Varannan dag blir ett barn bortfört i något av våra nordiska länder


March 6 , 2014

ABP World Group Ltd.

Varannan dag blir ett barn bortfört i något av våra nordiska länder. Vi läser om det i tidningarna, på sociala medier och allt för ofta är kritiken gentemot våra myndigheter hård.

sweden_sign_Abduction

Inte sällan intar myndigheterna en position av bevakande art, där de hänvisar till polis, åklagarmyndighet och internationella överenskommelser som Haag konventionen. Om det land dit barnet blivit bortfört har skrivit under internationella överenskommelser finns åtminstone en möjlighet att få tillbaka sitt barn, men räkna med att det kommer kosta.

Stora summor går till advokatkostnader, resor och tid. Det är inte ovanligt att det förflyter både två och tre år innan det blir ett resultat, som efter så lång tid kan gå åt endera hållet. Finns inget överenskommet avtal med landet är sannolikheten obefintlig att få hem barnet med myndigheternas hjälp.

I dessa fall så finns det privata aktörer som specialiserat sig på att gå in och aktivt hjälpa till för att hitta en lösning. Det kan vara att gå in och förmedla, utöva påtryckningar eller helt enkelt lokalisera barnet och bistå den kvarlämnade föräldern aktivt i ett tillbakatagande. Det man alltid skall försöka uppnå är att ha den rättmätiga föräldern fysiskt på plats vid en sådan aktion. I alla fall när det måste gå till den nivån är för arbetet extremt viktigt.

Screen Shot 2014-03-06 at 01.55.32

Skulle det finnas risker för att det kan bli våldsamt är det inte ett alternativ, utan det skall vara möjligt att utföra på säkra grunder. Vi på ABP World Group är ett av flera företag i branschen som erbjuder dessa tjänster och efter över 10 år med denna typ av fall är vi de första att beklaga att det finns en marknad för detta. Det vi gör är att erbjuda en aktiv möjlig lösning på ett problem som tyvärr har en potential att bli livslångt.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Visit our website here: www.abpworld.com

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

1-800-847-2315 US Toll free Number
0-808-189-0066 UK Toll Free Number
800-11-618        Norway Toll Free Number

Worldwide International Number: +31-208112223

Worldwide 24/7 Emergency Number: +47 40466526

Barnbortföring ökar markant under sommarlovet


Mai 28, 2013

Kilde: ABP World Group Ltd.

Sommarlov är härligt för barnen men är samtidigt högsäsong gällande barnbortföring.
swedish-child

Varje år, runt skolstart, får vi samtal från förtvivlade föräldrar som fått sina barn bortförda efter sommarlovet.

Ofta är det en svensk eller norsk medborgare som har barn med en person av utomnordisk härkomst, som tagit barnet/barnen till sitt hemland. Det har dock blivit allt vanligare med nordiska föräldrar som bortför barn i samband med semesterresa till utlandet enkom för att förhindra gemensam vårdnad.

Alla dessa övergrepp går in under internationell barnbortföring, och har ett straffrättsligt värde med upp till tre års fängelse.


Portrait of a child with a painted swedish flag
Många gånger vänder sig oroliga föräldrar till oss för råd om hur de skall kunna förhindra att den andra föräldern tar med sig deras gemensamma barn på resor till deras ursprungsländer. Detta är emellertid extremt svårt att förhindra då svenska domstolar oftast inte tar detta problem på allvar.
Den förälder som bortför sitt barn bli sällan straffad i sitt ursprungsland då Haagkonventionen, som reglerar barnabortföring, bara är ett regelverk för tillbakaföring, det finns ingen rättsskipande del. Så få som 3 av 10 barn som blivit bortförda kommer tillbaka.


Vad kan du göra om ditt barn blivit bortfört?
 
Om du får en indikation på att ditt barn blivit bortfört, eller hålls kvar efter semesterresa, bör du omedelbart kontakta en advokat med specialitet på internationell barnbortföring.
Du kan få vägledning via ABP World Group eller
Saknadebarn.org.

Anmäl omedelbart till polis och UD (KC) då tiden är av största vikt liksom att man jobbar på i snabb takt och fokuserat. Det bästa är om man omedelbart kan göra en ansökan om återförande enligt Haagkonventionen, förutsatt att personen befinner sig i ett land som undertecknat densamma.

Vem är det som bortför sitt barn?

