Hva gjorde Gahr Støre i Slovakia?


Av: Bortført.no

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var på statsbesøk i Slovakia sammen med Kongeparet. I denne forbindelse ville han ta opp saken om de to guttene som ble borført av sin mor til Slovakia med landets myndigheter. Les saken på TV2s nettside 25.10.10


Nå viser det seg imidlertid at Jonas Gahr Støre ikke har tatt opp bortføringen av Hoholmguttene gjennom  offisielle kanaler. Hoholm har fått vage signaler om at Gahr Støre visstnok har diskutert saken på gangen, men det finnes ingen  offisielle dokumenter som viser at saken er diskutert.

Kan vi stole på om Gahr Støre la vekt på å få hjem Hoholmguttene? Vi vet med sikkerhet er at norske myndigheter har holdt Tommy Hoholm for narr flere ganger, samt at utenriksministeren har blitt avslørt etter å ha behandlet sivile saker lettvint tidligere, som for eksempel i Martine-saken.

TV2 hadde en reportasje 14.10.10 med overskriften: “Støre kontaktet aldri Norges mann i Jemen”. Bakgrunnen for saken var at: Norges generalkonsul i Jemen ble aldri bedt om hjelp da Farouk Abdulhak rømte til hjemlandet etter drapet på Martine Vik Magnussen.

VG meldte 28.01.10:“Kravet om en utlevering av drapsettersøkte Farouk Abdulhak kommer etter alt å dømme ikke til å bli tatt opp med Jemen under toppmøtene i London.”

Ut i fra disse erfaringene med med Jonas Gahr Støre, sitter vi igjen med en ekkel fornemmelse av at vår utenriksministeren vår forholder seg nokså likegyldig til slike saker.

Støre tar opp bortføringssaken med slovakiske myndigheter


TV2: Utenriksministeren vil ta opp saken om de to kidnappede guttene med slovakiske myndigheter.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er på statsbesøk i Slovakia sammen med Kongeparet.

I denne forbindelse vil han ta opp saken om de to guttene som ble borført av sin mor til Slovakia med landets myndigheter.

Les også: Justisministeren kjemper for kidnappede barn

– Trist og vond sak

– Dette er en trist og vond sak, og det er naturlig for meg å ta opp denne saken med slovakiske myndigheter sier Støre til TV 2.

Støre legger også til at domstolen i Slovakia slår fast at barna skal sendes tilbake til Norge.

– Det vil også være en del av de føringene jeg kommer til å gi myndigheten her, sier han til TV 2 på spørsmål om han vil kreve at barna skal bli utlevert.

Les hele sakem her: TV2

Justisministeren kjemper for kidnappede barn


Kilde: TV2

Norske myndigheter vil nå hjelpe Tommy Hoholm med å få sine to kidnappede sønner hjem fra Slovakia.

Både justisminister Knut Storberget og utenriksminister Jonas Gahr Støre engasjerer seg i saken, fem år etter at de to små guttene ble bortført av sin mor.

Fem års kamp

I fem år har Tommy hoholm kjempet for å få sine to sønner tilbake til Norge etter at deres mor bortførte dem til Slovakia.

Forrige måned var det endelig håp. Guttene, som har blitt åtte og ti år gamle, skulle hentes ut fra skolen av politiet:

Men mor holdt guttene borte fra skolen den dagen. Hun sendte Tommy en epost, hvor hun skrev:

«Jeg vinner igjen. Du får ikke guttene tilbake, jeg har mektige venner som kan ordne alt – også i retten.»

Skarpt brev

Nå har justisminister Knut Storberget omsider engasjert seg. I et skarpt brev til sin slovakiske kollega uttrykker han sterk bekymring over mors tvilsomme metoder. Storberget ber også landet respektere Haag-konvensjonen, og bidra til at saken blir løst:

– Dette brevet skulle kommet for ganske lenge siden men jeg synes det er usedvanlig godt at det kommer nå, sier Hoholms advokat Randulf Riderbo.

Alle rettsinstanser i Norge har gitt Tommy foreldreretten. Gjentatte ganger har han reist til Slovakia – men hver gang kommet skuffet hjem.

Les også: 315 norske barn bortført – 29 savnet

Håper på Støre

Nå håper advokaten hans at også Jonas Gahr Støre vil engasjere seg i saken.

– Han bør forlange at man nå får disse barna hjem til Norge, de er norske statsborgere, sier Riderbo.

Og etter det TV 2 erfarer, vil utenriksministeren ta opp saken med politisk ledelse i Slovakia, i forbindelse med statsbesøket neste uke.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Storberget reagerer


Av: Kjell Schevig, Bortført.no

Justisminister Knut Storberget har endelig sett seg lei på slovakiske justismyndigheters sendrektighet i Tommy Hoholms sak. Etter fire års kamp ble Tommy Hoholm tilkjent daglig omsorg for barna Timothy og Joachim, bådeav norske og slovakiske domstoler. Ett  år senere er barna fremdeles i Slovakia, fordi slovakiske myndigheter har trenert hjemsendelsen av barna.

I september lovet imidlertid slovakisk politi å reagere, og Tommy Hoholm ble bedt om å komme til Slovakia for å ta i mot guttene. Men han måtte reise hjem med uforrettet sak, for slovakiske myndigheter hadde i mellomtiden bestemt seg for å behandle saken på nytt 22. oktober. Les mer her

20. oktober sendte Knut Storberget en nokså krass e-post til det slovakiske justisdepartementet, hvor han kritiserte saksgangen. Samtidig sendte Storberget saksbehandlere fra Justisdepartementets Sivilavdeling for å overvære den nye rettsbehandlingen.

