Betaling av barnebidrag ved Barnebortføring


Oktober 4, 2013

Kilde: Stavanger Aftenblad / ABP World Group

Frekkheten lenge leve. Nå har Arbeiderpartiet stemt ned 2 tidligere lovforslag om å stoppe bidragsytelser til barnebortførere. Nå har de sittet i regjering siden 2005 uten å ha igangsatt et eneste prevantivt tiltak for å stoppe barnebortføringer.

Til tross for press i media både fra ABP World Group, Bortført.no og enkeltstående foreldre av bortførte barn, har de på en svært arrogant måte nektet å sette en umiddelbar stopp for den grunnlovsstridige innkrevingspraksisen. -Det de imidlertid har gjort, er å i det stille snikinnføre en stopp av innkreving fra flesteparten av de fedre som har fått sine barn bortført.

Les Bortført.no`s artikkel: Arbeiderpartiets narrespill om Barnebortføring.

Anniken_Huitfeldt

Stavanger Aftenblad

Lovforslaget vil gjøre det mulig for norske myndigheter å stoppe utbetaling av trygdeytelser og barnebidrag til foreldre som uten samtykke og i strid med foreldreansvaret har tatt med seg felles barn og flyttet til utlandet, skriver Dagbladet.

– I lavkostland kan man leve godt på norske trygdeytelser, konstaterer Huitfeldt.

– Reglene vil være effektive tiltak for å fremme tilbakeføring av barnet til Norge og forebygge framtidige barnebortføringer, mener hun.

Tall fra Justisdepartementet viser at det i 2010 ble registrert at 64 barn ble bortført fra Norge til utlandet. I 2011 var tallet 45 og i 2012 ble 40 barn bortført.

Lovforslaget innebærer at trygdeytelser som pensjon og uføretrygd som barnebortføreren har rett til, vil bli stoppet. Barnetrygden vil bli satt inn på sperret konto.

Norge vil bli det første landet som innfører en slik lov, og Huitfeldt regner med å få flertall for forslaget i Stortinget. – Merk: Hverken vi i ABP World Group eller personer vi har snakket med i Bortført.no, Saknade Barns Nätverk og Bortført Danmark vet om et eneste land bortsett fra Norge, der kriminelle barnebortførere belønnes med barnebidrag, men også svært ofte på sikt ender opp med å få hovedomsorgen for barnet – Dette til tross for at de har begått en forbrytelse med en strafferamme på opptil 3 års fengsel. Strafferammen i vårt naboland Sverige er forøvrig 5 år.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

One thought on “Betaling av barnebidrag ved Barnebortføring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s