Forskning har visat att det ofta är personer med psykiska störningar/personlighetsstörningar som bortför barn. USAs Justitiedepartement har utfört en studie som påvisat att föräldrar som bortför barn ofta är sociopater (Early Identification of Risk Factors for Parental Abduction. Sociopati är ett amerikanskt begrepp som ligger nära det vi definierar som psykopati eller “psykopatisk personlighetsstörning”. Detta är personer som har en avvikande syn på samvete och skuld och har ofta aggressiva tendenser tillsammans med avsaknad av respekt för regler och normer.
Den amerikanska studien lägger stor vikt på sociopati eller den specifika psykopatiska personlighetsstörningen, men också föräldrar med antisocial-, narcissistisk-, paranoid och/eller borderline personlighetsstörningar är högriskgrupper gällande bortföring av barn.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Visit our website here: www.abpworld.com

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

Worldwide International Number: +47 40 46 65 26

 Skype: abpworld

Specialenhed skal stoppe bortførte børn


Kilde: Fyens.dk

Politiet bør skabe en særlig task force med speciale i bortførsler af børn til udlandet, siger advokater. Masser af børn bortføres hvert år fra Danmark af deres udenlandske mor eller far, og det efterlader ekspartneren magtesløs tilbage.

For desværre magter det lokale politi ofte ikke at hjælpe hurtigt og effektivt, når fortvivlede forældre kontakter dem.

Det mener Danske Familieadvokater, som nu foreslår, at politiet opretter en særlig task force, som specialiserer sig i netop børnebortførelser.

– Når man som vagthavende sidder på en tilfældig politistation en fredag eftermiddag, kan det være svært at vide præcist, hvad man skal gøre i de her sager, forklarer formand Helle Larsen fra Danske Familieadvokater.

– Men det handler om at tage affære lynhurtigt. Og det er enormt meget nemmere, hvis man har et fast beredskab med indgående kendskab til reglerne, tilføjer hun.

Peter Skaarup, retsordfører i Dansk Folkeparti, støtter forslaget varmt.

– Det er helt oplagt at have en særlig enhed, som hjælper de krænkede mennesker. Nogen som hurtigt finder ud af, hvad der er foregået, og hvad der skal gøres, tilføjer Peter Skaarup.

Han vil nu have justitsminister Morten Bødskov (S) ind i sagen.

Ministerens partifælle, retsordfører Ole Hækkerup, er for så vidt enig i tanken bag forslaget, men kan se flere løsninger for sig.

– Det vigtigste er, at folk får ordentlig hjælp, når de henvender sig. Derfor kan det være en god idé at lave en fælles koordinerende indsats på tværs af politikredsene, siger han.

Børnebortførelser er dog langt fra noget nyt fænomen, fortæller børne- og familiepsykolog Søren Friis Smith.

– Men i gamle dage flyttede den ene forælder bare kun til Roskilde eller Korsør. I dag er verden blevet mindre og flybilletterne billigere, siger han.

Forældre, som bortfører deres egne børn, gør det ofte af frygt for at miste kontrollen over eller adgangen til deres poder, lyder det.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Så arbetar UD med bortförda barn


Source: Regjeringen.se

Medierna har de senaste dagarna rapporterat att fler och fler barn förs bort eller hålls kvar i andra länder. Juristen Julia Nusdorfer och hennes kolleger på UD:s konsulära enhet (KC) tar emot flera samtal om dagen.

Om ett barn förs bort över landgränserna kan UD ibland hjälpa. Frågor om vårdnad och umgänge bör avgöras av domstol i det land där barnet har sin invanda miljö, enligt Haagkonventionen. (cc)Om ett barn förs bort över landgränserna kan UD ibland hjälpa. Frågor om vårdnad och umgänge bör avgöras av domstol i det land där barnet har sin invanda miljö, enligt Haagkonventionen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. UD hade 72 fall på sitt bord under 2006. Just nu har KC-enheten 120 fall på sitt bord, och Julia Nusdorfer märker av det ökade trycket.

– Många ringer och är oroliga inför resor. Vågar jag och barnen resa? Våra råd varierar förstås utifrån situation. Men om man verkligen är orolig, och om det handlar om ett land som inte är anslutet till Haagkonventionen, då tycker vi att föräldern noga ska undersöka vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas och om de är tillräckliga. Vi betonar att det är väldigt lite vi kan göra om barnen skulle hållas kvar i ett sådant land.

Höga förväntningar på UD

– Det finns fortfarande en föreställning om att UD kan göra så mycket mer än vi kan, säger Julia Nusdorfer.

Den oroliga föräldern bör ta reda på så mycket som möjligt om de lagar och regler som gäller i landet och ladda upp med kontaktuppgifter till släkt och vänner i landet ifråga.

