45 Barn Bortført i 2011


Kilde: Bortført.no

Justisminister Grete Faremo fortalte til TV2 at: “intensivt arbeid mot bortføring av barn har ført til at det offisielle tallet på barnebortføringer gikk ned i fjor.”  Realiteten er at det ikke er noe nedgang å spore, om man ser mer enn ett år tilbake. Det eksisterer dessverre heller ikke noe “intensivt arbeid mot bortføringer” fordi regjeringen har unnlatt å ta viktige grep. Les mer her.Det verste er at vi ikke kan stole på at Justisdepartementets tall stemmer, fordi de har oppgitt feil tall tidligere. I en sprørretimen i Stortinget 03.02.10 sa daværende justisminister Knut Storberget følgende: ”Det vi har sett siden 2006, er at antallet barnebortføringer fra Norge som vi har registrert, faktisk har sunket fra 57 til 28Les referatet her. Tallene Storberget preseneterte stemte imidlertid ikke.

Ingen ante da at Storberget brukte manipulert statistikk for å villede Stortinget. Vi la fram detaljerte opplysninger om bortføringer som ikke var å finne i statistikken. Justisdepartementet svarte skriftlig til Stortinget 03.03.10 hvor de forklarte seg slik: ”Nettsiden http://www.bortført.no, som justisministeren redegjorde for i samme spørretime, sier imidlertid at det har vært en dramatisk økning i antall bortføringer, og at Justisdepartementet driver talljuks slik at statistikken ser bedre ut enn det den egentlig er. En del av problemet er at politiet i enkelte tilfeller ikke vil ta imot anmeldelser mot bortfører, eller at de ikke har gode registreringsordninger slik at alle tilfeller som kommer til politiet, fanges opp.”

Politiet fikk skylden

Justisdepartementet slapp unna med talljukset  i 2010 ved å skylde på politiet. Unnskyldningen var imidlertid nokså tåpelig, siden alle de unnlatte bortføringene var rapportert direkte til Justisdepartementet. I 2009 var det helt vanlig at politiet ikke mottok anmeldinger, fordi det ikke er straffbart for foreldre med daglig omsorg å bortføre barn. Les mer her. Politiet har blitt flinkere til å motta anmeldelser, men man er ikke avhengig av en politianmeldelse for å kreve barn returnert i henhold til Haagkonvensjonen.

Disse sakene kunne ikke skjules i departementets skuffer i evighet, derfor dukket bortføringene opp igjen i statistikken for 2010, som således ble et rekordår med hele 64 bortføringer.

Vi kjenner ikke til bortføringer som er utelatt i statistikken for 2011. Vi føler vi oss likevel ikke trygge fordi vi vet at Justisdepartementet er villige til å bruke løgn som virkemiddel for å lede søkelyset vekk fra barnebortføringssakene.

For å få en oversikt oversikt må man se på utviklingen over tid, og da vil man finne ut at antallet barnebortføringer, både fra og til Norge, øker stødig. Se nyhetssendingen fra TV2 her.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Jakobs far er glad og lettet over, at sønnen nu er fundet i god behold.


Source: Extra Bladet

Uvisheden har været hård. Men den bortførte Jakobs far er glad og lettet over, at sønnen nu er fundet i god behold. Det siger en genbo, der udtaler sig på faderens vegne

– Anders er utrolig lettet og meget glad. Det har været fire måneder med venten og usikkerhed.

Det siger René Pedersen, Bryrup, der udtaler sig på vegne af Anders Jensen, far til den syv-årige Jakob Hashi Jensen, som nu er fundet i god behold i en flygtningelejr i Holland.

René Pedersen har haft tæt kontakt med Anders Jensen under bortførelsessagen, og startede indsamlingen til en dusør, der skulle bringe Jakob hjem.

Genkendte sønnen på foto
Først i dag ved middagstid fik Anders Jensen endelig vished for, at det varsønnen, som sent fredag blev fundet i en flygtningelejr sammen med sin mor Kawsar Kamilla Hashi, 32, og sin fire-årige halvbror.

– Politiet kom ud og viste ham billeder, der var taget i Holland, og det var 100 procent sikkert, at det var dem, siger René Pedersen.

Læs også: Skjulte bortført dreng under falsk identitet

Lørdag fik Anders Jensen besked på, at moderen formentlig var anholdt i Holland, men hun opgav falsk identitet, så politiet kunne ikke være helt sikre.

Anders Jensen er nu ‘gået i flyverskjul’ og vil først selv tale med pressen om et par dage. – Det er på foranledning af politiet, der har rådet ham til først at udtale sig, når han ved, hvordan Jakob har det, siger genboen René Pedersen.

