BARNEBORTFØRING : MOR KIDNAPPET GUTT, FIKK SAMVÆRSRETTEN


Kilde: TV2 / Baraldsnes

– Norsk rett reklamerer for kidnapping

– Barneloven er ikke verdt papiret den er skrevet på, sukker legen Tom Viken. Norsk rett har gitt sønnen hans til hun som kidnappet han. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Tom Viken gjør hagen i Asker klar for sommeren, men uten sin snart to år gamle sønn.

Legen, som har hatt ansvar for barnevernsinstitusjoner og mor barn-sentre i 12 år, opplevde at gutten hans ble bortført av den svensk-iranske moren for ett år siden, da samlivet tok slutt.

Til tross for utreisetilbud på grunn av mistanke om bortføring tok hun barnet med ut av landet og til Sverige.

Les Hele saken på TV2 Her

LES OGSÅ: – Norge subsidierer kriminelle handlinger 

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271


Regjeringen lyver om pengegaver til bortførere


Kilde: Bortført.no

Regjeringen har i lang tid bedrevet en dobbelkommunikasjon hvor de stadig har gått ut i media og hevdet at de ønsker å stoppe bidrag for bortførte barn, uten å vise tegn til å gjøre noe.

Vår regjering hevder at staten er forpliktet til å betale ut bidrag til barnebortførere, fordi Norge har signert Haagkonvensjonen. Forslag om å stoppe økonomiske ytelser til barnebortførere ble behandlet i Stortinget i 2009, Dokument nr. 8:38 (2008-2009). Regjeringen stemte da nei til forslaget, men lovte å avskaffe ordningen innen kort tid. Ingenting har skjedd siden 2009.

Bortført.no har undersøkt praksisen i Sverige, Danmark og Storbritannia. I disse landene gis det ikke økonomiske ytelser til barnebortførere, selv om landene er tilsluttet Haagkonvensjonen.

Ulrika Jernberg i Försäkringskassan (Sveriges NAV) er spesialist i”Enheten för underhållsstöd utland krav Utomnorden.” Hun forklarer at utenlandske bidragskrav fra barnebortførere ikke er Försäkringskassan sitt ansvar, men at slike henvises til domstolene. Våre kontakter fra foreldrenettverkene i Sverige, Danmark og Storbritannia forteller at krav fra bortførere blir avist av domstolene. Haagkonvensjonen inneholder nemlig en unntaksregel som sier at krav som er støtende mot de enkelte lands rettsorden kan forkastes.

Vi har ikke rukket å undersøke praksisen i alle land, men det later til at Norske myndigheter er ganske alene om å mene at staten har plikt å sende bidrag til utenlandske barnebortførere. Våre regjering er også helt alene i sin oppfatning av at barnebortføring ikke er en forbrytelse som er støtende mot vår rettsorden. Norske foreldre har således et langt dårligere rettsvern mot barnebortførere enn foreldre i andre land det er naturlig å sammenligne seg med.

Regjeringen har i lang tid bedrevet en dobbelkommunikasjon hvor de stadig har gått ut i media og hevdet at de ønsker å stoppe bidrag for bortførte barn, uten å vise tegn til å gjøre noe.

2009 fortalte Anniken Huitfeldt til TV 2 at ”Stans av barnebidrag og alle offentlige ytelser er regjeringens nye våpen i kampen mot barnebortføringer til utlandet.” Les artikkelen her. Audun Lysbakken og statssekretær Astri Aas-Hansen sa til Dagbladet i 2010 at: “bortførte barn kan komme raskere tilbake til Norge dersom foreldrene som bortfører dem ikke får offentlige støtte mens barnet er i utlandet.” Les mer her 

Hver gang regjeringen blir bedt om å sette ord om til handling, så serverer det unnskyldninger om at det er så vanskelig å balansere med våre internasjonale forpliktelser. Nå vet vi at dette er tåkeprat. Det er tvert om regjeringens praksis som avviker fra det internasjonale samarbeidet mot barnebortføring.

Regjeringen har metodisk løyet, ikke bare til oss foreldre som er rammet dette urettferdige systemet, men også til Stortinget, media, og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les Saken Her: Bortført.no

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

The same procedure as last year, Miss Sophie?


