Parental Alienation Syndrom – Alec Baldwin on CNN


Parental alienation syndrome (abbreviated as PAS) is term coined by Richard A. Gardner in the early 1980s to refer to what he describes as a disorder in which a child, on an ongoing basis, belittles and insults one parent without justification, due to a combination of factors, including indoctrination by the other parent (almost exclusively as part of a child custody dispute) and the child’s own attempts to denigrate the target parent. Gardner introduced the term in a 1985 paper, describing a cluster of symptoms he had observed during the early 1980s.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

Child Abduction Prevention


 

CHILD ABDUCTION PREVENTION

The following information is from The National Center for Missing & Exploited Children and the U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention

In light of the high profile abductions of several children, the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) encourages families not to panic. Instead, parents need to empower themselves with information that can help protect their children.


CHILD ABDUCTION: STATISTICS

 • Parental abductions and runaway cases make up the majority of missing children in the United States. In 2002 there were about 797,500 children reported missing, or nearly 2,185 per day. The vast majority of these cases were recovered quickly; however, the parent or guardian was concerned enough to contact law enforcement and they placed the child into the FBI’s National Crime Information Center – a computerized national database of criminal justice information. It is available to Federal, state and local law enforcement and other criminal justice agencies.
 • Each year there are about 3,000 to 5,000 non-family abductions reported to police, most of which are short term sexually-motivated cases. About 200 to 300 of these cases, or 6 percent, make up the most serious cases where the child was murdered, ransomed or taken with the intent to keep.
 • The NCMEC analyzed more than 4200 attempted abductions from February 2005 to March 2010 and found that 38% of attempted abductions occur while a child is walking alone to or from school, riding the school bus or riding a bicycle; 37 % of attempted abductions occur between the hours of 2:00pm through 7:00pm on a weekday; 43% of attempted abductions involve children between the ages of 10 and 14; 72% of attempted abduction victims are female; 68 % of attempted abductions involve the suspect driving a vehicle.
 • Research shows that of the 58,000 non-family abductions each year 63% involved a friend, long-term acquaintaince, neighbor, caretaker, baby sitter or person of authority; only 37% involved a stranger.

SAFETY TIPS FOR PARENTS:

 • Be sure to go over the rules with your children about whose homes they can visit when you’re not there and discuss the boundaries of where they can and can’t go in the neighborhood.
 • Always listen to your children and keep the lines of communication open. Teach your children to get out of dangerous or uncomfortable situations right away, and practice role-playing and basic safety skills with them.
 • Teach your children in whose car they may ride. Children should be cautioned never to approach any vehicle, occupied or not, unless accompanied by a parent or trusted adult.
 • Make sure children know their names, address, telephone numbers and how to use the telephone.
 • Choose babysitters with care. Obtain references from family, friends and neighbors.

SAFETY TIPS FOR CHILDREN:

 • Always check first with your parents or the person in charge before you go anywhere or do anything.
 • Always take a friend when you play or go somewhere.
 • Don’t be tricked by adults who offer you special treats or gifts or ask you for help.
 • Don’t be afraid to say no and get away from any situation that makes you feel uncomfortable or confused. Trust your feelings.
 • Don’t get into a car or go near a car with someone in it unless you are with your parents or a trusted adult.
 • Never take a ride from someone without checking first with your parents.
 • Never go into a public restroom by yourself.
 • Never go alone to the mall, movies, video arcades or parks.
 • Stay safe when you’re home alone by keeping the door locked. Do not open the door for or talk to anyone who stops by unless the person is a trusted family friend or relative.

INTERNATIONAL PARENTAL ABDUCTION

In situations where parents have not resolved the issue of child custody, and one of the parents has ties to another country, there is the risk that that parent might take the child with them to a foreign country. Parents who are in this situation can find useful information about international parental abduction in “A Family Resource Guide on International Parental Kidnapping” published by the U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

For more information please visit www.missingkids.com or call NCMEC’s toll-free hotline at 1-800-843-5678.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook


Bygger anti-islamsk nettverk


Den høyreekstreme bevegelsen English Defence League vokser ikke bare i rekordfart i England. Den har tette forbindelser til anti-islamske grupper i Norge, Europa og USA.

