Regjeringen skjerper straffen for barnebortføring


Kilde: TV2

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet.


ENDRER LOVEN: Justisminister Grete Faremo(Ap) vil gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn. Til nå har det ikke vært straffbart for den av foreldrene som barnet bor hos

– Vi vil styrke barns beskyttelse mot å bli skilt fra en av foreldrene. Hensynet til barnets beste ligger til grunn, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

I dag kan den av foreldrene som et barn bor fast hos, bortføre barnet uten at det får strafferettslige konsekvenser. Når den nye loven er på plass vil det bli straffbart å bortføre barn for begge foreldrene.

Det er særlig problemer med barnebortføring til andre land som gjør samvær med begge foreldrene vanskelig som er bakgrunnen for lovendringen. Justisminister Grete Faremo slår fast at det er til beste for barna at de ikke rykkes opp fra sitt hjemland og sitt vante miljø, og har samvær med begge foreldrene.

Regjeringen foreslår også å utvide kompetansen som ankeutvalget i høyesterett har, slik at de i enkelte tilfeller skal kunne avgjøre ankesaker om barnebortføring. Lovendringen vil i følge justisdepartementet føre til raskere saksbehandling.

————————————————————————————

ABP World Group Ltd. kommenterer:

Vi har hørt denne visa fra AP i mange år nå. De har ignorert vårt og bortført.no`s arbeide med å få stoppet bidragsutbetalinger til barnebortfører. Så lenge NAV utland sender bidrag til barnebortfører, så vil det ikke være mulig å få begrenset antall barnebortføringer til utlandet. Det er også meget betenkelig og ikke minst kjønnsdiskriminerende at det er kun fedre som blir pålagt å betale barnebidrag til barnebortfører.

Les også: Oftest mor som bortfører, og mødre belønnes for selvtekten

 

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

One thought on “Regjeringen skjerper straffen for barnebortføring

  1. So the current law which gives the custodial parent the right to move overseas with the children without the consent of the parent without any custody rights, will now be abolished and it will be classed as a criminal offence, namely illegal abduction, to move away, thus protecting the parent without custody or joint custody rights, from loosing the rights of access/visitation with their children.

    Theoretically this does sound like a safeguard for all non custodial parents, but in practice, i really do not feel it will protect against abduction or make any difference to parents who have abducted, plan to abduct, or want to move away with their children.

    What i want to know is what are the new plans/laws going to be to get the abducted children back when they are taken against this new law, and are illegal abductions going to actually be treated as criminal offences and the parents punished, and what are the policies going to be to enforce this new law?

    Furthermore, does this new law only apply to Norwegians? as in the past it has been proven that Norwegian parents who abduct are favoured and are allowed to walk free with the children they have abducted and are helped by the Minstry, or is the law now going to be applicable to all nationalties abducting children either TO or FROM Norway???

    Is this going to be yet just another contradiction of policy by the new Minister, who will follow in the contradictive steps of the previous Justice Minister?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s