Utpressing, narkotikasalg og trusler begås oftest av personer med en tung kriminell bakgrunn


Desember 29 , 2014

Kilde: Dagbladet, Aftenposten og Lovdata

Utpressing, narkotikasalg og trusler begås oftest av personer med tung kriminell bakgrunn. Utpresseren har vanligvis en tett tilknytning til organiserte kriminelle miljøer.

“Utpressing, etter straffeloven av 1902 § 266 det at noen i vinnings hensikt ved rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å foreta en handling (oftest utbetale penger) som volder tap eller fare for tap for ham selv eller noen han handler på vegne av”.

– I sju år har vi samlet erfaringer og rapporter om vold, utpressing, narkotikasalg, købråk og trusler på klubbene. I mellom 80 til 90 prosent av tilfellene startes det dessverre av folk med ikke-norsk etnisk bakgrunn, sier Vivike. I dag bygger han opp restauranten BAR på Tjuvholmen ved Aker Brygge.

Torpedo

– Nattklubber er en attraktiv arena for det kriminelle miljøet, der de viser fram makt og penger som ikke kan oppgis i selvangivelsen. Torpedovirksomhet og trusler mot gjester og eiere kan skje og da forsvinner raskt den gode stemningen vi forsøker å lage på våre steder, sier Vivike.

Hovedmannen på 32 år er dømt til ett år og elleve måneders fengsel for to tilfeller av fullbyrdet utpressing, trusler og et tilfelle av voldsbruk. En 31-åring fikk halvannet år i fengsel. To andre, som hadde mer perifere roller i utpressingene, er dømt til henholdsvis 90 og 60 dagers fengsel. En femte tiltalt har politiet ikke fått tak i.

Utpressingen har foregått på kjente utesteder som Andys Pub midt i Oslo sentrum. I tillegg har pengeutpressingen skjedd på utestedene Mosquito, Club Stereo og Dixie.

Et av ofrene drev to av stedene. Dommen beskrivere ofre som har vært livredde for sine egne liv og mulige følger for familien. En av de utpressede gikk med skuddsikker vest i flere dager etter at truslene og pengekravene ble fremsatt.

Flere av de dømte er tidligere dømt i blant annet volds- og narkotikasaker. De hadde et rykte som ifølge vitneforklaringer spredte frykt i Oslos utelivsverden.

Unik sak

Aktor i saken, politiadvokat Øyvind Aass Havnevik ved Sentrum politistasjon, karakteriserer denne saken som unik i norsk sammenheng.

– Dette er en type kriminalitet vi har vært forskånet fra i Norge, og det er lenge siden noen har vært domfelt for noe lignende. I andre land har dette vært utbredt. Vi har hatt kunnskaper om dette fenomenet i Oslo en tid, men nå er ikke slik utpressing av utesteder noe problem lenger, sier Havnevik til Aftenposten.no.

Han forteller at de fornærmede under rettssaken har karakterisert utpressingen som mafiametoder.

Trusler

Gjengen har benyttet påståtte fornærmelser, tap av dørvaktjobb og påståtte tyverier fra andre gjester som påskudd for å innkreve såkalte «bøter» fra de tre lederne på utestedene. Hvis de ikke betalte, ville kravet straks stige til flere hundre tusen kroner.

Ved flere tilfeller ble det også utøvd direkte vold mot de utpressede og deres nærmeste familie i form av slag i ansiktet. Andre ganger kunne de komme med antydninger om at de bar våpen på innerlommen som et godt «argument» for at offeret måtte betale summer på opp mot 50.000 kroner.

Utpressing Oslo

«Jeg skal vise deg mafia» og «Deg skal jeg drepe, du slipper ikke unna» var replikker som ble avlevert for å understreke alvoret. Ved tre tilfeller ble det også utbetalt pengebeløp, som de dømte nå er ilagt å betale tilbake med renter. De dømte må også betale oppreisning på 30.000 – 50.000 kroner til sine ofre.

Sterke reaksjoner

Retten har lagt vekt på hvilket press ofrene har vært utsatt for og hvilke følger dette har fått for den enkelte. En karakteriseres som traumatisert, og han har vært sykmeldt ett år. I retten ble det fremlagt legeerklæring om at truslene var en av årsakene til at han har problemer med å komme seg tilbake i arbeidslivet.

Et annet offer bærer fortsatt voldsalarm. Han innførte meldeplikt til nær familie. Ifølge forklaringen var han livredd for sitt eget liv, og hva som kunne skje med familien.

Det tredje offeret viste frem bilder av tre av de tiltale til sin gravide samboer med beskjeden: «Hvis du ser en av disse, må du ringe politiet». Han fjernet også alle navn fra postkassen, og ba samboeren skifte til gardiner som dekket hele vinduet. Selv skaffet han seg voldsalarm og «sikkerhetsspray».

De første dagene etter at truslene ble fremsatt brukte han skuddsikker vest. Senere ble vesten liggende i bilen, men da de tiltalte slapp ut av varetekt tok han frem vesten igjen.

Blir du utsatt for utpressing? kontakt oss idag: http://www.abpworld.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

Ironboyzz-FacebookTwitter-Ironboyzz

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s