Panikkrom / Saferom og Sikkerhetstjenester i Norge og Norden


Oktober 14, 2015

ABP World Group™ tilbyr panikkrom og sikkerhetsløsninger tilpasset den enkelte klient.

Panikkrom – skreddersydde sikkerhetsløsninger – Etterforskning – forebyggende

Med mer enn 15 års erfaring innen sikkerhetsbransjen har vi i ABP World Group™ opparbeidet oss en unik kompetanse på sikkerhetsløsninger, spesialløsninger og problemløsning i inn og utland.

Vårt personell har lang erfaring fra Forsvaret og Politiet.

Panikkrom Norge ABP

Vi ser nå et Europa som er i rask forandring -en forandring som byr på helt nye sikkerhetsutfordringer og krav til profesjonelle sikkerhetstjenester. Vårt personell har mange års erfaring med å løse problemer og sørge for at våre klienter til enhver tid har den aller beste sikkerhet som kan kjøpes for penger. Vi er til enhver tid oppdatert på endringer i forhold til det daglige eksisterende trusselbilde, samt hvilke nødvendige sikkerhetstiltak våre klienter ville ha behov for.

Det er viktig for oss at våre tiltak og tjenester blir levert og utført på en slik måte at de ikke forringer våre klienters livskvalitet eller bevegelsesfrihet men derimot er med på å gjøre hverdagen tryggere og lettere. Full diskresjon er en selvfølge.

Panikkrom / Saferoom

Våre unike panikkrom kan leveres med det meste av utstyr. Det være seg ekstern luft, vann, strøm forsyning. Ekstern telefonforbindelse, aktive selvforsvarssystemer, overvåkningssystemer og annet. De kan integreres i din bolig eller kontor. Alle våre panikkrom kan utrustes med hemmelig inngang.

Ta kontakt med oss om du eller ditt firma måtte ønske ytterligere informasjon om våre produkter og tjenester.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Kripos bekymrer seg for sextortion / Utpressing


Januar 15 , 2015

Kilde: Dagbladet

– Kriminaliteten har flyttet seg fra den analoge til den digitale verden

Politidirektoratet (POD) og Kripos la i dag fram sin oversikt over politi- og krimåret 2014.

Politi_Oslo

Sextortion.  

– Det er når man presses økonomisk av de som har fått tak i bildene barn og unge tror de sender til andre barn og unge, som viser seg å mottas av voksne med økonomisk interesse, sier Kripos’ Haukaas.

I oktober skrev Dagbladet hvordan over 200 000 Snapchat-bilder var på avveie.

– Vi ser at bildene blir brukt til integritetskrenkelse, sier Haukaas.

– Altfor dårlige

Han viser til en sak der en skotte begikk selvmord etter å ha blitt presset økonomisk for bilder han trodde han sendte til en annen ungdom.

SEXTORTION HELP Utpressing Oslo

I virkeligheten havnet bildene hos en voksne som jobber for et større kriminelt nettverk som var ute etter å presse folk for penger.

– Her er det store mørketall, og cyber-kriminalitet er kommet for å bli. Det er for få politifolk som patruljerer på nett, og vi må følge med i utviklingen – hvis ikke blir vi hengende etter, sier Humlegård til Dagbladet etter pressekonferansen.

– Det er store forskjeller rundt om i landet i forhold til kompetanse innefor cyber-kriminalitet, men det vi kan si generelt er at de aller fleste politidistriktene er altfor dårlige på det. De har ikke kapasitet, kompetanse eller teknologien til det, sier han.

På pressekonferansen snakket politidirektør Humlegård om vold i nære relasjoner, og forteller antall saker har økt med ti prosent det siste året.

– Det er bra, fordi det avdekker mørketall. (…) Det å komme hjem til et hjem der noe slikt skjer, det gjør noe med deg. Barn som lever i et slikt hjem, de kan ikke gjøre noe med det. De blir værende på et åsted over lang tid, og det må vi ta på enda større alvor, sier han.

Kripos-sjefen mener det er et stort forbedringspotensiale i håndteringen av slike saker.

– Jeg tenker generelt at det skjedde mye positivt i året som gikk, men det er klart at politiet må erkjenne at vi må bli bedre i å avdekke forhold som involverer barn, sier han til Dagbladet.

– Det er ikke bare politiet som kan gjøre det, det gjelder også flere andre etater. Det er åpenbart et stort samfunnsproblem, og vi ser saker der man i ettertid sier «hvorfor har ikke noen tatt tak i dette tidligere?», sier Kripos-sjefen.

For akutt hjelp ved utpressing: Kontakt ABP World Group

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Storebror ser deg !!


Datalagringsdirektivet. Dette er et skritt nærmere totalt overvåkning av det norske folk. Etter hvert kan du bli overvåket på de fleste arenaer: hvem du ringer til, hvem du sender e-post til og hvilke internettsider du besøker. Og alt dette blir lagret. Men hva skal det brukes til?

Direktivet innebærer langtidslagring av opplysninger om hvem alle snakker med på fasttelefon, mobiltelefon og IP-telefon, hvor lenge samtalen varer, hvor samtalepartene befinner seg, og når samtalen finner sted. Det skal også lagres opplysninger om hvem folk sender og mottar e-post fra, og når de er tilkoblet Internett. Mens politiet tidligere satte inn målrettede tiltak mot enkeltpersoner eller grupper som var mistenkt, vil nå hele befolkingen være overvåket. (Kilde. Datatilynets Personvernrapport 2007)

To av ti norske sjefer ønsker å overvåke ansatte gjennom skjulte kameraer.

Like mange ledere mener de bør ha ubegrenset rett til å lese all e-post som de ansatte sender og mottar. Fire av ti sjefer mener de har rett til å sjekke internettbruken til de ansatte gjennom kontroll av logger.

En undersøkelse fra 2004 viser at Norge ligger på europatoppen når det gjelder snoking i e-post. Så mange som én av to sa at de overvåker de ansattes e-post. Slik sett fryktet vi at resultatet av vår undersøkelse kunne gi det nedslående resultatet den faktisk ga, sier Lars Kristian Nørgaard, som er rådgiver i fagforbundet NITO tilDagbladet.

Bare hver tredje bedrift har utarbeidet retningslinjer eller regelverk for hvordan bruk av e-post og internett og andre elektroniske systemer skal foregå. Undersøkelsen er foretatt av Visendi for fagforbundet NITO.

Ansatte negative til kameraovervåking

En annen undersøkelse, utført av Transportøkonomisk Institutt for Datatilsynet, viser at 20 prosent av norske ledere ønsker å innføre skjult og hemmelig kameraovervåking av sine egne ansatte. De ansatte er imidlertid sterkt kritisk til overvåking. 67 prosent (7 av 10) ansatte er negative til kameraovervåking.

Les siste nytt i VG

Published by: ABP World Group Ltd.

Følg oss på Facebook og Twitter