Husdrømmen i Spania ble et mareritt. Se Insider på MAX mandag 21.30.


Kilde: ABP World Group / Novemberfilm

Hvert år blir mange nordmenn bosatt i Spania utsatt for grov utpressing og vinningskriminalitet. Insider setter fokus på dette i førstkommende mandag`s episode av Insider på tv kanalen MAX klokken 21.30

Har du behov for akutt hjelp? besøk vår hjemmeside

https://www.facebook.com/InsiderNO/videos/453446844861545/Januar 30, 2016

ABP World Group`s Martin Waage og Carl Petter Endresen er medvirkende som rådgivere i denne episoden.

Screen Shot 2016-01-30 at 00.18.21

Litt generell informasjon om sikkerhetssituasjonen i Spania:

Spania har blitt en av de viktigste utenlandsbasene til Napoli-mafiaen, også kjent som     Camorraen.

34 italienske mafiabosser har blitt arrestert i Spania de siste ti årene.

Ifølge spansk politi er det italiensk mafia som styrer kokainhandelen i landet.

Minst 24 italienske mafiaklaner opererer i Spania, sier politiet til 20 Minutos.

De siste ti årene har 34 ledere fra Camorra (Napoli), N´Drangueta (Calabria) og Cosa Nostra (Sicilia) blitt arrestert her i Spania.

Mafiabossene skal ha blitt tiltrukket av godt klima, samt kulturelle og språkmessige likheter mellom Spania og Italia.

Landet er også en naturlig inngangsport for narkotika fra andre verdensdeler, sier en representant for politiet til 20 Minutos.

“Minst 69 personer er pågrepet i forbindelse med en politiaksjon mot georgisk mafia i flere europeiske land, opplyser spansk politi”

Insider på MAX

ABP World Group™ i Insider på Max kommende Mandag klokken 21.30

– En perfekt strukturert og ekstremt hierarkisk internasjonal kriminell organisasjon, kontrollert fra Spania, og i hovedsak aktiv innen tyveri, innbrudd og viderebehandling av tyvegods fra flere land, spesielt Sveits, heter det videre i den sveitsiske uttalelsen.

Ledelsen av gruppen i Spania sies å ha ført et meget rolig og upåfallende liv mens de ledet den kriminelle virksomheten. De ble arrestert, siktet for smugling av narkotika og våpen, utpressing og planlegging av drap, opplyste en kilde i Spania.

I Spania hevdes det at russisk mafia kontrollerer 90 prosent av all narkotika- og våpenhandel.

Europeisk politi har pågrepet 15 personer som mistenkes for å ha tvunget unge rumenske kvinner til å jobbe som prostituerte i Spania.

Valencia: Tre innbrudd i timen

Valencia er den regionen i Spania der innbruddstyver ser ut til å trives best. I løpet av årets ni første måneder ble det registrert nærmere 19.000 innbrudd. Det vil si i gjennomsnitt rundt 70 innbrudd per dag, eller tre innbrudd i timen.

Tallene som er hentet fra det spanske innenriksdepartementet viser at Valencia topper listen over denne typen vinningsforbrytelser, etterfulgt av Catalonia.

Årsaken til at Valencia og Catalonia kommer dårligst ut skal ha sammenheng med det høye antallet ferieboliger i disse regionene.

“Ifølge en pressemelding fra Newswire har flere nordmenn har blitt gasset og rundstjålet i Spania. Gjensidige Nor Forsikring advarer nå ferierende nordmenn”

Insider Max Novemberfilm

ABP World Group™ i Insider på Max kommende Mandag klokken 21.30

Verst på Mallorca

De minst trygge av de større byene i Spania er Palma de Mallorca, hvor 56 prosent av befolkningen har blitt utsatt for kriminelle handlinger i perioden 2010-2014, ifølge studien.

Deretter følger Alicante og Sevilla med 55 prosent, og Madrid med 53 prosent.

Las Palmas de Gran Canaria plasserer seg litt under midten på utrygghetsskalaen med 37 prosent. Minst utrygg er Badajoz, hvor 26 prosent har blitt utsatt for kriminelle handlinger.

Security Law Protection Investigations

43 prosent på Kanariøyene

Regionsmessig er det minst trygt i Levanten, hvor Spanias største turistområder ligger, Madrid og Navarra.