NDL beskriver seg selv slik:

«NDL er en mye mer tolerant og antirasistisk orientert organisasjon en dagens såkalte anti-rasistiske organisasjoner er. NDL tar blant annet sterk avstand fra nazisme og vi ønsker jøder hjertlig velkommne både som medlemmer av NDL og til å delta i våre demonstrasjoner.»(3)På denne måten unngår de nazi-stempelet, og prøver å skjule sin rasistiske agenda. Rasismen er derimot dårlig skjult, ettersom et angrep på islam iogforseg er et angrep på arabere. De fleste arabere er muslimer, og de utgjør også størsteparten av verdens muslimer. De bruker altså nøyaktig den samme strategien som nazistene og andre fascister brukte i mellomkrigsårene (demonisering av folkegrupper), selv om «fienden» nå er en annen. Selv om de brede lag av befolkningen offentlig tar avstand fra grupper som NDL, bidrar disse til å spre visse holdninger og vrangforestillinger av nyhetsbildet.

250 antirasister samlet seg på Stortorvet og rasistene fra Norges Defence League (NDL) dukket aldri opp. Lørdag 26. februar samlet antirasister i Oslo seg for å demonstrere mot rasistiske grupperinger og den økte rasismen mot muslimer etter at NDL hadde annonsert at de ville holde en demonstrasjon på Stortorvet i Oslo. Rasistene fra NDL dukket aldri opp etter å ha vært vitne til mobiliseringen og støtten som den antirasistiske demonstrasjonen fikk.

NDLs forbilde er English Defence League, en selverklært anti-islamistisk engelsk bevegelse som rekrutterer aktivt innenfor bl.a. fotballsupportermiljøene. Et nettsøk av bevegelsen viser at de har begynt å bli ganske aktive, både på sin vanlige bloggnettside og via ulike Facebook-grupper, hvor de til sammen har 800 medlemmer fordelt på ulike grupper. Med slagord som “no surrender”, sverger NDL på å “forsvare Norge fra sharialovgivning” og “forsvare ytringsfriheten”.

– Om islamiseringen forsetter så får vi en fremtid vi ikke engang tør forestille oss. Her er det ikke snakk om politikk eller om å utestenge folk, men om å ta avstand fra den ekstreme religionen islams inntog i Norge, Norden og Europa, skriver NDL på nettsiden norwegiandefenceleague.wordpress.com.

Vokser

Det siste året har bevegelsen vokst i rekordfart, med over 40000 medlemmer på Facebook. Etter først å ha operert i det skjulte, har den nå stått frem med et usminket budskap og med ledere som har valgt å røpe sin identitet. På EDLs hjemmeside er de også åpne om hvor og når de planlegger demonstrasjoner og aksjoner. I det siste er det blitt kjent at bevegelsen jobber målbevisst med å bygge allianser både i Europa og USA.

Tette bånd

Størst oppsikt har det vakt at EDL har tette bånd til den innflytelsesrike Tea Party-bevegelsen i USA. Da den kontroversielle amerikanske rabbineren og Tea Party-aktivisten, Nachum Shifren holdt en flammende appell til støtte for Israels krig mot militant islam i London i midten av oktober, deltok over 250 English Defence League aktivister i punktdemonstrasjonen. Mens rabbineren fordømte sharialover og advarte mot at «islam vil overta dette landet», skrek demonstrantene «E–D–L», og «no surrender»(ingen overgivelse). Søndagsavisen The Observer mener å vite at den kontroversielle rabbineren skal ha diskutert finansieringsstøtte til EDL. Les siste nytt i VG her og om PST sin trusselvurdering

Kilder: sos rasisme, Aftenposten, wikipedia og Utrop.no

Publisert av ABP World Group Ltd. , Worldwide security services

L’enlèvement international d’enfant et le déplacement illicite d’enfant


Pour les parents victimes d’un enlèvement d’enfant vers l’étranger, ou qui sont dans l’incapacité d’exercer leur droit de visites, ou qui ont de solides raisons de craindre que leur conjoint n’emmène l’enfant pour l’installer à l’étranger sans l’accord de l’autre parent, le Ministère des Affaires Etrangères, Sous-Direction de la Coopération Internationale en Droit de la Famille est l’interlocuteur premier.