I värsta fall händer det ändå. Barnet hålls kvar eller förs bort. Den konsulära enheten ber då föräldern att komma in med en ansökan med alla uppgifter om barnen och båda föräldrarna samt foton och en beskrivning av vad som hänt. Den anmälande föräldern får rådet att anlita ett juridiskt ombud.

Vikten av Haagkonventionen

Ett olovligt bortförande är ett brott enligt svensk lagstiftning och kan leda till en straffrättslig process ledd av åklagare. Om landet dit barnen förts har anslutit sig till Haagkonventionen blir ärendet mer lättjobbat, och runt 85 procent av fallen klaras upp.

– Vi kontaktar då centralmyndigheten i landet, oftast motsvarigheten till UD eller justitiedepartementet. De kollar om barnen kan föras hem igen frivilligt. Om det inte fungerar går ärendet vidare till domstol, och målet är att det ska avgöras inom sex veckor. Efter domstolens beslut kan det i värsta fall bli fråga om polishämtning, om föräldern som olovligen fört bort barnet vägrar lämna barnet ifrån sig.

UD fungerar bland annat som kontaktförmedlare mellan den drabbade föräldern eller dennes ombud och centralmyndigheten i det andra landet.

Om landet inte skrivit under Haagkonventionen är det betydligt mer komplicerat.

– Då gäller det landets lagstiftning. Oftast försöker vi driva fallet via ambassaden. Men det är svårt om den bortförande föräldern inte är villig att samarbeta, säger Julia Nusdorfer. Bara ca 30 procent av dessa fall klaras upp.

Det pågår ett internationellt lobbyarbete för att få fler länder att acceptera Haagkonventionen. Tidigare i år anslöt sig Ryssland, och nu verkar det som om Japan kommer att följa efter, efter åratal av påtryckningar från både USA och EU.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Bortförda Barn: Fler barn förs bort från Sverige


Source: SvD

Fler barn förs bort utomlands av en förälder. Och UD tror att utvecklingen kommer att fortsätta.

Fler barn förs bort utomlands av en förälder. För fem år sedan var antalet ärenden där barn förts bort 72, i fjol var motsvarande siffra 108 och hittills i år ligger den redan på 110, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Just nu arbetar utrikesdepartementet (UD) med 120 öppna ärenden gällande bortförda barn de senaste åren.

Den uppåtgående trenden beror enligt UD till stor del på att vi reser och flyttar allt mer mellan olika länder och bildar familj över gränserna.

UD bedömer att utvecklingen med fler bortförda barn kommer att fortsätta.

– Antalet bortförda barn har ökat ganska tydligt sedan 2004. Det är i dag vanligare med familjebildningar över gränserna och vi ser tydligt att det slår igenom i utvecklingen över ärendena, säger Anders Jörle, presschef på utrikesdepartementet.

Det finns också ett mörkertal.

– Hur stort det är vågar vi inte ha någon uppfattning om, säger Jörle.

Oftast är det mamman som för bort sitt barn – det gäller i sex av tio fall, enligt UD.

Det är mycket vanligare att fall klaras upp om barnet förts till ett land som tillämpar Haagkonventionen. Då brukar 85 procent av barnen kunna återföras. För länder som inte är bundna av konventionen är siffran 30 procent.

– Då gäller det landets lagstiftning och vi får söka diplomatiska vägar att gå fram. Det kan vara komplicerat i länder med en mer patriarkal lagstiftning som ger mannen all rätt, säger Anders Jörle.

Han framhåller också att alla uppklarade fall inte är lyckliga.

– Att det blir uppklarat betyder att fallet får en juridisk lösning i enlighet med konventionen, som tar sin utgångspunkt i hur barnet mår. Det är ett betydande problem att utredningarna drar ut på tiden. Då kan bedömningen av barnets väl ändras under tidens gång.

Oftast försvinner barn då den ena föräldern tagit med dem på semester till hemlandet. Men barn kan också rövas bort från skolan eller helt enkelt inte återlämnas efter umgänge. Det säger Ia Sweger, advokat som företräder många föräldrar som har fått sina barn bortförda.

– Ofta sker det i ett läge där föräldern känner på sig att den ska förlora vårdnadstvisten och tar lagen i egna händer, säger Ia Sweger.

Bortförandet vittnar om en stark misstro mellan föräldrarna.

– Många gånger är det en djupgående konflikt med anklagelser om både det ena och det andra. Folk förlorar helt omdömet om vad som är bäst för barnet.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Top judge says mothers should have children taken away if they don’t let fathers see them


Source: Daily Mail

Mothers who refuse to let separated fathers see their children should have them taken away, a senior family court judge said yesterday. The children should be handed over to the full time care of the father if the mother persistently defies court orders, Mr Justice Coleridge said.

