Storberget reagerer


Av: Kjell Schevig, Bortført.no

Justisminister Knut Storberget har endelig sett seg lei på slovakiske justismyndigheters sendrektighet i Tommy Hoholms sak. Etter fire års kamp ble Tommy Hoholm tilkjent daglig omsorg for barna Timothy og Joachim, bådeav norske og slovakiske domstoler. Ett  år senere er barna fremdeles i Slovakia, fordi slovakiske myndigheter har trenert hjemsendelsen av barna.

I september lovet imidlertid slovakisk politi å reagere, og Tommy Hoholm ble bedt om å komme til Slovakia for å ta i mot guttene. Men han måtte reise hjem med uforrettet sak, for slovakiske myndigheter hadde i mellomtiden bestemt seg for å behandle saken på nytt 22. oktober. Les mer her

20. oktober sendte Knut Storberget en nokså krass e-post til det slovakiske justisdepartementet, hvor han kritiserte saksgangen. Samtidig sendte Storberget saksbehandlere fra Justisdepartementets Sivilavdeling for å overvære den nye rettsbehandlingen.

Les hele historien her: Bortført.no-Storberget

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Menn burde ikke ha lov til å oppdra barn


Av: Kjell Schevig, Bortført.no

“Menn er bare spermdonorer og burde ikke ha lov til å oppdra barn.” Camilla Ellefsen meddelte dette utsagnet til famileretten  etter at hun  bortførte datteren fra USA. Camilla Ellefsen vil ikke at datteren skal utdannes i noe skolesystem. Min datter skal ikke imuniseres i skolen, mener Camilla og hun vil undervise Raya selv.

Camilla Ellefsen har vært modell og sangartist (bildet). Den bortførte jentas far, Brozzi Lunetta, hjalp Camilla med å utgi CD i USA. Sanngkarriæren ble imidlertid ikke særlig innbringende og Camilla forlot USA ulovlig med datteren.

Les hele historien her: Bortført.no

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Tommy Hoholm blir holdt for narr


Etter at Tommys to sønner ble bortført til Slovakia har han lojalt fulgt rådene norske myndigheter har gitt ham. Resultatet er en 5 år lang juridisk ørkenvandring. Selv om domstolene i både Norge og Slovakia har fattet beslutning om at Timothy og Joachim skal returneres til Norge, er likevel er ikke guttene brakt tilbake. Hva har gått galt?

Slovakisk politi nedprioriterte hjemsendelsen av guttene, og norske myndigheter har ikke lagt press på slovakiske myndigheter. Tvert om har Justisdepartementets saksbehandlere med viten og vilje motarbeidet Tommy Hoholm. Dette har en av saksbehandlerne selv avslørti sin masteroppgave i juss.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Tommy Hoholm blir holdt for narr

Skrevet av: Kjell Schevig, Bortført.no

Publisert av: ABP World Group Ltd.

Vi kan halvere antall barnebortføringssaker


Av: Martin Waage, Managing Director Europe – ABP World Group Ltd.

Antall barnebortføringer kan med få tiltak reduseres vesentlig.

Vi  Har igjennom mange år hatt mistanke om at mange av disse bortføringene har vært planlagt på forhånd av både fødsler og inngåtte ekteskap/forhold. Erfaring viser at våre mistanker  har vært korrekte.

Mange land skiller klart ut når det gjelder denne fremgangsmåten. bla. Ukraina, Russland, og Øst- Europeiske land, samt Brasil og Filippinene.

Disse sakene har som fellestrekk at det går ca. Fra 1.5 til 2.5 år fra kvinnene ankommer  Norge, får barn og foretar en bortføring med etterfølgende retur til sitt hjemland.  Det er allment kjent i disse landene at Norge da utbetaler barnetrygd/barnebidrag,  dette til tross om barnefar får en rettslig kjennelse på at han har full omsorgsrett eller ei. Det er til og med nettsteder som viser  disse kvinnene fremgangsmåten til hvordan det norske systemet kan manipuleres.

NAV bryter norsk lov

Haagkonvensjonen av 1973 ble til for å verne kvinner og barn som ble forlatt av sine menn/fedre i utlandet. Idag blir ordningen misbrukt av kvinner som bortfører barn og forlater menn i Norge. NAV kjører her sin egen agenda, og det kan bekreftes at det er kun norske menn som blir avkrevd bidrag for bortførte barn. Kvinner slipper å betale bidrag til bortfører, noe som igjen strider mot norsk lov vedr. Diskriminering og likestilling. Det vil si: NAV bedriver her en lovstridig og ulovlig praksis. Våre politikere er fullt klar over at dette foregår uten å gjøre noe.

Vi arbeider for foreldre over hele verden, men få land sender bidrag og pengestøtte til barnebortførere.  Norske myndigheter sender veldig uklare signaler når de sender penger til lovbrytere som samtidig er etterlyst av Interpol. Enkelte land ser på dette som en aksept av bortføringen, og anstrenger seg dermed ikke for å finne en løsning.

Så lenge det utbetales bidrag til barnebortførere vil  vi komme til å se en økning i bortføringssaker .