Skal måske selv hente sønnen
– Anders vil gerne rejse til Holland for at hente Jakob. Jeg tror, han er parat til at ‘hoppe’ derned, men der skal først ordnes nogle formalia, og han ved ikke, om han selv kan hente Jakob, siger René Pedersen.

– Det har været uvisheden, der ikke har været til at holde ud, siger René Pedersen, hvis syv-årige datter går i første klasse med Jakob – selvom han aldrig nåede at starte i skolen efter sommerferien, fordi moderen bortførte ham den 4. juni.

Nu håber alle, at Jakob kan starte i klassen efter efterårsferien.

Læs også: Jakob fundet i flygtningelejr

– Skolen har håndteret det godt. Sagen er tonet lidt ned, så børnene har forstået, at Jakob ikke var i fare, fordi han var sammen med sin mor og bror, siger René Pedersen.

Ind til for få timer siden havde Anders Jensen endnu ikke været i kontakt med sin genfundne søn: – Jeg håber da, at han får mulighed for at snakke med ham i telefonen snart, siger René Pedersen.

Han nåede at samle 7500 kr. ind til dusøren, men nu bliver pengene ikke udbetalt. I stedet går de til foreningen ‘Bortført’, oplyser René Pedersen.

Da Kawsar Kamilla Hashi bortførte Jakob var hun iført slør og traditionel somalisk klædedragt. Via Aarhus og København rejste hun til Amsterdam med toget og meldte sig i en flygtningelejr på grænsen til Belgien, hvor hun søgte asyl med sine to sønner.

Hun opgav falske identiteter, og hævdede at hun kom direkte fra Somalia som flygtning.

Follow our updates on Twitter and Facebook
Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Barnebortføring / Lugano konvensjonen – Et Mareritt for Fedre


Luganokonvensjonen har som intensjon å hjelpe ressursvake mødre og barn forlatt i sine hjemland av uansvarlige fedre.

For å gjøre det enklest mulig for moren, gis hun rett til fastsettelse av barnebidrag hos sin lokale domstol, NAV innkrever så pengene i henhold til den utenlandske dommen.

Er du far av et bortført barn, så krever NAV bidrag av deg uansett om du i Norge har hovedomsorgen for barnet eller ikke. 

Hvem fastsetter barnebidrag i utlandet?

I de fleste andre land blir bidrag fastsatt ved dom eller rettsforlik. Dersom du skal søke om å få fastsatt bidraget av en offentlig myndighet i det landet der du bor, må du selv kontakte den rette myndigheten/domstolen.

Dersom du bor i et land som har ratifisert Luganokonvensjonen som er en rettshjelpkonvensjon, må du som bidragspliktig alltid søke om fastsettelse eller endring av bidraget i det landet der bidragsmottakeren bor, dvs. i Norge når han/hun bor i Norge. Konvensjonen bestemmer imidlertid at bidragsmottakeren står fritt i å velge hvilket land bidraget skal bli fastsatt i. Norge har ratifisert Luganokonvensjonen.

NAVs fortolkning av konvensjonen fører  til at kvinner som bortfører barn  øker bidragene sine i utlandet. Således er norske menns barn svært profitable å bortføre! Fedrene underlegges domstolen i landet barna er bortført til, og mister sitt norske rettvern. Norsk bidragslovgivning er kjønnsnøytral, men NAV bryter loven med en ordning hvor bidrag innkreves bare dersom barnebortføreren er kvinne. LDO bryr seg ikke.

Norske fedre med bortførte barn fratas også  fradrag for reiser og samvær med barna sine. NAV Utland benytter både Luganokonvensjonen og Haagkonvensjonen av 1973 for fullbyrding av utlandske bidragsavgjørelser i Norge. Luganokonvensjonen brukes som unnskyldning for at NAV ikke trenger å innhente inntektsopplysninger fra mødre som har bortført barn. Fordi Luganokonvensjonens har  en presumsjon om at bidragsmottaker alltid er den svakeste parten i forholdet. Fordi NAV ikke bryr seg om mors inntekt finnes det allerede vesituerte europeiske kvinner som mottar doblet bidrag, på tross av at de selv har høyere inntekt enn sine norske eksmenn.

I 2009 fremmet Fremskrittspartiet et dok. 8 forslag hvor sortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne, Thore A. Nistad og Karin S. Woldseth ønsket endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring. Forslaget ble nedstemt ut i fra begrunnelser om at bidrag er til barnets beste og at Norge er forpliktet av internasjonale konvensjoner.