He called for a ‘three strikes and you’re out rule’ by which children would be taken away if mothers ignored three court orders. The judge said that family courts are losing their authority because so many people take no notice of their judgments. Around 5,000 new cases a year come before the family courts in which parents – almost always mothers – defy orders to let the other parent have contact.

Judges are extremely reluctant to jail such mothers because of the damaging effects on the children, so many continue to get away with it. Mr Justice Coleridge, 61, said: ‘If I were to call it three strikes and you’re out it sounds insensitive but something like it perhaps should be the norm.’ He added that occasionally it might be necessary to send a mother to jail.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1333549/Top-judge-says-mothers-children-taken-away-dont-let-fathers-them.html#ixzz19hZkaJDX

Follow our updates on Twitter and Facebook

CHILD ABDUCTION PREVENTION


CHILD ABDUCTION PREVENTION

The following information is excerpted from The National Center for Missing & Exploited Children and the U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention

In light of the high profile abductions of several children, the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) encourages families not to panic. Instead, parents need to empower themselves with information that can help protect their children.

CHILD ABDUCTION: STATISTICS

 • Parental abductions and runaway cases make up the majority of missing children in the United States. In 2002 there were about 797,500 children reported missing, or nearly 2,185 per day. The vast majority of these cases were recovered quickly; however, the parent or guardian was concerned enough to contact law enforcement and they placed the child into the FBI’s National Crime Information Center – a computerized national database of criminal justice information. It is available to Federal, state and local law enforcement and other criminal justice agencies.
 • Each year there are about 3,000 to 5,000 non-family abductions reported to police, most of which are short term sexually-motivated cases. About 200 to 300 of these cases, or 6 percent, make up the most serious cases where the child was murdered, ransomed or taken with the intent to keep.
 • The NCMEC analyzed more than 4200 attempted abductions from February 2005 to March 2010 and found that 38% of attempted abductions occur while a child is walking alone to or from school, riding the school bus or riding a bicycle; 37% of attempted abductions occur between the hours of 2:00pm through 7:00pm on a weekday; 43% of attempted abductions involve children between the ages of 10 and 14; 72% of attempted abduction victims are female; 68% of attempted abductions involve the suspect driving a vehicle.
 • Research shows that of the 58,000 non-family abductions each year 63% involved a friend, long-term acquaintance, neighbor, caretaker, baby sitter or person of authority; only 37% involved a stranger.

SAFETY TIPS FOR PARENTS:

 • Be sure to go over the rules with your children about whose homes they can visit when you’re not there and discuss the boundaries of where they can and can’t go in the neighborhood.
 • Always listen to your children and keep the lines of communication open. Teach your children to get out of dangerous or uncomfortable situations right away, and practice role-playing and basic safety skills with them.
 • Teach your children in whose car they may ride. Children should be cautioned never to approach any vehicle, occupied or not, unless accompanied by a parent or trusted adult.
 • Make sure children know their names, address, telephone numbers and how to use the telephone.
 • Choose babysitters with care. Obtain references from family, friends and neighbors.

SAFETY TIPS FOR CHILDREN:

 • Always check first with your parents or the person in charge before you go anywhere or do anything.
 • Always take a friend when you play or go somewhere.
 • Don’t be tricked by adults who offer you special treats or gifts or ask you for help.
 • Don’t be afraid to say no and get away from any situation that makes you feel uncomfortable or confused. Trust your feelings.
 • Don’t get into a car or go near a car with someone in it unless you are with your parents or a trusted adult.
 • Never take a ride from someone without checking first with your parents.
 • Never go into a public restroom by yourself.
 • Never go alone to the mall, movies, video arcades or parks.
 • Stay safe when you’re home alone by keeping the door locked. Do not open the door for or talk to anyone who stops by unless the person is a trusted family friend or relative.

INTERNATIONAL PARENTAL ABDUCTION

In situations where parents have not resolved the issue of child custody, and one of the parents has ties to another country, there is the risk that that parent might take the child with them to a foreign country. Parents who are in this situation can find useful information about international parental abduction in “A Family Resource Guide on International Parental Kidnapping” published by the U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

For emergency assistance contact:

ABP World Group International Child Recovery Service

The goal of ABP World Group Ltd. is to locate, negotiate and recover your missing child.
We can dispatch personnel to most locations in the world; we specialize in locating missing children up to ages 18.

Follow our updates on Twitter and Facebook

What Does a Severely Alienated Child look like?