Kilde: Bortført.no

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet. – Vi vil styrke barns beskyttelse mot å bli skilt fra en av foreldrene. Hensynet til barnets beste ligger til grunn, sier justisminister Grete Faremo i en pressemelding 09.12.11.

Knut Storberget lovte det samme allerede i 2006, men gjorde ingenting med det. Da justisminister Storberget nok en gang lovte å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet i 2008, beskyldte André Oktay Dahl (H) statsråden for løftebrudd. VG 29.07.08  ”Skjerper lovverket for barnebortføring”

Det har utartet seg til et tragikomisk årlig ritual at regjeringen serverer de samme tomme lovnadene.

Regjeringen har også med ujevne mellomrom fortalt at de akter å stoppe utbetaling av bidrag til barnebortførere, men ordene har aldri blitt omsatt til handling. Knut Storberget sa i 2006 at han ønsket å avskaffe bidragsoverføringer. I juli 2009 sa daværende barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt at “vi vil at barnebidrag og offentlige ytelser skal stanses ved barnebortføring både i utlandet og innenfor Norge sine grenser.” TV2 09.07.09 ”Stopper finansiering av barnekidnapping”

I juli 2010 sa påfølgende barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken at “det er mange gode grunner til å stanse offentlig støtte til de som bortfører norske barn til utlandet.”

I Dagbladets artikkel 15.07.10 “Barnebortførere lever godt på pengestøtte fra Norge” uttaler også Statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) at hun tror “bortførte barn kan komme raskere tilbake til Norge dersom foreldrene som bortfører dem ikke får offentlige støtte mens barnet er i utlandet.”

I januar 2011, var fremdeles ingenting gjort, men Statssekretær Astri Aas-Hansen gjentok at “vi har en gjennomgang av dette nå og ser på mulighetene for å stoppe barnetrygd og offentlige ytelser ved barnebortføringer. Vi ser at de kan være med på å bidra til at barn blir bortført og opprettholde bortføringer som allerede har skjedd.” Aftenposten 27.01.11 “Rekordmange barn bortført fra Norge.”

Mon tro hvorfor regjeringen lover det samme år etter år uten å gjennomføre noe som helst? Kalkulerer de med at presse, publikum og politisk opposisjon lider av kollektiv amnesi? Er regjeringen egentlig innstilt på å gjennomføre endringene som behøves for å bekjempe barnebortføring?

Les også om NAVs kjønnsdiskriminering i barnebortføringssaker: “Fortolkningen som ruinerer fedre”

 

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Regjeringen skjerper straffen for barnebortføring


Kilde: TV2

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet.


ENDRER LOVEN: Justisminister Grete Faremo(Ap) vil gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn. Til nå har det ikke vært straffbart for den av foreldrene som barnet bor hos

– Vi vil styrke barns beskyttelse mot å bli skilt fra en av foreldrene. Hensynet til barnets beste ligger til grunn, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

I dag kan den av foreldrene som et barn bor fast hos, bortføre barnet uten at det får strafferettslige konsekvenser. Når den nye loven er på plass vil det bli straffbart å bortføre barn for begge foreldrene.

Det er særlig problemer med barnebortføring til andre land som gjør samvær med begge foreldrene vanskelig som er bakgrunnen for lovendringen. Justisminister Grete Faremo slår fast at det er til beste for barna at de ikke rykkes opp fra sitt hjemland og sitt vante miljø, og har samvær med begge foreldrene.

Regjeringen foreslår også å utvide kompetansen som ankeutvalget i høyesterett har, slik at de i enkelte tilfeller skal kunne avgjøre ankesaker om barnebortføring. Lovendringen vil i følge justisdepartementet føre til raskere saksbehandling.

————————————————————————————

ABP World Group Ltd. kommenterer:

Vi har hørt denne visa fra AP i mange år nå. De har ignorert vårt og bortført.no`s arbeide med å få stoppet bidragsutbetalinger til barnebortfører. Så lenge NAV utland sender bidrag til barnebortfører, så vil det ikke være mulig å få begrenset antall barnebortføringer til utlandet. Det er også meget betenkelig og ikke minst kjønnsdiskriminerende at det er kun fedre som blir pålagt å betale barnebidrag til barnebortfører.

