Säpo stoppade CIA-operation


Source: SvD

Agenter från USA har under falsk täckmantel spanat mot terrorister på svensk mark. Amerikanerna ertappades på bar gärning av Säpo. Sverige protesterade mot underrättelsetjänsten CIA och amerikanerna lämnade hastigt landet. Händelsen har hållits topphemlig.

När Usama bin Laden spårades upp och dödades i Pakistan för av USA för tre veckor sedan så skedde det utan att Pakistan informerades. SvD kan idag avslöja att USA också spanat mot terrorister på svensk mark. Sverige har alltså blivit scen för främmande makts terroristjakt, utan den svenska regeringens vetskap.

Detta ska inte förväxlas med den fasta övervakningsenhet vid USA:s Stockholmsambassad som blev känd i höstas, eller med läckta diplomatrapporter från Wikileaks.

Vad SvD idag kan presentera är istället hittills helt okända uppgifter om olovlig amerikansk underrättelseverksamhet som bedrivits i Sverige. Den uppdagades av svensk säkerhetspolis för två år sedan, första halvåret 2009.

Men både själva händelsen och efterspelet till den har hållits strängt hemlig sedan dess.

Det var när Säkerhetspolisen bedrev en egen spaningsoperation mot misstänkta terroristkretsar i Sverige som det hela inträffade. Plötsligt upptäckte Säpo att det förutom svensk säkerhetspolis och de misstänkta också fanns en tredje aktör på plats. I området opererade också andra, okända, personer som även de intresserade sig för de misstänkta terroristerna.

Säpo kunde avslöja att det var två amerikaner. När Säpo kontrollerade vilka dessa var visade det sig att de var amerikanska agenter. Därmed hade USA brutit mot flera regler i umgänget mellan Sverige och USA.

• De två amerikanerna hade inte deklarerats för svenska myndigheter. Kutym är att underrättelsepersonal från vänligt sinnade samarbetsländer, dit USA räknas, deklareras för Säpo.

• Från amerikansk sida hade man inte anmält att denna spaningsverksamhet pågick.

• Inte heller hade USA berättat att det fanns amerikanskt intresse för de misstänkta terrorkretsarna. Då hade ett samarbete med Säpo kunnat ske. Att Säpo spanar på terrorister i samarbete med andra länder har nämligen skett tidigare.

Här rörde det sig istället om amerikaner som arbetade under falsk täckmantel, under cover, i Sverige.

Säpos amerikanska samarbetspartner är underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency, CIA. I Sverige, liksom i flera andra länder, har CIA en stationschef. Denne är officiellt ackrediterad i sin täckbefattning som diplomat vid USA:s Stockholmsambassad. Men stationschefen rätta verksamhet är känd för svenska myndigheter som kallade honom ”Charlie”.

Därför blev det den dåvarande stationschefen för CIA, ”Charlie”, som fick ta emot en kraftig svensk reaktion.

Den som framförde protesten mot USA var generaldirektör Anders Danielsson, chef för Säpo. Enligt SvD:s källor var signalen tydlig: ”Vi har detta. Vi vill inte se er här igen!”.

– Säkerhetspolisen satte med eftertryck stopp för den amerikanska operationen, säger en av SvD:s källor med insyn i polisens arbete.

För Säpo är hela historien en känslig affär som myndigheten varken bekräftar eller förnekar:

– Vi kommenterar aldrig pågående, historiska, planerade eller påstådda operationer, säger Säpos chef generaldirektör Anders Danielsson till SvD.

Att svenska Säpo samarbetar med både amerikanska polisen, FBI, och underrättelsetjänsten CIA, är känt sedan tidigare. Men att en vänligt sinnad tjänst som Säpo samarbetar ertappas i olovliga ärenden är mycket känsligt.

SvD:s uppgifter stöds av flera källor med insyn i Säpos verksamhet. De två ertappade amerikanska agenterna lämnade snabbt Sverige.

Inte heller CIA:s stationschef ”Charlie” finns kvar i Sverige. Hans tjänstgöringstid här gick mot sitt slut vid den här tiden. När ”Charlie” lämnade sin post fick han en efterträdare som enligt SvD:s källor har en helt annan och mer sofistikerad framtoning. Därmed anses affären på svensk sida utagerad.

Tidigare har olovlig underrättelseverksamhet eller flyktingspionage i Sverige förknippats med auktoritära regimer som länder som Ryssland, Irak under Saddam Hussein, Iran och Syrien.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s