I regionen Kanariøyene har 43 prosent blitt utsatt for kriminelle handlinger. I regionene på solkysten er andelen 51-52 prosent, og på Balearene 50 prosent.

Kanariøyene er dermed den tryggeste av de største turistdestinasjonene i Spania.

Les også: Sex-utpressing og svindel ved bruk av falske Facebook og Skype profiler

 

Merk: ABP world Group™ kan hjelpe deg om du blir utsatt for svindel, utpressing og lignende i utlandet. Vårt omfattende internasjonale kontaktnett, samt vår kapasitet til å etterforske, forebygge og iverksette mottiltak gjør at vi nå i snart 14 år har løst krim og bortføringssaker verden over.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail ( contact@abpworld.com )

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

 

 

 

Kripos bekymrer seg for sextortion / Utpressing


Januar 15 , 2015

Kilde: Dagbladet

– Kriminaliteten har flyttet seg fra den analoge til den digitale verden

Politidirektoratet (POD) og Kripos la i dag fram sin oversikt over politi- og krimåret 2014.

Politi_Oslo

Sextortion.  

– Det er når man presses økonomisk av de som har fått tak i bildene barn og unge tror de sender til andre barn og unge, som viser seg å mottas av voksne med økonomisk interesse, sier Kripos’ Haukaas.

I oktober skrev Dagbladet hvordan over 200 000 Snapchat-bilder var på avveie.

– Vi ser at bildene blir brukt til integritetskrenkelse, sier Haukaas.

– Altfor dårlige

Han viser til en sak der en skotte begikk selvmord etter å ha blitt presset økonomisk for bilder han trodde han sendte til en annen ungdom.

SEXTORTION HELP Utpressing Oslo

I virkeligheten havnet bildene hos en voksne som jobber for et større kriminelt nettverk som var ute etter å presse folk for penger.

– Her er det store mørketall, og cyber-kriminalitet er kommet for å bli. Det er for få politifolk som patruljerer på nett, og vi må følge med i utviklingen – hvis ikke blir vi hengende etter, sier Humlegård til Dagbladet etter pressekonferansen.

– Det er store forskjeller rundt om i landet i forhold til kompetanse innefor cyber-kriminalitet, men det vi kan si generelt er at de aller fleste politidistriktene er altfor dårlige på det. De har ikke kapasitet, kompetanse eller teknologien til det, sier han.

På pressekonferansen snakket politidirektør Humlegård om vold i nære relasjoner, og forteller antall saker har økt med ti prosent det siste året.

– Det er bra, fordi det avdekker mørketall. (…) Det å komme hjem til et hjem der noe slikt skjer, det gjør noe med deg. Barn som lever i et slikt hjem, de kan ikke gjøre noe med det. De blir værende på et åsted over lang tid, og det må vi ta på enda større alvor, sier han.

Kripos-sjefen mener det er et stort forbedringspotensiale i håndteringen av slike saker.

– Jeg tenker generelt at det skjedde mye positivt i året som gikk, men det er klart at politiet må erkjenne at vi må bli bedre i å avdekke forhold som involverer barn, sier han til Dagbladet.

– Det er ikke bare politiet som kan gjøre det, det gjelder også flere andre etater. Det er åpenbart et stort samfunnsproblem, og vi ser saker der man i ettertid sier «hvorfor har ikke noen tatt tak i dette tidligere?», sier Kripos-sjefen.

For akutt hjelp ved utpressing: Kontakt ABP World Group

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Utpressing, narkotikasalg og trusler begås oftest av personer med en tung kriminell bakgrunn


Desember 29 , 2014

Kilde: Dagbladet, Aftenposten og Lovdata

Utpressing, narkotikasalg og trusler begås oftest av personer med tung kriminell bakgrunn. Utpresseren har vanligvis en tett tilknytning til organiserte kriminelle miljøer.

“Utpressing, etter straffeloven av 1902 § 266 det at noen i vinnings hensikt ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å foreta en handling (oftest utbetale penger) som volder tap eller fare for tap for ham selv eller noen han handler på vegne av”.

– I sju år har vi samlet erfaringer og rapporter om vold, utpressing, narkotikasalg, købråk og trusler på klubbene. I mellom 80 til 90 prosent av tilfellene startes det dessverre av folk med ikke-norsk etnisk bakgrunn, sier Vivike. I dag bygger han opp restauranten BAR på Tjuvholmen ved Aker Brygge.