Les også: Oftest mor som bortfører, og mødre belønnes for selvtekten

 

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Jon Gulbrandsen – De fleste, men hva med de andre?


Bergens Tidende, 30. august 2011

Verden endrer seg raskt, for eksempel er det stor forskjell på 1960-tallets arbeider og en arbeiderfamilie i 2011.- DEMOKRATI

Jon Gulbrandsen, dr.philos., forfatter

Arbeidere jeg kjenner, er dobbeltarbeidende familier med 2–3 biler i oppkjørselen og som gjerne reiser på sydenferie et par ganger i året. Mat synes de heller ikke å mangle, der de vralter rundt mellom hagegriller, trampoliner og svømmebasseng.  Likevel synges det flittig på vegne av dem: «Opp, alle jordens bundne trelle! Opp I, som sulten knuget har»!

Jeg vet faktisk om noen som sulter, men de er ikke arbeidere; de er enslige, syke, skilte, arbeidsløse eller intellektuelle – eller helst begge deler. Noen av dem fryser også, om vinteren, etter at regjeringen har solgt unna sommerregnet vårt, og vi må importere dyr elektrisk kraft fra Europa. De er heller ikke organiserte, så de slåss som regel alene, mot et nådeløst nav-byråkrati.

Også andre verselinjer kunne ha vært skrevet om dem, men er det likevel ikke. Skilte fedre som har mistet kontakten med barna sine, og som sitter igjen med skyhøye barnebidrag kunne ha sunget med stor innlevelse:

«Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned», men de synger ikke, fordi de vet at dette ikke gjelder dem, men helt andre.

Jeg har merket meg at de som kaller ordene sine, ofte synger både høyt og falskt, og de er verken bundet eller knuget, for mange av dem er både rike og mektige. «Alle skal med», sier de likevel, som om de virkelig mener det. Men da en NRK-reporter for få år siden påpekte at en av konsekvensene av pensjonsreformen er at mange eldre ikke lenger vil klare seg økonomisk, svarte Bjarne Håkon Hanssen slik: «Ja, men de fleste vil få det bra!»

Poenget gjentas av finansminister Sigbjørn Johnsen på et debattprogram fra Litteraturhuset 28. april i år, hvor han ble konfrontert med at flere minstepensjonister nå ikke lenger har råd til å beholde husene sine på grunn av økt formuesskatt. Igjen var svaret det samme: «Ja, men de fleste vil kunne beholde husene sine».

Men de er ikke få, de som i dag ikke er flest, for mens velstanden øker hos de fleste, så øker andelen av fattige jevnt og trutt.  Ifølge generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett, lever over en halv million nordmenn nå i fattigdom, og 100.000 av disse er barn under 18 år. Dette tilsvarer omtrent 10 prosent av befolkningen.

Så hvem er så disse jordens bundne trelle som har gjort det til levebrød å bekjempe klassesamfunnet, når det ikke er de fattigste blant oss? Hanssen og Johnsen gir oss svaret; det er de fleste! Vel, de er egentlig ikke det heller, for de er bare størst blant alle dem som har organisert seg. «Vi er en stor familie,» forklarer lederen deres. Ja det er de, men det er også det som er problemet – for alle andre.  Så hvordan slipper de unna med det?

En britisk TV-journalist forsøkte seg på en forklaring den 23. juli i år: «Norge er et konsensussamfunn, » sa han, og refererte til den store skaren av nordmenn som i stedet for å analysere hendelsene dagen før, veltet seg i nasjonal kjærlighets- og demokratipatos, og som fulgte opp med å kreve en enda sterkere sensur av samfunnsdebatten. For slik skal vi lære å stå enda tettere sammen, i demokratiets navn. En psykiater sa det på en annen måte: Problemet er ikke de få jeg prøver å hjelpe, men alle normopatene der ute.

For dem som ønsker seg analyser og kritikk, må pent finne seg i å lete i utenlandske medier. Så langt har dette gått at redaktøren av Hamar Arbeiderblad i en leder av 29. juli skriver at begrepet islamistisk terror må bannlyses fra det norske språket, for islamistisk terror finnes ikke lenger – etter den 22. juli. Det har helt plutselig fordampet, i alle fall fra politikkens verden, og i Norge dreier alt seg om politikk.