Ett godt eksempel på dette er Tommy Hoholm sin sak, der barnemor bortførte deres to sønner til Slovakia.  Selv om Tommy har vunnet frem både i det norske og slovakiske rettssystemet, så sitter Hoholm nå hjemme i Norge uten sine barn og betaler bidrag til bortfører. Årsaken: Slovakia er et lavkostland og den tilsendte norske bidragsstøtten er en så nyttig inntektskilde at barnemoren gjør alt for å forhindre at slovakisk politi finner guttene. Hun bor selv ikke sammen med barna, men sender de rundt til ulike slektninger, og de har til tider bodd i et munkekloster.  Barna har nå mistet mye skolegang på grunn av at de lenge har vært på rømmen.  Slovakisk politi har uttrykt irritasjon over at NAV utland vanskeligjør deres arbeide med å få tak i guttene.

Slovakia er forundret over norsk praksis

Dommeren i den siste rettsaken i Slovakia uttalte at Norge gjør det veldig vanskelig for oss å finne denne barnemoren ved å sende henne penger til å holde seg og barna skjult. At Norge sender bidrag til en som er internasjonalt etterlyst for å ha bortførte sine barn er altså uforståelig for de slovakiske myndighetene – Som selv har underskrevet Haagkonvensjonen.

Om NAV fortsetter denne praksisen så frykter jeg at vi i de kommende årene kommer til å se en dramatisk økning i antall bortførte Norske barn. Vi kommer nok også til å kunne få se flere “Skah saker”,  når frustrerte foreldre tyr til andre midler for å få sine barn hjem igjen.

http://www.abpworld.com

Bortføringer til Latin-Amerika øker


Av:Kjell Schevig, Bortført.no

Norsk presse gir inntrykk av muslimske menn bortfører flest barn, lengre fra sannheten kan man ikke komme. 80 % prosent av kidnappingene begås nemlig av kvinner – hovedsaklig europeiske kvinner fra land som Sverige, Danmark, Polen, Tyskland og Storbritannia.

Nest etter Europa er det Latin-Amerika som importerer flest bortførte barn fra Norge. Bare i Brasil befinner det seg 5 bortførte norske barn, samt to barn i Mexico, ett i Argentina og ett i den Dominikanske republikk. Kvinnene i disse lavkostlandene nyter godt av den sterke norske bidragsvalutaen som Nav sender.

To barn ble bortført fra Bergen til Chile i 2008, men disse er typisk nok ikke registrert i Justisdepartementets statistikk. Les mer om hvordan departementets underrapportering av bortføringer her

Drammenseren David Lindberg fikk sine to barn ble bortført første gang til Brasil i 2003.

Etter fire og et halvt år i Brasil valgte Davids ekskone å gifte seg på nytt med en nordmann og bosette seg i Trøndelag. Således fikk David gjenopprettet samvær med barna sine. Davids datter ønsket etter hvert å bo med sin far og gå 9. klasse i Drammen. Men Davids barn ble bortført på nytt sist sommer. Les mer i Drammens tiendene

Tommy Rune Bless fra Porsgrunn ble frarøvet sine to sønner i høstferien i 2006. Barnefaren har kjempet og presset på gjennom diplomati og domstoler, men så langt uten resultat. Les mer om saken i VG

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Visit our web site at: www.abpworld.com

Nav vil fortsette som før


Kilde: Bortført.no

I et høringsforslag av 30.10.09 tar Nav avstand til forslaget om at foreldre som bortfører sine barn fra Norge skal miste all trygd, bidrag og sosialhjelp. “En sak som kategoriseres som barnebortføring, behøver nødvendigvis ikke innebære alvorlige følger for barnet”, står det i uttalelsen signert av Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Smak litt på formuleringen; ”behøver nødvendigvis ikke innebære alvorlige følger”. Hva om man bruker samme logikk i andre sammenhenger, for eksempel; blind vold behøver ikke å innebære alvorlige følger for offeret…?! Bør vi ikke forlange større grad av refleksjon og kløkt fra Navs øverste leder?

Kjenner Tor Saglie til konsekvensene av Navs bidragsregime? Les vårt debattinnlegg i Dagsavisen 02.12.09.

Fedre uten rettsvern

Dagsavisen 2. desember 2009

Av Kjell Schevig

Nav mener internasjonal barnebortføring nødvendigvis ikke innebærer alvorlige følger for barnet, og vil fortsette bidragsutbetaling (Dagsavisen 26.11.09).

Nav vet ingen ting om bortførte barns levekår, likevel har de løsningen på hva som er best for barna. Å belønne selvtekt med pengebidrag er i seg selv uklokt. Imidlertid skjer dette bare når kidnapperen er kvinne. For hvem har vel hørt om utenlandske fedre som får bidrag etter å ha bortført norske barn?

Bidragsloven er kjønnsnøytral, så denne kjønnsdiskrimineringen er pinlig for Nav. I statlig lojalitet nekter LDO å granske Navs praksis. Og regjeringsadvokaten engasjerer seg for å hindre innsyn i arkivene som avslører forholdet.

Som om dette ikke var nok, tillater Nav at satsene oppjusteres i utlandet. Luganokonvensjonen har en presumpsjon om at bidragsmottaker alltid er den svakeste part. Nav tolker dette bokstavlig og henter derfor ikke inn inntektsopplysninger fra mødre i utlandet. Det finnes således resurssterke europeiske kvinner som mottar doblet bidrag, på tross av at de selv har høyere inntekt enn sine norske eksmenn.

Norsk bidragslovgivning har mange fradragsordninger. Derfor krever disse kvinnene høyere satser i sitt hjemland, noe utenlandske domstoler innvilger og Nav villig innkrever. Dette betyr i praksis at fedre står helt uten norsk rettsvern. De har mistet sine barn, og de ruineres med den norske stats velsignelse.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Visit our web site at: www.abpworld.com