Midt-Østen: Sjansen for å få tilbake ungen sin ved bruk av rettslige prosesser er lik null


Kilde: Nettavisen.no

Norsk seksåring er bortført til Libya. Politiet står på bar bakke og har ikke klart å oppnå kontakt med barnets far.

Nettavisen skrev 23. desember omKristel Jektvik (42) som frykter at sønnen (6) er bortført av sin far.

– Han skulle i utgangspunktet blitt overlevert til meg 19. desember, men dukket aldri opp. Avtalen var at sønnen vår skulle feire jul med meg og nyttårsaften med faren sin. Nå tyder mye på at han har bortført barnet vårt til utlandet, sa hun til Nettavisen.

Barnefaren er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 216, for å holde en umyndig person borte fra sin omsorgsperson.

– Vi har fortsatt ikke vært i kontakt med far, men sitter med informasjon som tilsier at han er i Libya, sier politiadvokat Siv Remen.

Oppholder seg i Libya
Politiet har tidligere bekreftet at de via elektroniske spor har avslørt at barnefaren befinner seg i utlandet, men har vært usikre på hvilket land det er snakk om.

Torsdag 5. januar bekrefter politiadvokat Siv Remen i Midtre Hålogaland politidistrikt overfor Nettavisen at barnefaren (28) befinner seg i Libya.

– Status er at barnet er borte. Vi har fortsatt ikke vært i kontakt med far, men sitter med informasjon som tilsier at han er i Libya. Kripos og Interpol er koblet inn, sier hun til Nettavisen.

Remen forteller at de har løpende kontakt med moren, via hennes advokat.

– Vi forsøker å komme i kontakt med faren og vil i tiden fremover prøve å avklare nærmere oppholdssted og lokalisere barnet. Vi har foreløpig fått inn få tips i saken og ønsker at personer som sitter med opplysninger kontakter politiet, sier hun.

Avhengig av medisin
Kristel Jektvik forteller at de tre siste ukene har vært svært tunge.

– Jeg vet at sønnen min er i Libya, men ikke hvor i landet han befinner seg. Situasjonen tærer på kroppen, men jeg forsøker å være sterk. Det som bekymrer meg mest er at han trenger reseptbelagt medisin for at kroppen skal fungere som normalt, sier hun.

Jektvik håper at barnefaren i beste fall har stukket av gårde med sønnen på en ulovlig ferie. Likevel tror hun realiteten fortoner seg annerledes.

– Han har ved tidligere anledninger truet med å forlate landet sammen med sønnen vår. Nå kan jeg ikke gjøre annet enn å ta en dag av gangen og be for at politiet klarer å løse saken. Jeg gråter hver dag, tenner lys og ber for at han er trygg, sier hun.

– Dårlige odds
Martin Waage, sjef i sikkerhetsselskapet ABP World Group, forteller de fleste barnebortføringer fra Norge til utlandet utføres av mødre. Likevel; i saker der fedre bortfører barnet sitt er land fra den arabiske verden og Nord-Afrika overrepresentert.

– Etter regimeskiftene i den arabiske verden opplever vi en økende frykt blant mødre som er gift med menn fra disse områdene. Vil vil komme til å se en økning med langt flere barnebortføringer til disse landene, sier han.

Waage mener vanskelighetsgraden for å få ut et bortført barn ved bruk av rettslige prosesser i disse landene er ekstremt høy.

– Disse landene er ikke medlemmer av Haagkonvensjonen, så det er ikke snakk om en rettsmessig tilbakeføring. Sjansen for å få tilbake ungen sin ved bruk av rettslige prosesser er lik null. Rettsprosessene i disse landene fører aldri fram, sier han.

Waage anbefaler foreldre som frykter at deres barn står i fare for å bli bortført å sikre dem.

– Det går an å montere trackere eller GPS-sporere som kan festes i skolesekken eller kosebamsen, sier han.

Martin Waage i sikkerhetsselskapet ABP World Group, anbefaler foreldre som frykter at deres barn står i fare å sikre barna sine.
Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Flest bortført av mor – til/fra Sverige


Kilde: Klassekampen Av Åse Brandvold

Skal man tro medieomtalen av barnebortføringer de siste årene, er det stort sett fedre som bortfører barna til muslimske land. De siste to ukene har saken om barna til Khalid Skah og Anne Cecilie Hopstock til og med blitt gjenstand for en diplomatisk krise mellom Norge og Marokko.