Les hele historien her: Bortført.no-Storberget

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Menn burde ikke ha lov til å oppdra barn


Av: Kjell Schevig, Bortført.no

“Menn er bare spermdonorer og burde ikke ha lov til å oppdra barn.” Camilla Ellefsen meddelte dette utsagnet til famileretten  etter at hun  bortførte datteren fra USA. Camilla Ellefsen vil ikke at datteren skal utdannes i noe skolesystem. Min datter skal ikke imuniseres i skolen, mener Camilla og hun vil undervise Raya selv.

Camilla Ellefsen har vært modell og sangartist (bildet). Den bortførte jentas far, Brozzi Lunetta, hjalp Camilla med å utgi CD i USA. Sanngkarriæren ble imidlertid ikke særlig innbringende og Camilla forlot USA ulovlig med datteren.

Les hele historien her: Bortført.no

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Tommy Hoholm blir holdt for narr


Etter at Tommys to sønner ble bortført til Slovakia har han lojalt fulgt rådene norske myndigheter har gitt ham. Resultatet er en 5 år lang juridisk ørkenvandring. Selv om domstolene i både Norge og Slovakia har fattet beslutning om at Timothy og Joachim skal returneres til Norge, er likevel er ikke guttene brakt tilbake. Hva har gått galt?

Slovakisk politi nedprioriterte hjemsendelsen av guttene, og norske myndigheter har ikke lagt press på slovakiske myndigheter. Tvert om har Justisdepartementets saksbehandlere med viten og vilje motarbeidet Tommy Hoholm. Dette har en av saksbehandlerne selv avslørti sin masteroppgave i juss.

AddThis Social Bookmark Button

Les mer: Tommy Hoholm blir holdt for narr

Skrevet av: Kjell Schevig, Bortført.no

Publisert av: ABP World Group Ltd.

Vi kan halvere antall barnebortføringssaker


Av: Martin Waage, Managing Director Europe – ABP World Group Ltd.

Antall barnebortføringer kan med få tiltak reduseres vesentlig.

Vi  Har igjennom mange år hatt mistanke om at mange av disse bortføringene har vært planlagt på forhånd av både fødsler og inngåtte ekteskap/forhold. Erfaring viser at våre mistanker  har vært korrekte.

Mange land skiller klart ut når det gjelder denne fremgangsmåten. bla. Ukraina, Russland, og Øst- Europeiske land, samt Brasil og Filippinene.

Disse sakene har som fellestrekk at det går ca. Fra 1.5 til 2.5 år fra kvinnene ankommer  Norge, får barn og foretar en bortføring med etterfølgende retur til sitt hjemland.  Det er allment kjent i disse landene at Norge da utbetaler barnetrygd/barnebidrag,  dette til tross om barnefar får en rettslig kjennelse på at han har full omsorgsrett eller ei. Det er til og med nettsteder som viser  disse kvinnene fremgangsmåten til hvordan det norske systemet kan manipuleres.

NAV bryter norsk lov

Haagkonvensjonen av 1973 ble til for å verne kvinner og barn som ble forlatt av sine menn/fedre i utlandet. Idag blir ordningen misbrukt av kvinner som bortfører barn og forlater menn i Norge. NAV kjører her sin egen agenda, og det kan bekreftes at det er kun norske menn som blir avkrevd bidrag for bortførte barn. Kvinner slipper å betale bidrag til bortfører, noe som igjen strider mot norsk lov vedr. Diskriminering og likestilling. Det vil si: NAV bedriver her en lovstridig og ulovlig praksis. Våre politikere er fullt klar over at dette foregår uten å gjøre noe.

Vi arbeider for foreldre over hele verden, men få land sender bidrag og pengestøtte til barnebortførere.  Norske myndigheter sender veldig uklare signaler når de sender penger til lovbrytere som samtidig er etterlyst av Interpol. Enkelte land ser på dette som en aksept av bortføringen, og anstrenger seg dermed ikke for å finne en løsning.

Så lenge det utbetales bidrag til barnebortførere vil  vi komme til å se en økning i bortføringssaker .

Ett godt eksempel på dette er Tommy Hoholm sin sak, der barnemor bortførte deres to sønner til Slovakia.  Selv om Tommy har vunnet frem både i det norske og slovakiske rettssystemet, så sitter Hoholm nå hjemme i Norge uten sine barn og betaler bidrag til bortfører. Årsaken: Slovakia er et lavkostland og den tilsendte norske bidragsstøtten er en så nyttig inntektskilde at barnemoren gjør alt for å forhindre at slovakisk politi finner guttene. Hun bor selv ikke sammen med barna, men sender de rundt til ulike slektninger, og de har til tider bodd i et munkekloster.  Barna har nå mistet mye skolegang på grunn av at de lenge har vært på rømmen.  Slovakisk politi har uttrykt irritasjon over at NAV utland vanskeligjør deres arbeide med å få tak i guttene.

Slovakia er forundret over norsk praksis

Dommeren i den siste rettsaken i Slovakia uttalte at Norge gjør det veldig vanskelig for oss å finne denne barnemoren ved å sende henne penger til å holde seg og barna skjult. At Norge sender bidrag til en som er internasjonalt etterlyst for å ha bortførte sine barn er altså uforståelig for de slovakiske myndighetene – Som selv har underskrevet Haagkonvensjonen.

Om NAV fortsetter denne praksisen så frykter jeg at vi i de kommende årene kommer til å se en dramatisk økning i antall bortførte Norske barn. Vi kommer nok også til å kunne få se flere “Skah saker”,  når frustrerte foreldre tyr til andre midler for å få sine barn hjem igjen.

http://www.abpworld.com