Samtidig minnet Europol oss om at hovedtrusselen mot Europas sikkerhet fremdeles kommer fra militante islamister og venstreekstreme, men Europol er ikke underlagt norsk politikk, og kan derfor trygt si det ingen gode nordmenn lenger tør si.

For selv norsk politi har underordnet seg regimet, når de avviser spørsmål om politiets åpenbare ressursmangel som «uverdige», men slik gjør de seg samtidig også usårlige for kritikk. Da er det tryggere, også for dem, å bli med i den stadig voksende skaren av stumme blomsterbarn. Slik blir vi enda flere som blir enda mer enige, helt til den siste bygdeoriginalen er beseiret, og vi alle er blitt bundne og knugede trelle, på valen.

Men noe skurrer, for samtidig som presset for konformitet og sensur øker, lover statsministeren oss enda mer demokrati!

Men hva skal vi med mer demokrati, hvis vi allerede har et demokrati? Og hvorfor skulle dette være nødvendig nå, nå som alle er blitt enige om å være enige, og når alle de andre partiene lydig har klumpet seg sammen i midten? Kan det være fordi han tror det vil være nødvendig å berolige alle dem som nødvendigvis vil bli satt utenfor samfunnet? Eller enda verre, har han tenkt å holde løftet sitt?

Når regjeringen lar selv høyreleder Erna Solberg vente i tre år før de besvarer brevene hennes, da sier det seg selv at veien for vanlige mennesker vil være stengt, selv med mer demokrati. For veien til makt går ikke gjennom å lytte til spørrende eller undertrykte dissidenter.  En gang var dette riktignok veien, den gangen de marginaliserte også var de fleste, men det er de ikke lenger, og derfor er det også noenlunde trygt å holde dem utenfor, i alle fall inntil videre.

Gjengitt med tilatelse av Jon Gulbrandsen

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ubehagelige spørsmål om Utøya


Det er ingen tvil om at politiet har for få ressurser både når det gjelder mannskap, utstyr og kjøretøy. Hvorfor er det slik?

I mellomkrigstiden var Arbeiderpartiet en aktiv pådriver i nedbyggingen av forsvaret med aksjonen ”Det brukne gevær”. Det fikk landets innbyggere betale dyrt for da Nasjonalsosialistene kom marsjerende.

Den gangen var Norge et fattig land, slik at det var et spørsmål om ressurser. I dag flyter Norge over med penger, så hvilken rett har Arbeiderpartiet til igjen å bygge ned forsvar og politi slik at befolkningen nok en gang står sårbare tilbake? Hvorfor lærte ikke også Arbeiderpartiet i 1940 at hat ikke alltid kan bekjempes med kjærlighet?

AUF-leder Eskil Pedersen fortalte til TV2 at han ikke turte å gå til land ved fergeleiet til utøya, fordi han trodde at politimennene som stod og ventet på fastlandet også var terrorrister. Hvorfor ba han da ungdommene om å svømme rett i hendene på mennene han trodde var terrorister? Fergen MS Thorbjørn ble ikke brukt til å plukke opp en eneste ungdom fra vannet. Hvorfor gjorde Eskil Pedersen ingen forsøk på å redde ungdommene som fulgte hans råd om å legge på svøm?

I stedet var det campingturister som risikerte livet i kuleregnet og plukket hundrevis av ungdommer opp fra vannet med små plastbåter, mens AUF-ledelsen styrte sin robuste stålferge lang unna. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10080659

Brukte Politiet for lang tid til Utøya?

Politiet kunne fløyet til Utøya på under ti minutter for å stanse Anders Behring Breivik, men var ikke klar over at et Sea King-helikopter sto klart i Oslo. Politiet er ikke sikre på at de ville spart tid på å bruke helikopter framfor bil og båt.

Sea King-helikopteret sto på Voldsløkka i Oslo, en kort kjøretur fra Oslo sentrum der beredskapstroppen befant seg, melder TV 2. Men isteden brukte beredskapstroppen over 50 minutter med bil og båt.

