Bortførte eget barn – pågrepet på Gardermoen


Desember 18 , 2014

Kilde: Romerikets blad

Kvinnen ble pågrepet på Oslo lufthavn på tirsdag. Norske myndigheter hadde da mottatt etterlysning og arrestordre fra nederlandsk politi. Kvinnen er siktet for å ha bortført sitt to år gamle barn, sier politiadvokat Haris Hrenovica i Romerike politidistrikt.

Holland Child Abduction Kidnapping Amsterdam Uterecht

Barnet ivaretas nå av barnevernet i Norge.

– Vi avventer nå en utleveringsbegjæring fra nederlandske myndigheter, så vil barnet bli utlevert. Straffesaken etterforskes av nederlandsk politi, så det eneste domstolen i Norge tok stilling til, er om kvinnen skal varetektsfengsles i påvente av utleveringsbegjæringen, sier Hrenovica.

Onsdag ble kvinnen framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett. Påtalemyndigheten ba om fire ukers varetekt og fikk rettens medhold.

– Når en person er etterlyst i Schengen-systemet, så prøver ikke norsk domstol det. De la til grunn at det var et grunnlag for fengsling, sier kvinnens forsvarer Jørund Lægland.

Kvinnen skal ha vært i en konflikt med barnevernet i sitt eget hjemland.

– Hun var urolig for hva som skulle skje, og reiste til Norge egentlig uten mål og mening med det. Det hele framstår som planløst, sier Lægland.

Han er ikke kjent med om kvinnen er inoen konflikt med barnefaren.

– Det er vanskelig å si hva som egentlig ligger under, men det er heller ikke slik at det ligger noen stor dramatikk i dette. Kvinnen har gitt uttrykk for at hun helst vil reise tilbake til Nederland allerede i dag, sier advokaten.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Morten Furuholmen: Stopp Bidrag til Barnebortførere


Kilde: TV2

– Norge subsidierer kriminelle handlinger

Advokattopp sjokkert over at foreldre som opplever at barn blir bortført, tvinges til å betale barnebidrag.

– Jeg kjenner ingen andre eksempler der staten aktivt går inn og finansierer en kriminell virksomhet. Dette rammer de personene som er fratatt sine barn, sier advokat Morten Furuholmen til TV 2.

Han er sjokkert over at foreldre som opplever at barn blir bortført til utlandet, blir pålagt av staten å betale barnebidrag direkte inn på konto til barnebortføreren.

Les hele saken og se TV intervju med Morten Furuholmen og Thomas Halvorsen her: TV2

Se gårsdagens nyhetsoppslag om barnebortføring her: TV2

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Nav vil fortsette som før


Kilde: Bortført.no

I et høringsforslag av 30.10.09 tar Nav avstand til forslaget om at foreldre som bortfører sine barn fra Norge skal miste all trygd, bidrag og sosialhjelp. “En sak som kategoriseres som barnebortføring, behøver nødvendigvis ikke innebære alvorlige følger for barnet”, står det i uttalelsen signert av Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Smak litt på formuleringen; ”behøver nødvendigvis ikke innebære alvorlige følger”. Hva om man bruker samme logikk i andre sammenhenger, for eksempel; blind vold behøver ikke å innebære alvorlige følger for offeret…?! Bør vi ikke forlange større grad av refleksjon og kløkt fra Navs øverste leder?

Kjenner Tor Saglie til konsekvensene av Navs bidragsregime? Les vårt debattinnlegg i Dagsavisen 02.12.09.

Fedre uten rettsvern

Dagsavisen 2. desember 2009

Av Kjell Schevig

Nav mener internasjonal barnebortføring nødvendigvis ikke innebærer alvorlige følger for barnet, og vil fortsette bidragsutbetaling (Dagsavisen 26.11.09).

Nav vet ingen ting om bortførte barns levekår, likevel har de løsningen på hva som er best for barna. Å belønne selvtekt med pengebidrag er i seg selv uklokt. Imidlertid skjer dette bare når kidnapperen er kvinne. For hvem har vel hørt om utenlandske fedre som får bidrag etter å ha bortført norske barn?

Bidragsloven er kjønnsnøytral, så denne kjønnsdiskrimineringen er pinlig for Nav. I statlig lojalitet nekter LDO å granske Navs praksis. Og regjeringsadvokaten engasjerer seg for å hindre innsyn i arkivene som avslører forholdet.

Som om dette ikke var nok, tillater Nav at satsene oppjusteres i utlandet. Luganokonvensjonen har en presumpsjon om at bidragsmottaker alltid er den svakeste part. Nav tolker dette bokstavlig og henter derfor ikke inn inntektsopplysninger fra mødre i utlandet. Det finnes således resurssterke europeiske kvinner som mottar doblet bidrag, på tross av at de selv har høyere inntekt enn sine norske eksmenn.

Norsk bidragslovgivning har mange fradragsordninger. Derfor krever disse kvinnene høyere satser i sitt hjemland, noe utenlandske domstoler innvilger og Nav villig innkrever. Dette betyr i praksis at fedre står helt uten norsk rettsvern. De har mistet sine barn, og de ruineres med den norske stats velsignelse.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Visit our web site at: www.abpworld.com