NAVs feilaktige anvendelse av konvensjoner

Om det er slik at Norge er forpliktet av konvensjoner til å sende bidrag til bortførte barn, hvordan kan det ha seg at NAV ikke inndriver bidrag for barn som er bortført av sine fedre? Om det er slik, som våre myndigheter forteller oss, at det hensynet til barnas underhold som er høyeste prioritet, hvorfor får ikke alle bortførte barn bidrag? Hvorfor er det foreldrenes kjønn, og ikke foreldrenes inntekt, som er avgjørende for hvilke barn som som får bidrag eller ei?

Verken Haagkonvensjonen, Luganokonvensjonen eller bidragsloven åpner for den kjønnsdiskriminerende praksisen NAV har lagt seg til.

Dokumentene som bekrefter kjønnsdiskriminering

Vi fikk tilgang til søknadspapirene til en far som bortførte sønnen fra sin norske mor. Det hører også med til historien at guttens far hadde daglig omsorg for gutten da bortføringen fant sted. Likevel ble søknaden hans om underholdningsbidrag for sønnen ble avvist av NAV fordi barnet ikke er bosatt i Norge.  Norske fedre tvinges alltid til å betale bidrag, selv om de har daglig omsorg for barna som er bortført.

Kilder: NAV og Bortført.no

Follow our updates on Twitter and Facebook

Henter hjem bortførte barn til Norge


By: RUNE CHRISTOPHERSEN / BERGENS TIDENDE

Et norsk selskap som henter hjem bortførte norske barn skal ifølge daglig leder flere ganger ha blitt møtt av våpen.

Ved 8–9 anledninger har våre folk grepet aktivt inn og hentet barnet ut for å få det hjem, sier daglig leder Martin Waage i ABP World Group. Men han vil ikke svare på om de har vært bevæpnet i slike situasjoner. ABP World Group tilbyr blant annet livvakt- og overvåkingstjenester – og oppsporing og hjemhenting av bortførte barn. – De siste seks årene har vi vært involvert i om lag 15 slike saker, blant annet i Sør-Amerika, Midtøsten og på Balkan, sier Waage til Bergens Tidende.For de mest krevende og risikofylte oppdragene kommer prisen ifølge Waage fort opp i 200.000–500.000 kroner.

Tilkjent daglig omsorg

En kvinne på Vestlandet kontaktet selskapet etter at sønnen angivelig ble bortført til Balkan av sin far. – Han reiste på ferie i juni i fjor, og kom tilbake uten barnet. Gutten bor hos farens familie. Han fyller to år denne måneden. Jeg har ikke sett ham siden i fjor sommer, sier kvinnen som ikke er gift med mannen lenger. Hun ønsker å være anonym av hensyn til sønnen.

mortherandchild

– Ikke registrert

Martin Waage i ABP World Group mener foreldre av bortførte barn blir motarbeidet av politiet når de skal anmelde sakene. – Ofte er ikke barna engang registrert som savnet. Da begynner vi med å kontakte Kripos og Interpol, sier han. Om lag 20 foreldre som har fått bortført barna sine, har gått sammen i et nettverk som blant annet driver nettsiden bortført.no. Kjell Schevig, som administrerer siden, sier han flere ganger har anbefalt ABP World Group til desperate foreldre. – Norske myndigheter gjør svært lite i slike saker, og en del foreldre har sagt at de i ren desperasjon vil dra og hente barna, selv i svært farlige området. Da har jeg i stedet anbefalt dem å kontakte ABP World Group, sier Schevig, som også har lagt ut en artikkel om selskapets tjenester på nettsiden. www.bortført.no

«Begår et overtramp»

Daglig leder Waage understreker at selskapet ikke påtar seg oppdrag før det foreligger en rettskraftig dom i en barnefordelingssak. – Vi prøver alltid først å løse saken med diplomatiske midler. Det har også skjedd at vi har sagt nei til å gripe inn fordi risikoen ved å hente barnet ville vært for stor. Så langt har ingen blitt skadet i operasjonene, sier Waage. Han kaller virksomheten «nødhjelp» til desperate foreldre. – Etter Haag-konvensjonen skal bortførte barn tilbake der de bodde. Jeg er selvsagt klar over at vi begår et overtramp i de landene vi opererer i, men moralsk og etisk er det likevel riktig, mener han. Kripos bekrefter overfor BT at de er kjent med at ABP World Group har vært involvert i en bortføringssak.

« Jeg er selvsagt klar over at vi begår et overtramp i de landene vi opererer i, men moralsk og etisk er det likevel riktig. » Martin Waage, daglig leder i ABP World Group.