Bidrag til barnebortførere blir fjernet


Regjeringen vil endre loven slik at de som bortfører egne barn fra Norge ikke lenger får norske barnebidrag.
I statsråd fredag la regjeringen fram et forslag til lovendring om stanse økonomiske ytelser til dem som står bak barnebortføringer. Forslaget innebærer at verken barnebidrag eller andre offentlige ytelser skal utbetales til den av foreldrene som har bortført barnet.

74 barn ble i fjor bortført fra Norge, nesten dobbelt så mange som året før, da 40 barn ble bortført, viser tall fra Justisdepartementet.

– Vi synes ikke det er rettferdig at den som tar med seg barnet ut av landet skal oppnå økonomiske fordeler, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til TV 2.

Mange av de bortførte barna bor i lavkostland, som land i Øst- Europa, slik at norske barnebidrag kan rekke langt. Eriksson regner med at forslaget får flertall, med støtte fra KrF og Venstre.

– Dette har vært en sak jeg har engasjert meg i da jeg satt i opposisjon, forteller Eriksson.

– Nå har vi sjansen til å gjøre noe med denne urettferdigheten. Vi satser på at dette både virker preventivt, og at bortførte barn føres tilbake til Norge, sier han.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s