 • The child has a relentless hatred for towards the targeted parent.
 • The child parrots the Obsessed Alienator, and makes statements against the targeted parent.
 • The child does not want to visit or spend any time with the targeted parent.
 • Many of the child’s beliefs are enmeshed with the alienator.
 • The child’s stated beliefs are delusional and frequently irrational.
 • The child is not intimidated by the court.
 • Frequently, the child’s reasons are not based on personal experiences with the targeted parent.  Instead, the reasons reflect what the child is told by the Obsessed Alienator. The child has difficulty making any differentiation between the two.
 • The child has no ambivalence in his feelings; it’s all hatred, with no ability to see the good.  (Black and White thinking)
 • The child has no capacity to feel guilty about how he or she behaves toward the targeted parent; The child cannot forgive any past indiscretions or parenting mistakes.
 • The child shares the Obsessed Alienator’s cause. Together, they are in lockstep to denigrate the hated parent.
 • The child’s obsessional hatred extends to the targeted parent’s extended family without any guilt or remorse.
 • The child can appear like any other normal and healthy child — until asked about the targeted parent, which then triggers the child’s hatred.

by Douglas Darnall, Ph.D.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Visit our web site at: www.abpworld.com

Symptoms of Parental Alienation


by Douglas Darnall, Ph.D.

To prevent the devastating effects of Parental Alienation, you must begin by recognizing the symptoms of PA. You will notice that many of the symptoms or behaviors focus on the parent. When the child exhibits hatred and vilifies the targeted parent, then the condition becomes parental alienation syndrome. After reading the list, don’t get discouraged when you notice that some of your own behaviors have been alienating. This is normal in even the best of parents. Instead, let the list help sensitize you to how you are behaving and what you are saying to your children.

1. Giving children choices when they have no choice about visits. Allowing the child to decide for themselves to visit when the court order says there is no choice sets up the child for conflict. The child will usually blame the non-residential parent for not being able to decide to choose whether or not to visit. The parent is now victimized regardless of what happens; not being able to see his children or if he sees them, the children are angry.

2. Telling the child “everything” about the marital relationship or reasons for the divorce is alienating. The parent usually argues that they are “just wanting to be honest” with their children. This practice is destructive and painful for the child. The alienating parent’s motive is for the child to think less of the other parent.

3. Refusing to acknowledge that children have property and may want to transport their possessions between residences.

4. Resisting or refusing to cooperate by not allowing the other parent access to school or medical records and schedules of extracurricular activities.

5. A parent blaming the other parent for financial problems, breaking up the family, changes in lifestyle, or having a girlfriend/boyfriend, etc.

6. Refusing to be flexible with the visitation schedule in order to respond to the child’s needs. The alienating parent may also schedule the children in so many activities that the other parent is never given the time to visit. Of course, when the targeted parent protests, they are described as not caring and selfish.

7. Assuming that if a parent had been physically abusive with the other parent, it follows that the parent will assault the child. This assumption is not always true.

8. Asking the child to choose one parent over another parent causes the child considerable distress. Typically, they do not want to reject a parent, but instead want to avoid the issue. The child, not the parent, should initiate any suggestion for change of residence.

9. Children will become angry with a parent. This is normal, particularly if the parent disciplines or has to say “no”. If for any reason the anger is not allowed to heal, you can suspect parental alienation. Trust your own experience as a parent. Children will forgive and want to be forgiven if given a chance. Be very suspicious when the child calmly says they cannot remember any happy times with you or say anything they like about you.

10. Be suspicious when a parent or stepparent raises the question about changing the child’s name or suggests an adoption.

11. When children cannot give reasons for being angry towards a parent or their reasons are very vague without any details.

12. A parent having secrets, special signals, a private rendezvous, or words with special meanings are very destructive and reinforce an on-going alienation.

13. When a parent uses a child to spy or covertly gather information for the parent’s own use, the child receives a damaging message that demeans the victimized parent.

14. Parents setting up temptations that interfere with the child’s visitation.

15. A parent suggesting or reacting with hurt or sadness to their child having a good time with the other parent will cause the child to withdraw and not communicate. They will frequently feel guilty or conflicted not knowing that it’s “okay” to have fun with their other parent.

16. The parent asking the child about his/her other parent’s personal life causes the child considerable tension and conflict. Children who are not alienated want to be loyal to both parents.

17. When parents physically or psychologically rescue the children when there is no threat to their safety. This practice reinforces in the child’s mind the illusion of threat or danger, thereby reinforcing alienation.

18. Making demands on the other parent that is contrary to court orders.

19. Listening in on the children’s phone conversation they are having with the other parent.

20. One way to cause your own alienation is making a habit of breaking promises to your children. In time, your ex-spouse will get tired of having to make excuses for you.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Visit our web site at: www.abpworld.com