Mens Norge anser bortføringen som ulovlig, mener Marokko at Skah hadde retten på sin side. I kveld vil Skah holde pressekonferanse i Marokkos hovedstad Rabat og legge fram det han hevder er bevis for at forholdet til barna er godt.

Slike saker hører imidlertid til sjeldenhetene. Tall Klassekampen har innhentet fra Justisdepartementet viser at det i de fleste tilfeller er mor som gjennomfører ulovlige barnebortføringer.

83 prosent av bortføringene fra utlandet til Norge i perioden 2006 til og med 1. august i år, ble gjennomført av mor. I tilfeller av ulovlig barnebortføring fra Norge til utlandet, er det 30 prosent flere fedre som begår ugjerningen, men også her er mor i flertall.

Flest fra Sverige

De fleste barnebortføringer både til og fra Norge foregår over riksgrensa til Sverige. Siden 2004 har Justisdepartementet registrert til sammen 23 slike saker.

Theres Berggren hos sivilrettslig avdeling i Det svenske Utriksdepartementets konsuläravdeling, sier til Klassekampen at barnebortføringssaker mellom Norge og Sverige har vært stabilt høyt i mange år, men at de det siste året har merket en økning. Norge og Sverige har undertegnet Haagkonvensjonen, i tillegg til en europeisk og en nordisk konvensjon mot barnebortføring. For tida jobber Berggren med fem barnebortføringssaker, fire av dem er ulovlige etter Haagkonvensjonen.

– I tre av tilfellene er barna bortført til Norge. Det fjerde tilfellet er barnet bortført til Sverige, sier Berggren til Klassekampen.

Hun legger til at i to av de tre sakene hvor barna er bortført til Norge, er det norsk mor som har bortført barnet til Sverige.

– Det er jo mange tilfeller hvor norske kvinner gifter seg med svenske menn, og da kan slikt skje, sier Berggren og sier hun har et godt samarbeid med det norske Justisdepartementet.

Haagkonvensjonen

NRK Brennpunkt viste mandag en dokumentar om barnebortføring hvor de hadde fulgt mye omtalte Anne Cecilie Hopstock fra Oslo, og ikke fullt så mye omtalte Stig Simonsen fra Narvik. Sistnevnte hadde kjempet i to år for å få datteren sin tilbake til Norge, etter at ekskona gjennomførte en ulovlig bortføring av deres felles datter til Ukraina.

For at en barnebortføring skal anses som ulovlig etter Haagkonvensjonen, må gjenværende forelder ha rett til foreldreansvar for barnet, og forelderen må ha utøvet foreldreansvar på tidspunktet for bortføringen.

I slike tilfeller heter det seg at barnet skal utleveres til gjenværende forelder med en gang, men det gjelder bare når Haagkonvensjonen er undertegnet. Verken Marokko eller Ukraina har undertegnet Haagkonvensjonen.

Heller ikke i tilfeller der begge land har undertegnet Haagkonvensjonen, er det alltid det ender med at barnet blir sendt tilbake til gjenværende forelder. I mange tilfeller ender det med en minnelig ordning mellom de to foreldrene om at barnet blir hos den som bortførte barnet. Da anses den ikke lenger som ulovlig.

Narvik-mannen valgte å gi etter presset fra sin ukrainske ekskone og kom fram til en slags ordning. Til Sommeråpent på NRK sier han at han reiste ned til Ukraina, men valgte å ikke hente hjem datteren med makt, selv om han etter norsk lov kunne ha gjort det.

– Jeg så at hun hadde et normalt liv. Hun fikk mat og hadde en venninne, som hun snakket med på mobiltelefon. Da ble jeg mer rolig. Det hadde gått så lang tid at det ville skade henne å rive henne opp på nytt. Det tror jeg ikke ville vært bra for henne, sa Simonsen mandag.

Til nrk.no sier en rådgiver for foreldre som har opplevd barnebortføring at det er viktig at myndighetene demonstrerer en massiv vilje til å hente bortførte barn hjem

Han får støtte fra krisepsykolog Atle Dyregrov.

– Det er viktig å få barn raskt ut av en så traumatisk situasjon som det barnebortføring kan være, sier Dyregrov til nrk.no

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Visit our web site at: www.abpworld.com