Les déplacements illicites d’enfants

Un déplacement d’enfant est une situation très délicate et complexe, tout particulièrement lorsque plusieurs pays sont concernés. Chaque cas est unique et chaque pays a sa propre législation et son propre système juridique, ce qui fait qu’une décision judiciaire prononcée dans un pays ne sera pas forcément applicable dans un autre. Pour éviter cela, la France a conclu des accords avec certains pays et surtout elle a ratifié, le 1er décembre 1983, un traité international sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signé à La Haye le 25 octobre 1980 : la Convention de La Haye.

Les pays n’ayant pas conclu avec la France de convention en matière de déplacement illicite et de garde d’enfant Une décision de justice ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée sur un territoire étranger, sans avoir préalablement été reconnue par la justice du pays considéré. En l’absence de convention particulière entre les deux pays concernés le requérant devra engager une procédure dite “d’exequatur” dans le pays étranger. Dès que le jugement rendu en France est revêtu de l’exequatur, il devient exécutoire sur tout le territoire de ce pays.En pratique un parent qui ne peut pas faire respecter sur un territoire étranger une décision judiciaire dont il est titulaire en France, devra prendre un avocat sur place pour engager et suivre la procédure d’exequatur locale ou son équivalent et demander l’exécution forcée de la décision, si cela s’avère nécessaire.

publié par: ABP  World Group Ltd. fournir: la récupération des enfants disparus, la
protection rapprochée,
la chambre de panique, de l’enquête, l’exécutif de protection, les
personnes disparues et plus.

Elterliche Kindesentführung, Kindesmitnahme, Kindesentzug – Deutschland


Kindesentführung, Kindesmitnahme, Kindesentzug – die unterschiedlichen Begriffe sind der Versuch sprachlich zu unterscheiden zwischen einer Entführung durch einen fremden Täter – ein hochkrimineller Akt – und der Tat eines Elternteils, der im Zusammenhang mit familiären Krisen und Konflikten das gemeinsame Kind ins Ausland bringt. Die Begriffe Kindesentzug und Kindesmitnahme sollen die familiäre Dynamik im Hintergrund in das Blickfeld rücken. Allerdings ist und bleibt eine Kindesmitnahme oder ein Kindesentzug durch einen Elternteil zugleich eine Kindesentführung, die auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann

Wann liegt eine Kindesentführung vor?

Eine Kindesmitnahme ist eine Sorgerechtsverletzung. Sie liegt vor, wenn ein Elternteil, der nicht im Besitz der alleinigen elterlichen Sorge oder des Aufenthaltsbestimmungsrechtes ist, das gemeinsame Kind gegen den Willen des anderen Elternteils ins Ausland bringt. Gemeinsam sorgeberechtigte Elternteile müssen gemeinsam über den Aufenthaltsort des Kindes entscheiden, d.h. dass auch ein Elternteil der zwar im Besitz der elterlichen Sorge ist – aber eben gemeinsam mit dem anderen Elternteil – nicht das Recht hat, mit dem Kind seinen Aufenthaltsort ins Ausland zu verlegen, selbst wenn das Kind normalerweise bei ihm/ihr lebt. Es handelt sich im Übrigen auch um eine Kindesentführung, wenn ein Kind nach einem vereinbarten Besuch im Ausland nicht zurückgeschickt wird..

Wann kann es dazu kommen?

Ängste vor einer Kindesentführung oder die Drohung damit sind in fast allen binationalen Familien in Krisen und schwerwiegenden Konfliktsituationen anzutreffen. Die Spannbreite liegt zwischen panischer Angst und deutlicher Drohung bis hin zu ganz unterschwelligen, wagen Befürchtungen oder entsprechenden Andeutungen.
Erfahrungen zeigen, dass Ängste vor einer Kindesentführungen oder die Drohung damit vor allem in Zusammenhang mit Trennung und Scheidung auftreten, zumeist im Vorfeld oder in einer akuten Trennungssituation, aber auch noch nach bereits lange zurückliegender Trennung. Hintergrund sind in der Regel eskalierte Konflikte und der Versuch über das Kind Druck auf den Partner auszuüben, um bestimmte Ziele zu erreichen, z.B. die Trennung zu verhindern bzw. rückgängig zu machen. Auf Seiten eines ausländischen Elternteils kann aber auch das Gefühl, ausgegrenzt zu werden und in Deutschland nicht zu.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

Wat is een internationale kinderontvoering door een ouder?


