Advokatforeningen -Ynkelige og prinsippløse


Tekstkilde: VG Nett

Hovedstyret i Advokatforeningen besluttet eksklusjonene på et møte i dag.

– Vi har hatt to ekslusjonssaker oppe til behandling, den ene mot Furuholmen og den andre mot Berg. Det er fattet vedtak om eksklusjon i begge tilfeller. Det er en trist avgjørelse å ta, men et enstemmig hovedsyre mener at det var nødvendig, sier leder Berit Reiss-Andersen til VG Nett.

Morten Furuholmen tar beslutningen med ro. Han mener Advokatforeningen bommer på den prinsiipielle delen av dommen mot ham.

LES OGSÅ: Furuholmen: – Har aldri ment å gjøre noe galt

– Ynkelige og prinsippløse

Furuholmen og hans forsvarer John Christian Elden har hele tiden argumentert med at en advokat må kunne påta seg et oppdrag på vegne av en klient, uten at advokaten skal straffes. De mener begge at dommen i Høyesterett skaper alvorlige prinsipielle problemer, og Furuholmen etterlyser engasjement rundt dette fra interesseorganisasjonen.

– Advokatforeningen har vært tvetydig og prinsippløse i denne saken. De har vært ynkelige. Jeg lever godt uten en slik forening, og tar denne beslutningen med stor ro, sier Furuholmen til VG Nett.

Støtte fra forsvarergruppen

En av instansene som uttalte seg før eksklusjonen, var Forsvarergruppen av 1977, foreningen for forsvarsadvokater.
De var kritiske til å kaste ut Furuholmen og Berg, og uttalte seg mot ekslusjon.

– Det er ærlig talt mye viktigere for meg å ha mine egne i ryggen enn hovedstyret i Advokatforeningen. Jeg lever godt med ikke å være medlem, så lenge vet jeg at jeg har forsvarerene, som er mine kolleger, med meg, sier Furuholmen.

Også advokat Rune Berg, som overtok saken fra Furuholmen, er skuffet over eksklusjonen.
– Det bør være et tankekors for Advokatforeningen at man eksluderes for et forhold der Oslo tingrett langt på vei kom med en frifinnelse, sier Berg til VG Nett.

Les også: Toskas forsvarer melder seg ut i protest, Øystein Storrvik mener eksklusjonen av advokat Morten Furuholmen er «uforståelig». (Aftenposten)

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

3 thoughts on “Advokatforeningen -Ynkelige og prinsippløse

  1. Etikk er noe dritt som bare forkludrer det daglige virket til advokater over det ganske land. Det er nesten underlig at Advokatforeningen plutselig har utviklet denne egenskapen, men for oss andre er det greit at man tar avstand fra advokater med skurketendenser. For kriminelle er det jo også greit å vite hvem som kan bistå dem med tvilsomme pengetransaksjoner i fremtiden, og sånn sett har nok Furuholmen og Berg sikret seg endel oppdrag fremover.

  2. her var det jo mye ytringsfrihet. Her skrev jeg igår et innlegg om en konkret sak og konkrete hendelser i forbindelse med mister Furuholmens adferd og manglende etikk. Noe som forårsaket dyp depresjon og uførhet om en mann som nesten ble drept av en av Furuholmens kriminelle klienter. Men det kan dere ikke piublisere, derimot publiserer dere at uttalelser om at en forening er ynkelige og prinsippløse, når de faktisk etter min mening viser at de nettopp har prinsipper og faktisk er det omvendte av ynkelige.
    Selvsagt kunne Furuholmen reagert og truet med injuriesak over det jeg skrev, , men å motbevise noe som er sant er jo ikke så lett å gjøre om og å reise en sak er vel Furholmen alt for ynkelig til å gjøre. Skulle nesten ønske han hadde gjort det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s