Hvordan hadde dette gått om HV-16 ikke hadde vært nedlagt på grunn av en intern maktkamp? Sannsynligheten er stor for at det da hadde stått flere helikoptre klare innen rimelig tid etter eksplosjonen.

Del din mening.

Av: ABP World Group Ltd.

The Norwegian Police / SWAT Arrived Utoeya after 55 minutes


OSLO, Norway – Police arrived at an island massacre about an hour and a half after a gunman first opened fire, slowed because they didn’t have quick access to a helicopter and then couldn’t find a boat to make their way to the scene just several hundred yards (meters) offshore. The assailant surrendered when police finally reached him, but 82 people died before

A SWAT team was dispatched to the island more than 50 minutes after people vacationing at a campground said they heard shooting across the lake, according to Police Chief Sveinung Sponheim. The drive to the lake took about 20 minutes, and once there, the team took another 20 minutes to find a boat.

Footage filmed from a helicopter that showed the gunman firing into the water added to the impression that police were slow to the scene. They chose to drive, Sponheim said, because their helicopter wasn’t on standby.

“There were problems with transport to Utoya,” where the youth-wing of Norway’s left-leaning Labor Party was holding a retreat, Sponheim said. “It was difficult to get a hold of boats.”

At least 82 people were killed on the island, but police said four or five people were still missing.

Divers have been searching the surrounding waters, and Sponheim said the missing may have drowned. Police earlier said there was still an unexploded device on the island, but it later turned out to be fake.

The attack followed the explosion of a bomb packed into a panel truck outside the building that houses

Time 17.26.17: Nordre Buskerud Police District will first report of shooting at Utoeya.17.30: There is an informal statement to police in Oslo.Kl 17.38: There is a formal statement to the Oslo police, and emergency squad will bedirected to Utoeya.

Kl 18.25: Emergency Squad will land at Utoeya.

Kl 18.27: Behring Breivik surrender without resistance.

From Piers Morgans Twitter:
Piers Morgan
piersmorgan Piers Morgan
And talking of scandals, this inhuman psychotic killer can only be jailed for a maximum of 21 years under Norwegian law? SERIOUSLY???
Piers Morgan
piersmorgan Piers Morgan
Post 9/11 it’s the job of every country’s security services to ‘think the unthinkable’ and be prepared. Particularly those engaged in wars.
Piers Morgan
piersmorgan Piers Morgan
If police/special forces took an hour to respond to an attack like that in UK, there would be outrage. Norway’s PM was due on island too.
Follow our updates on Twitter and Facebook

Anders Behring Breivik 2083 A


Anders Behring Breivik

Profile: Anders Behring Breivik Anti-Islamic posts 

The man identified by police in Norway as today’s mass killer is Anders Behring Breivik. A collection of his political thought can be found at the link below. (Excerpt translated by Google.) I doubt Breivik’s actions today will promote his desired political outcomes, in fact quite the opposite.

document.no

2010-10-29 14:08:40 … I have worked with the project for 14 years with several projects related to web solutions, have the financial education + two other Bachelor’s degrees, earned my first million as an entrepreneur at the age of 24 and have many friends who today are successful entrepreneurs in most industries. Several of my friends are experts on the development of social networking sites (one of them runs Deiligst.no, Norway’s probably the most profitable online communities despite the frayed moral concept).

2009-12-03 01:21:04 … I ran the business a few years while I studied and earned a few million so I could finance a inntektsløs politically active life. I now use these funds to be able to work full time to further develop / promote the Vienna Academy (Vienna school of thought) that Fjordman, Bat Yeor, Spencer + many others have already contributed so much till. The last three years I worked full time with a cultural conservative works that will help to further develop / promote these political doctrines further.

Anyway, I consider the future consolidation of the cultural conservative forces on all seven fronts as the most important in Norway and in all Western European countries. It is essential that we work to ensure that all these 7 fronts using the Vienna school of thought, or at least parts of the grunlag for 20-70 year-struggle that lies in front of us.

The book is called, by the way 2083 and is in English, 1100 pages. [Is this the book? Thanks to a commenter.]