Torpedo

– Nattklubber er en attraktiv arena for det kriminelle miljøet, der de viser fram makt og penger som ikke kan oppgis i selvangivelsen. Torpedovirksomhet og trusler mot gjester og eiere kan skje og da forsvinner raskt den gode stemningen vi forsøker å lage på våre steder, sier Vivike.

Hovedmannen på 32 år er dømt til ett år og elleve måneders fengsel for to tilfeller av fullbyrdet utpressing, trusler og et tilfelle av voldsbruk. En 31-åring fikk halvannet år i fengsel. To andre, som hadde mer perifere roller i utpressingene, er dømt til henholdsvis 90 og 60 dagers fengsel. En femte tiltalt har politiet ikke fått tak i.

Utpressingen har foregått på kjente utesteder som Andys Pub midt i Oslo sentrum. I tillegg har pengeutpressingen skjedd på utestedene Mosquito, Club Stereo og Dixie.

Et av ofrene drev to av stedene. Dommen beskrivere ofre som har vært livredde for sine egne liv og mulige følger for familien. En av de utpressede gikk med skuddsikker vest i flere dager etter at truslene og pengekravene ble fremsatt.

Flere av de dømte er tidligere dømt i blant annet volds- og narkotikasaker. De hadde et rykte som ifølge vitneforklaringer spredte frykt i Oslos utelivsverden.

Unik sak

Aktor i saken, politiadvokat Øyvind Aass Havnevik ved Sentrum politistasjon, karakteriserer denne saken som unik i norsk sammenheng.

– Dette er en type kriminalitet vi har vært forskånet fra i Norge, og det er lenge siden noen har vært domfelt for noe lignende. I andre land har dette vært utbredt. Vi har hatt kunnskaper om dette fenomenet i Oslo en tid, men nå er ikke slik utpressing av utesteder noe problem lenger, sier Havnevik til Aftenposten.no.

Han forteller at de fornærmede under rettssaken har karakterisert utpressingen som mafiametoder.

Trusler

Gjengen har benyttet påståtte fornærmelser, tap av dørvaktjobb og påståtte tyverier fra andre gjester som påskudd for å innkreve såkalte «bøter» fra de tre lederne på utestedene. Hvis de ikke betalte, ville kravet straks stige til flere hundre tusen kroner.

Ved flere tilfeller ble det også utøvd direkte vold mot de utpressede og deres nærmeste familie i form av slag i ansiktet. Andre ganger kunne de komme med antydninger om at de bar våpen på innerlommen som et godt «argument» for at offeret måtte betale summer på opp mot 50.000 kroner.

Utpressing Oslo

«Jeg skal vise deg mafia» og «Deg skal jeg drepe, du slipper ikke unna» var replikker som ble avlevert for å understreke alvoret. Ved tre tilfeller ble det også utbetalt pengebeløp, som de dømte nå er ilagt å betale tilbake med renter. De dømte må også betale oppreisning på 30.000 – 50.000 kroner til sine ofre.

Sterke reaksjoner

Retten har lagt vekt på hvilket press ofrene har vært utsatt for og hvilke følger dette har fått for den enkelte. En karakteriseres som traumatisert, og han har vært sykmeldt ett år. I retten ble det fremlagt legeerklæring om at truslene var en av årsakene til at han har problemer med å komme seg tilbake i arbeidslivet.

Et annet offer bærer fortsatt voldsalarm. Han innførte meldeplikt til nær familie. Ifølge forklaringen var han livredd for sitt eget liv, og hva som kunne skje med familien.

Det tredje offeret viste frem bilder av tre av de tiltale til sin gravide samboer med beskjeden: «Hvis du ser en av disse, må du ringe politiet». Han fjernet også alle navn fra postkassen, og ba samboeren skifte til gardiner som dekket hele vinduet. Selv skaffet han seg voldsalarm og «sikkerhetsspray».

De første dagene etter at truslene ble fremsatt brukte han skuddsikker vest. Senere ble vesten liggende i bilen, men da de tiltalte slapp ut av varetekt tok han frem vesten igjen.

Blir du utsatt for utpressing? kontakt oss idag: http://www.abpworld.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7