Britisk kvinne bortførte norsk datter


Mars 23, 2015

Kilde: Stavanger Aftenblad

– Jeg forstår at det jeg gjorde har vært vanskelig for min datter og for faren hennes. Jeg er lei meg for dette. Det har ført til masse vondt.

Slik begynte den 35 år gamle britiske kvinnen sin forklaring under fengslingsmøtet i Stavanger tingrett. Hun nektet for at hun kom til å reise ut av landet før en eventuell rettssak, men ble likevel varetektsfengslet i fire uker.

Stavanger By

– Påtalemyndigheten mener det er stor fare for at hun kommer til å forsøke å unndra seg straff. Derfor begjærte vi henne varetektsfengslet, sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til Aftenbladet.

Ble redd

Det var i september 2013 at kvinnen skulle levert sin 5 år gamle datter til faren som bor på Sandnes. Etter et samlivsbrudd hadde hun og faren 50 prosent samvær hver med sitt barn. Da datteren ikke ble returnert av moren, valgte faren å kontakte politiet.

– Saken ble etterforsket og det dukket opp opplysninger om at moren hadde reist til Aberdeen med datteren. Med dem var også siktedes 16 år gamle sønn, som er datterens halvbror, sier Byberg Malmin.

Under fengslingsmøtet forklarte kvinnen at hun reiste fordi hun var redd. Hva hun var redd sa hun ikke.

– Det har vært krangling i forbindelse med samlivsbruddet. Siktede og barnefaren kranglet blant annet om datteren. Det toppet seg for min klient, og så gjorde hun noe hun ikke burde gjort. Hun reiste til Storbritannia med datteren, sier kvinnens forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen.

Dukket opp

Både kvinnen og datteren ble etterlyst internasjonalt. De to ble funnet i England og datteren ble sendt tilbake til faren på Sandnes i januar 2014.

– Datteren har norsk statsborgerskap. Kvinnen har imidlertid britisk statsborgerskap og er derfor vanskeligere å få utlevert, sier politiadvokat Byberg Malmin.

Dermed måtte politiet vente og se om den siktede kvinnen likevel dukket opp i Norge. Det gjorde hun tirsdag i denne uka.

– Vi fikk opplysninger om at hun muligens var tilbake i landet. Tirsdag ble hun pågrepet og torsdag ble hun altså varetektsfengslet, sier Byberg Malmin, som håper at hovedforhandlingene kan berammes i Stavanger tingrett allerede i april.

– Det er ikke mange etterforskningskritt som gjenstår, sier politiadvokaten.

Kompliserte saker

Under fengslingsmøtet forklarte siktede at hun kom tilbake til Norge fordi hun ønsker å starte på ny i landet. Hun viste til at hun leter etter en plass å bo og at hun også søker på jobber gjennom Nav.

– Jeg er ikke interessert i å unndra meg straff. Jeg er her for å bli og jeg kommer til å møte i en eventuell rettssak. Jeg har ikke hatt det lett i Norge, men det er her jeg har nettverket mitt, sier 35-åringen.

Forsvarsadvokat Lode Svendsen påpeker at reaksjonen i barnebortføringssaker ofte er bøtestraffer og at en varetektsfengsling kan vise seg å bli uforholdsmessig i denne saken.

– Barnebortføringssaker er kompliserte både med tanke på straffskyld og reaksjon. I en høyesterettsdom fra 2011 ble en kvinne dømt til å betale bot for å ha kidnappet sitt barn fra et fosterhjem. Deretter tok hun barnet med seg til Sverige og plasserte det hos en tante, sier Lode Svendsen.

Har hatt det greit

Siktedes sønn ble sendt til sin far som bor på Jamaica i juni 2013. Ifølge Malmin Byberg har ikke politiet opplysninger om at barna ikke skal ha hatt det greit med moren.

Strafferammen for brudd på straffelovens paragraf 216 (se faktaboks til høyre) er på 3 års ubetinget fengsel.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Barnebortføring – Vil ha hjem bortførte barn


Januar 23 , 2015

Kilde: Dagbladet.no

Nå skal det norske politiet prioritere saker hvor norske barn blir kidnappet til utlandet. Bortførte barn skal hjem til Norge.

Bare i fjor ble 59 norske barn bortført, og tatt med til utlandet. I 2013 ble 74 barn kidnappet fra Norge.

Nå vil statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) og regjeringen få norsk politi til å prioritere barnebortføringene.

Vidar Brain Karlsen FRP Justis

Om et par uker er det ventet at regjeringen vil legge fram sitt forslag til hvordan politiet skal organiseres. Statssekretær Brein-Karlsen bekrefter at det i den nye politireformen vil bli lagt til rette for at samtlige nye politidistrikt skal prioritere barnebortføringssaker.

– Det er et stort problem at barn blir bortført, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen til Dagbladet.

Politiansvar

– Vi ønsker at hvert politidistrikt skal ha egne ansatte som jobber med disse sakene. Det må forebygges, slik at vi unngår at barn blir kidnappet, sier statssekretæren.

– Etter vår oppfatning er den nye loven som ble innført 1. januar i år viktig. Der får myndighetene muligheten til å stoppe utbetaling av trygd til de som bortfører barna. Samtidig gir den nye loven anledning til å hindre overføring av bidrag. Fram til nå har det vært slik at foreldre som bortfører barna sine har kunnet få overført penger – både trygdeutbetalinger og bidrag. Det er det nå slutt på, sier statssekretær Brein-Karlsen.

Han mener den gamle ordningen var fullstendig urimelig.

Prioriteres

– Økonomien – ved at vi stopper utbetalingen av trygd og bidrag – kan virke både forebyggende og være med på å få de bortførte barna tilbake til Norge, sier Brein-Karlsen.

Bortførte Barn

Norsk politi har i flere tilfeller blitt kritisert for ikke å handle raskt nok, slik at en av foreldrene har kunnet kommet seg ut av landet med barnet.

– Ved at hvert politidistrikt får dedikert personer som skal ha ansvaret for barnebortføringer, er vi med og bygger kompetanse. Den nye politireformen legger til rette for at samtlige nye politidistrikt skal kunne prioritere slike saker, sier Brein-Karlsen.

Kidnappes

– Hvilke land er det norske barn kidnappes til?

– De bortførte barna havner i en rekke land – sør-amerikanske, asiatiske, afrikanske og europeiske land.

Samtidig med en effektiv politiinnsats skal myndigheten bruke økonomiske virkemidler, ved å stoppe overføring av bidrag og trygd til kidnapperen. Sammen med et aktivt samarbeid mellom flere departementer – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Utenriksdepartementet (UD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) – skal det legges til rette for at disse tragiske sakene blir prioritert.

– Alt som kan gjøres, skal bli gjort for å få de bortførte norske barna hjem til Norge, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7