Equador / Slovakia: Ekvádorčanka bojuje o svoje dieťa so Slovákom: Izabelkin prípad sa poriadne zamotáva


Izabelkin prípad sa poriadne zamotáva. Okresný úrad v Bratislave rozhodol, že dieťa ekvádorskej mamy a slovenského otca nebude chodiť do školy v Jakubove (okr. Malacky).

z6SDSKM_Sqb5pPgwnOmZvA_Dc-rku-sa-matka-pok-sila-od-otca-dosta-no-on-tvrd-e-verdikt-s-du-nie-je-platn

Priklonil sa k názoru súdu, ktorý rozhodol ešte minulý rok, že dieťa sa vráti s matkou do Južnej Ameriky. V skutočnosti však aj naďalej podľa zástupkyne riaditeľky navštevuje spomínanú školu. Ide o spor o dieťa, v ktorom bola zainteresovaná aj detská ombudsmanka Viera Tomanová a poslankyňa NR SR Natália Blahová.

Okresný úrad v Bratislave vydal v januári 2018 rozhodnutie, že Izabelka nemá chodiť do školy v Jakubove a zrušil jej prijatie. Nový Čas sa bol pozrieť, či otec verdikt dodržiava. Ráno naozaj prišiel do školy sám, bez dcéry. Zástupkyňa riaditeľky ZŠ nám však povedala, že dievčatko na vyučovanie stále chodí a rozhodnutie úradu ešte nie je právoplatné. „Týmto rozhodnutím okresný úrad zrušil rozhodutie o prijatí dieťaťa do školy. Výrok okresného úradu sa rešpektovať okamžite po prijatí hlavne z dôvodu, že neexistuje právoplatné rozhondutie o prijatí dieťať do danej školy. Úrad postupoval podľa rozhodnutia okresného súdu, a to bolo právoplatné 6. 10. 2017.“ povedala matkina právnička Daniela Ježová. S týmto zdôvodnením nesúhlasí otcov právnik Andrej Gara, ktorý si myslí pravý opak. „Rozhodnutie okresného úradu nenadobudlo právoplatnosť, pretože môj klient ho ešte nemá. Podáme žalobu a požiadame o preskúmanie verdiktu,“ vyjadril sa Gara. O jeho právny názor sa opiera aj otec dievčatka Peter Gajdár, ktorý tvrdí: “Izabela môže naďalej chodiť do školy v Jakubove a zúčastňovať sa vyučovania, nakoľko ako slovenský štátny občan je zo zákona zúčastnená na povinnej školskej dochádzke.”

Otec IzabelyRozvedení rodičia Izabelky, Mariella Fajardo (32) z Ekvádoru a otec Peter Gajdár (34) zo Slovenska, bojujú o svoju dcéru od polovice roku 2017. Dievčatko vtedy prišlo za otcom na prázdniny a do Južnej Ameriky sa nevrátilo. Zúfalá matka podala žalobu na súd a ten rozhodol, že dcéra sa vráti do Ekvádoru. Otec dievčatka ignoruje súdne rozhodnutia, zapísal ju do školy a zamestnal sa v jej triede ako asistent učiteľa.

If you have any questions or concerns regarding parental abduction to or from Equador or Slovakia feel free to contact us 24 / 7.  We are always available at contact@abpworld.com or by calling our offices – +1 (805) CHILD-11 (+18052445311)

source

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s