Mor tiltalt: På flukt med datteren i 3 år


Kilde: VG

41-åringen sier hun tok med seg datteren sin til Island for å melke kuer og til Polen for å leve som forfatter. Nå er hun tiltalt for barnebortføring.

– Jeg erkjenner ikke å ha gjort noe kriminelt, sier kristiansandskvinnen (41) til VG.

Neste uke må hun møte i Kristiansand tingrett tiltalt for å ha vært på rømmen med sin mindreårige datter i nesten tre år.

Kvinnen er anklaget for ulovlig å ha holdt henne skjult for barnevernet mens hun var på flukt i Norge, på Island og i Polen, der hun til sist ble pågrepet av polsk politi i fjor sommer etter at hun var etterlyst i hele Europa.

Jobbet som forfatter

Kvinnen sier selv at hun på Island livnærte seg ved å reise fra gård til gård hvor hun melket kuer. I Polen livnærte hun seg som kunstner. – Jeg jobbet som forfatter og skrev blant annet på en svart komedie, sier 41-åringen.

Datteren gikk på polsk skole.

– Vi hadde det veldig bra i Polen. Datteren min lærte sitt tredje språk, noe hun har hatt stort utbytte av, sier moren.

Da 41-åringen ble pågrepet, ble datteren overført til polsk barnevern, før hun ble overført til barnevernet i Norge. Moren satt selv i polsk varetekt et halvt år før hun ble overlatt til norske myndigheter.

– Det var grusomt og brutalt, sier moren til VG.

Mistet omsorgen i 2007

41-åringen mistet omsorgen for sitt barn i Kristiansand tingrett i 2007. I dommen ble det beskrevet hvordan datteren har levd et omflakkende liv med bohemaktige foreldre.

Retten la til grunn av det ikke var de tekniske eller de fysiske rammene for omsorgen som gjorde at barnevernet ble tilkjent omsorgen, men sviktende omsorgsevne på grunn av personlighetsforankret problematikk hos 41-åringen.
Her la retten til grunn flere sakkyndiges uttalelser. Blant annet ble det lagt vekt på at moren nektet datteren omsorg med sin biologiske far, som hun var sterkt knyttet til og hadde god kontakt med.

Dommen ble anket til Agder lagmannsrett, men lagmannsretten kom til samme konklusjon: Barnevernet fikk omsorgsretten. Høyesterett nektet senere ny anke. Saken er nå anket til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor 41-åringen representeres av advokat Arild Humlen.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

2 thoughts on “Mor tiltalt: På flukt med datteren i 3 år

 1. Hva i all verden er det som skjer i dette landet?

  Pga “personlighetsforankret problematikk hos 41-åringen” overtok barnevernet VED TVANG omsorgen for dette barnet. Barnet led ingen nød ved tidspuktet for omsorgsovertakelsen. Dette er vanvidd.

  Og, de hadde vektlagt at “moren nektet datteren omsorg med sin biologiske far”. Hvis det virkelig er sant at barnet hadde en far “hun hadde god kontakt med”, hvorfor ble i så fall ikke omsorgen for barnet overlatt til faren?

  Betimelig nok nevnes ikke barnets alder. I BV-saken skal barns egen mening tillegges vekt.

  Det er ufattelig at et barn skal “straffes” ved å miste sin biologiske familie på dette viset. Har ikke barnevernet mange nok voldsutsatte og mishandlede barn å ta seg av…?

 2. I lived in Norway for some time, and from my experience in your country I can safely conclude that Norway is not a democratic country – at least not in the sense I understand the meaning of the word democracy. True, there are elections in Norway and there is a press – but if there is no real freedom to live peacefully with your family, and no freedom to criticize authority when they invade your private sphere and kidnap your children, there is no meaning in calling a country a democracy.

  In fact, I would go as far as to say that even people in some of the world’s worst dictatorships like Burma are better off than in Norway. At least in places like Burma, you can bring up your children on your own.

  Far too often Norwegians repeat that their child protection system works well because they intervene in the most serious cases. This is a lie which ordinary Norwegians have been fed like they have been fed so many other lies about their country.

  I do not see the press ever taking a critical view of the powers given to these authorities. In Norway you are brought up to never question authority. I can’t see any hope for the several thousand families who have been destroyed by the Norwegian state.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s