Hvordan håndtere pengeutpressing


30 Juni, 2016

Kilde: ABP World Group™

Utpressing og trusler

Utpressing for å tilegne seg penger, verdier og tjenester er et økende samfunnsproblem. Utpresserne spiller på frykt og trusler om represalier/avsløringer/vold/skade for å oppnå ønsket resultat.

Utpressing-Pengeutpressing

Å bli utsatt for utpressing kan være skremmende og traumatiserende, -Derfor er det vanlig at ofrene ikke tør å søke profesjonell hjelp. 

Vi har personell med mange års erfaring fra politi, forsvaret og sikkerhetstjenester. Vårt personell har bistått klienter i inn og utland gjennom mange år. Vår oppgave er å raskt finne kreative og trygge løsninger slik at utpressingen/trusselen opphører. – Dette med full konfidensialitet.

Vi kan kontaktes 24 timer i døgnet.

www.abpworld.com

§ 330. Utpressing

For utpressing straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning tvinger noen til å handle slik at det medfører tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, ved

a) annen ulovlig atferd enn den som rammes av § 327 første ledd, eller
b) utilbørlig å true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart, eller med å sette frem en skadelig opplysning.

Straffen for utpressing er bot eller fengsel inntil 3 år.

§ 331. Grov utpressing

Grov utpressing straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om utpressingen er grov skal det særlig legges vekt på om den

a) gjaldt en betydelig verdi,
b) var nøye planlagt,
c) var foretatt overfor en forsvarsløs person,
d) har medført særlig store påkjenninger,
e) har pågått over lengre tid, eller
f) av andre grunner er av en særlig farlig eller samfunnsskadelig art.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail ( contact@abpworld.com )

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s