We spreken van een internationale ontvoering door een ouder als een ouder (of voogd) zijn kind meeneemt naar een ander land dan het land waar het normaal woont, zonder wettelijke toelating van de andere ouder. Onder deze definitie vallen ook de dossiers van kinderen die niet meer bij één van hun ouders in het buitenland op bezoek mogen gaan.

Het aantal kinderen dat door een van de ouders is ontvoerd nam vorig jaar weer toe. In het aantal ouderlijke kinderontvoeringen door de laatste jaren zit een stijgende lijn.

Uit de nieuwste cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIK) blijkt dat vorig jaar 182 kinderen werden ontvoerd door een van de ouders. Het gaat om 125 zaken. Twee jaar geleden ging het nog om 144 ontvoerde kinderen. In 2007 staat de teller op 77 kinderen die oneigenlijk wordt meegenomen. Van internationale kinderontvoering is sprake als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht. Of daar onrechtmatig wordt vastgehouden door een van de ouders.
Het zijn vaak de moeders die de kinderen meenemen zonder dat de vader hiervan op de hoogte is. Zo ontvoerden moeders vorig jaar 79 maal het kind of de kinderen. Dinsdag werd de 39-jarige kinderontvoerder Hadi D. veroordeeld tot vier jaar cel voor het ontvoeren van zijn 12-jarige zoon Hamza. D. haalde op 10 juli 1999 zijn toen bijna 2-jarige zoontje weg bij zijn moeder in Assen en bracht het kind onder in Algerije. Daar wonen zij nog steeds.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Follow our updates on Twitter and Facebook

You Kidnap My Child, And I Get In Trouble?


Divorce

That word hurts.

In the ideal world, a child doesn’t know that word. In today’s world (arguably the exact opposite of ideal), a child not only knows that word but knows many friends with divorced parents, including his own. Actually, my friends and I get excited when we hear about someone’s parents still together. You can literally hear us exclaiming something like, “WOW. How did that happen??” Parents staying together “in good times and in bad” and “in sickness and in health” is a rarity.
According to the enrichment journal on the current divorce rate in America, first marriages fail 50 percent of the time; second marriages fail 60 percent; and third marriages fail 73 percent. Only ten years ago, the U.S. Bureau of Census reported a 40 percent failure of first marriages.
If being apart is more common than staying together, child custody battles are bound to be everywhere.
As a teacher, I’ve seen more than several cases. I would hope for a situation where both parents would walk into a conference and things would go smoothly, as both want the best for their child. And in some circumstances, this would be the case. Excellent. A smooth meeting.
And then the other scene would take place: Mom accuses Dad of hiding things; Dad accuses Mom of lying to the child. If anything went awry, fingers were pointed. My heart always went to the sweet child caught in the middle.
Sorrowfully, this may be the least of child custody complications.
Parental kidnapping occurs more often than reported. According to Lost Children, more than 350,000 family abductions occur in the U.S. each year – that is nearly 1,000 per day!
Recently, an American dad was in the news. Why? His ex-wife took their two children to her home country, Japan. Not on a visit to see family. She fled the United States with the kids.
Need some history on this couple? Here’s the breakdown: Christopher and Noriko were married for 14 years. They lived in Japan for a while but moved back to the United States before the divorce. She agreed during the divorce to remain in the United States. She didn’t. The courts then gave sole custody to Christopher.
What’s a father to do? Forget about it, not deal with it, and never see his children again? Let the mother do whatever she wants? Let her get away with kidnap?
No. He went to be a father. He went to make things right. Easy enough, yeah? No. Japan still recognizes the mother as the sole custodian.
Christopher abducted the children as they were on their way to school.
Pause. I am NOT saying it’s okay to kidnap children – even your own. Children are traumatized enough as it is. However…(nah, I’ll wait for that. Back to our story.)
Christopher ended up getting caught, seconds away from the front gate of the U.S. consulate’s office. Ouch. He’s currently in jail for child abduction in Japan.
Now, where was I? Yes. However…
Shouldn’t certain things be understood between nations, like custody, for example? Different nations have different rules. I understand that some things are different…steal an apple here? Not a big problem. Steal an apple somewhere else? Could be a big problem. But children’s rights? Kidnap? I’m thinking that should be a lot closer to universal. Why isn’t it? Last time I checked, children are humans….and they have rights. So, this case could be argued as a human rights case.
And if divorce rates are rising, shouldn’t our concern for parental kidnapping rise as well?
Source: NeonTommy

