Aktiv trussel beredskap / Terrorberedskap i Norge


20 Oktober, 2015

Av: M. Bakker

Aktive trusselsituasjoner er veldig dynamiske og de utvikler seg raskt. Enkeltpersoner må vurdere sin situasjon og være forberedt på å ta avgjørelser i løpet av sekunder. En aktiv trusselsituasjon varer vanligvis ikke over lengre tid, med mindre det utvikler seg til en gisselsituasjon.

Anti-Terror Terrorisme Norge

En aktiv trussel er definert som enhver hendelse som ved sin bevisste natur, skaper en umiddelbar trussel eller presenterer en overhengende fare. I tillegg til enkeltpersoner utrustet med skytevåpen (aktive skyttere), er det mulig at andre typer våpen eller instrumenter (bomber, Kjemiske midler mm) kan benyttes av lovbrytere som ønsker å forårsake skade.

Situasjoner med “aktive skyttere” og “aktive trusler” er et alvorlig sikkerhetsproblem. En aktiv trussel situasjon kan oppstå hvor som helst, inkludert kjøpesentre, bedrifter, spesielle arrangementer og lignende.

Vår beredskaps opplæring vil bli avholdt hos den enkelte klient og kan skreddersys for å passe klientens behov. Varigheten av kurset er 1-2 dager og inkluderer klasseromsundervisning, en gjennomgang av bygningsmassen for å identifisere nødvendige sikkerhetstiltak og punkter av bekymring.

Vi vil også utføre en praktisk demonstrasjon for å vise et realistisk scenario.

I tillegg til dette vil våre anti-terror eksperter kunne tilby en grundigere gjennomgang av sikkerhetsrutiner og bygningsmasse, for å avdekke eventuelle høyrisikopunkter og fremlegge en full rapport med forslag til tiltak.

Visit our web site at: www.abpworld.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

profile pic.jpg

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s