Bortførte Barn: Barnebortførere oftere psykisk syke


Juni 4 , 2013

Kilde: Bortført.no

Forskning viser nemlig at barnebortførere oftere er psykisk syke enn andre.
Barnebortfører
Det psykiatriske argumentet “retraumatisering”, blir hyppig brukt i domstolene for å stoppe tilbakeføring. Dommere synes ofte å mene at det er best at barna forblir hos den som har forårsaket traumene, selv om forskningen viser at foreldre som bortfører er selvopptatte og mangler empati, og i likhet med lovbrytere flest, har en høyere andel av psykopater enn ellers i befolkningen.
Resultatet av at den forskningsbaserte psykiatriske kunnskapen tilsidesettes, er at mange bortførte barn får hele sin oppvekst ødelagt av å bli isolert i utlandet sammen foreldre med psykiske lidelser.

Follow our updates on Twitter and Facebook

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail

NOTE: We are always available 24/7

(646) 502-7443 United States

069 2547 2471 Germany

020 3239 0013 United Kingdom

01 442 9322 Ireland

031-753 83 77 Sweden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s