Europa. Vi deler den oppfatningen. I tillegg uttaler mange at de føler at saken treneres av UD og ambassader. Vi opplever at norske utenriksstasjoner er behjelpelige så langt de makter innen sine retningslinjer når vi ankommer. Vi har kun positive erfaringer pr. dags dato.
Etter samarbeid med utenriksstasjoner har vi fått tilbakemelding på at vår fremtreden oppfattes som profesjonell og korrekt. Vi opplever at vi i samarbeid med norske dipolmater kan finne fornuftige løsninger for å få barnet hjem.
Diplomatiske virkemidler fungerer dessverre ikke i alle land, og hva Haag-konvensjonen angår så anser jeg denne som mangelfull og irrelevant så lenge den ikke respekteres. Om barnet er bortført til et Haag-land eller ikke, spiller ofte ingen rolle. Da må vi av og til se etter andre løsningsformer for å få ut barnet.

Det er ønskelig at vi har en gjeldende dom å forholde oss til hva angår foreldrerett og ansvar for barnet før vi evt. vurderer å engasjere oss i slike saker. Dette vil da spesielt være viktig for oss i de tilfellene vi må vurdere andre virkemåter for å få hjem et bortført barn. Haagkonvensjonen sier forøvrig at barnet skal tilbakeføres til opprinnelseslandet under rettsprosessen. Våre spesialoperatører har mange års erfaring innen frigjøring av personer i forskjellige situasjoner, og de utfører dette med høy sikkerhet for de involverte parter.  Dette er en metode vi benytter når alt annet er forsøkt og som en siste utvei til en trygg løsning. Det viktigste for oss er at våre klienter får sine barn trygt hjem.

Vi har dessverre til gode å se at barnebortføringssaker med lange rettsprosesser og dyre advokater har fått en lykkelig slutt. Ofte rømmer kidnapperen med barnet når de forstår hvilket utfall rettssaken får. Det hender dessverre også alt for ofte at domstolen i kidnappers hjemland setter den eksisterende internasjonalt gjeldende dommen fra barnets hjemland tilside, ikke respekterer Interpol etterlysninger eller Haag-konvensjonen.  Da vil dette medføre at forelderen sitter tilbake med svært dårlig økonomi etter advokat- og reiseutgifter, fri fra jobb osv. og de ender da ofte opp med å måtte gi opp.
ABP anbefaler følgende strakstiltak ved barnebortføring:

  • Ta kontakt med Kjell Schevig i Bortført.no for råd og anbefaling av advokat med erfaring i slike saker.
  • Ta straks kontakt med advokat for hjelp til en korrekt anmeldelse av bortføringen. Politiet anser ofte dette som ”familieanliggende”. Det er det ikke!
  • Politiet må sørge for en rask etterlysning av kidnapper og barnet gjennom Interpol. Dette er viktig!
  • Etabler raskt kontakt med den norske ambassaden i det landet der du mistenker at barnet befinner seg eller er på vei til.
  • Ta igjen kontakt med Kjell Schevig i Bortført.no eller ABP World Group`s 24t vakttelefon +47 47 37 04 81 for videre veiledning.

Linker:
Kjell Schevig:  Bortført.no
Lina Lundin:  Saknade barns Nätverk i Sverige
Martin Waage:  ABP World Group Ltd.

Med vennlig hilsen
Martin Waage

Managing Director Europe
ABP World Group Ltd.