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Follow our updates on Twitter and Facebook

Norge må evakurere norske statsborgere


Massiv evakuering fra Libya

Regjeringer i hele verden sender ferjer og fly for å evakuere utlendinger fra Libya, der Gaddafi forbereder seg på å knuse oppstanden.

Komplisert

Kina har chartret fire svære, greske ferjer som skal hente ut de første 15.000 av 33.000 kinesere i Libya, mens EU forbereder masseevakuering av 10.000 EU-borgere og Tyrkia iverksetter evakuering av 25.000 tyrkere.

Det er særlig store asiatiske land som Bangladesh, India og Filippinene som står overfor en stor og komplisert operasjon for å hente ut flere hundre tusen gjestearbeidere som sitter fanget i det voldsherjede landet.

En flyger på et maltesisk fly som var sendt for å hente maltesere, forteller om kaos og slåssing på flyplassen i Tripoli for å komme med fly ut av landet.

Norge bør nå snarest reagere, og få hentet ut Norske statsborgere som oppholder seg i Libya.

Published by: ABP World Group Ltd.  Security services.

Les siste nytt i VG her

Les også: Slik skal Norske Jan komme seg ut av Libya

Follow our updates on Twitter and Facebook

International Child Abduction – Spain


By Velasco Lawyers

It is quite common to hear about separated parents living in different countries where one parent denies the return of a child after a temporary parental visit.

Spain protects parents who have child custody and who are residents in Spain through their national laws, international agreements and bilateral agreements between countries. In particular the Organic Law 9/2002, of the 10 December; The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction signed on the 25th October 1980; The European Council agreement related to judicial decisions for the custody of minors of the 20th May 1980 and the bilateral agreement between Morocco and Spain related to the enforcement of judicial decisions concerning the custody and the return of minors of the 30th May 1995. The latter was deemed a necessity due to the amount of legal cases regarding the return of children abducted by parents during visits to Spain or Morocco.

What is child abduction?
Spanish law is clear about what child abduction is, and it takes these cases extremely seriously:
The removal of a child from their place of residence without the consent of the parent with whom he usually lives or the people or institutions in whose care the child was entrusted.

The retention of a child is a serious breach of an established judicial or administrative decision.
The penalty can be from 2 to 4 years of imprisonment plus the loss of the right to parental authority (patria potestad) for 4 to 10 years.
If the abducting parent informs the other parent or the institution in charge of the child, of their exact location with the promise of immediate return, there will be no charges as long as the period of abduction is less than 24 hours.

International visitation rights
A parent who is a resident in Spain and who receives a request for visitation rights from the other parent in a different country has to legally comply with the request as long as it conforms to the divorce or separation agreement (convenio regulador). The situation can be a terrible dilemma for the parent with custody if they suspect that the other parent will not return the child. In this case a Spanish lawyer experienced in International Family Law should be consulted immediately.

Claiming the child back
For countries outside the international conventions cited above, once the child is abducted it might be difficult to legally force the authorities of the other country to return the child. For countries complying with the treaties above there is a legal route which must be followed to get the child back but the amount of time for the return can vary greatly. The UK, New Zealand and Australia for example will return the child very quickly.

In cases of abduction, time is of the essence. If the child is out of Spain for more than a year, the judge in the visiting country could stop the return process if the other parent can demonstrate that the child has integrated perfectly in their new environment.

Conclusion
If one of the parents suspects abduction it is important to immediately consult a Spanish lawyer, who is experienced in International Family Law, in order to preventively evaluate all options; even more importantly when abduction has already taken place, to be able to explore all possible legal ways for the safe return of the child.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Follow our updates on Twitter and Facebook