To sums up the Vienna school of thought:

– Cultural Conservatism (anti-multiculturalism)
– [Against] Islamization
– Anti-racist
– anti-authoritarian (resistance to all authoritarian ideologies of hate)
– Pro-Israel/forsvarer of non-Muslim minorities in Muslim countries
– Defender of the cultural aspects of Christianity
– Revealing Eurabia project and the Frankfurt School (ny-marxisme/kulturmarxisme/multikulturalisme)
– Is not an economic policy and can collect everything from socialists to capitalists

Frankfurt School (kulturmarxisme) is a very ambitious unofficial ideology (and quite unknown to most) and they have succeeded in most areas (except to smash capitalism, European Christianity and European identity, traditions, culture). Vienna school is more a defense against this where we often use the Marxist ‘own creations against them (sexual liberation, feminism, liberalism, anti-racism, anti-autoriære arguments).

Vienna school of thought is far from a complete ideology but consists of principles and ideas that are constantly under development. It is unofficial and does not necessarily ever to be recognized.

For more on Fjordman and what is referred to as the Vienna School, see here and here. Vienna here refers to the 1683 Battle of Vienna, which turned back the Ottoman Empire from conquest of Europe.

More discussion here by “Anders B.” (Google translation):

Anders Behring wrote 28 January, 2010. 11:52 p.m.
It essential that many people forget is that today’s political “main game” is no longer deals with socialism vs. capitalism but rather Nationalism (cultural conservatism) Vs. internationalism (kulturmarxisme / multiculturalism). And it is this struggle that engages the most, according to opinion polls (the fear of further Islamization).

Anders B. wrote 29 January, 2010. 0:14
The tragedy of the whole situation is that to some extent understand this cowardice. Kulturmarxistene have complete control over the media and they will not be merciful to the first future cultural conservative “pioneers” from the Conservatives who publicly flagging opposition to the multiculturalism wonderful view of the world. We are well aware of the very ugly rule techniques they actively use, where their main goal is often attempted character killing of these “dissidents”.

Anders B. wrote 30 January, 2010. 2:50 p.m.
I do not think you quite understand what multiculturalism is (or maybe you do not dare to admit it to yourself). Multiculturalism, political doctrines. The ongoing Islamization is only a symptom and not the cause of our growing problems. The main problem for most European nations is that they are suffering an increasing level of cultural, ideological and structural weaknesses.

The main reason for this is the last decades of the implementation of multiculturalism fantastic political doctrines. Multiculturalism is designed to deconstruct European culture, traditions, Christianity, identity, and even nation states.

Multiculturalism stripper’s why the cultural defense mechanisms that have resulted that we are so vulnerable. The absence of nationalist (cultural conservatives) political doctrines have ensured this. Political parties that support multiculturalism (anti-nasjonalisme/anti-kulturkonservatisme) is directly responsible for ensuring that we have ended up in this situation. The problem does not stop there, every political party and individuals who actively criticize the multiculturalism wonderful doctrines are labeled and stigmatized by the media and the public.

It is an illusion that multiculturalism is about tolerance. This ideology is primary goal is to deconstruct the majority.

To quote Hylland Eriksen:

“The main task now consists in deconstructing the majority and do it thoroughly so that it can never be called the majority anymore.”

Political correctness is synonymous with multiculturalism. Multiculturalism is kulturmarxisme!

You should read more about this here:

http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School

You should also go to read the publications of the various political theorists (many of which are demigudene to today’s Norwegian Marxists) and you will understand the scope of kulturmarxisme in today’s society.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Begging for his life: Chilling image of terrified teenager pleading for mercy from ‘neo-Nazi’ killer standing astride bodies


Source: The Daily Mail

  • ‘He yelled out that he was going to kill us all and that we must all die,’ says survivor shot in the back
  • Police chief says 4 or 5 people still missing at scene camp massacre.
  • Death toll rises to 92 after discovery of another body on island
  • Suspect bought SIX tonnes of fertiliser two months ago
  • Witnesses describe attacks in different parts of the island
  • 32-year-old man is charged with terror offences
  • Suspect is member of Swedish Nazi forum which encourages attacks on government buildings
  • Police still searching island’s surrounding waters for bodies
  • Norwegian media report Breivik set up a Twitter account a few days ago and posted: ‘One person with a belief is equal to 100,000 who have only interests’
  • Norway’s PM who spent many summers on island: ‘My childhood paradise that yesterday was transformed into Hell’

Norway’s Prime Minister said ‘a youth paradise turned into hell’ when a gunman dressed as a police officer killed at least 85 people at a summer camp on an island outside Oslo after blowing up a further seven in the capital.

The death toll rose this afternoon after a further body was found on the island. Early this evening police said 4 or 5 people are still unaccounted for on the island.

It has emerged that the man at the centre of the attack is also a member of a Swedish Nazi forum which encourages attacks on government buildings.

The revelations were revealed by Swedish newspaper Expo who claim Anders Breivik is part of ‘Nordisk’ which has 22,000 members and focuses on political terrorism.

The 32-year-old who has been identified as the suspect by Norwegian media is also said to have anti-Muslim viewed.

Police are searching the blond, blue-eyed man’s flat in Oslo and are still searching the surrounding waters, where people fled the attack.

It has also just been revealed that there is a new bomb alert in the capital and police have reportedly sealed off an area called Solli Plass, an area close to the royal palace.

A spokesman for local police has said that police are continuing to search the area surrounding Utoeya island and said that many of the people who tried to escape by swimming to shore are unaccounted for.

It took investigators several hours to realise the full horror of yesterday’s massacre, which followed an explosion in nearby Oslo that killed seven, set off, police said, by the same suspect.

Desperate plea: A victim of the mass killing can be seen up to his waist in water, his hands in the air – as the gunman stands on the shore, surrounded by bodies

An aerial view of Utoeya Island, Norway, taken a day before the shootings

Norway’s Prime Minister Jens Stoltenberg is flanked by Justice Minister Knut Storberget (left) and State Secretary Hans Kristian Amundsen (second left) as he hugs Labour Youth Wing leader Eskil Pedersen after arriving at a hotel close to the scene of the massacre

Norway’s King Harald speaks to Prime Minister Stoltenberg with the families of survivors

The Norwegian Prime Minister met survivors and families of victims today. He said the he personally knew several of those killed.

He added: ‘To meet the victims and grieving relatives is deeply affecting me. It’s powerful, and my compassion is limitless. On behalf of our country, we wish to express our greatest sympathy with the victims. The entire nation is behind you.

‘A lot of people have told me that they refuse to be scared and that they want to return to Utoeya as soon as possible. We’re a small country but we feel great solidarity with the victims and the presence of the King and Queen conveys the strong support for the people who have lost friends, children, cousins and other relatives. One of the greatest aspects of this country has been showcased today and we’ll do anything to extend our help and empathy.’

It has also emerged that the suspect bought six tonnes of fertiliser in May.

Farming supply company Felleskjopet in Rena, Hedmark, confirmed that Anders Breivik had placed the order under a company he owned called Breivik Geofarm.

A spokesman confirmed the 32-year-old had access to large amounts of fertilizer and that it wasn’t unusual.

‘These are goods that were delivered on May 4,’ Oddny Estenstad, a spokeswoman at agricultural supply chain Felleskjoepet Agri, told Reuters, without giving the exact type of fertiliser purchased.

‘It was 6 tonnes of fertiliser, which is a small, normal order for a standard agricultural producer. I do not know him or the company, except that it is a company that has contacted us in a normal manner and ordered fertiliser and had it delivered,’ she said.

Police detained a second man today who was accused of carrying a knife outside a hotel where Norway’s prime minister was meeting families of shooting victims.

The man told reporters he was a member of the Labor Party’s youth wing and was carrying a knife ‘because I feel unsafe’.

The country’s media are reporting that Breivik set up a Twitter account few days ago and posted: ‘One person with a belief is equal to 100,000 who have only interests’

Oslo police spokeswoman Carol Sandbye told the BBC: ‘He has been charged with two counts of terrorism. They have just started to interrogate him.’

She said he would have to appear in court within three days.

A police official says the gunman is co-operating. He said: ‘He is clear on the point that he wants to explain himself.’

Read the entire story and see more pictures here: The Daily Mail

Follow our updates on Twitter and Facebook