Når pressen lar politikk gå foran god presseskikk


Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

PFU, Vær varsom plakaten 4.7:

4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

6 thoughts on “Når pressen lar politikk gå foran god presseskikk

 1. «eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.»

 2. Heksejakten er klart i gang———Noen har ikke moral i det hele tatt. Siv kan da vel ikkje for at noen menn er kokko i hodet…

 3. Stakkars Trond Birkedal. Og, – stakkars, om det finnes 15-åringer, eller yngre, som har blitt utsatt for eventuelle overgrep fra hans side.

  Når det er sagt, – dette synes også å være en lei sak for FrP’s sentrale ledelse, – om det virkelig stiller seg slik at Mo (adm.leder FrP) har hatt kunnskap om dette. – at ungdom har vært utsatt for overgrep, – og ikke gått til politiet med det. Ennå værre, selvfølgelig, om dette er noe partiledelsen (SivJ. & Co.) OGSÅ har hatt kunnskap om, men av HENSYN til PARTIET har latt være å ta affære med! I så fall: bør og skal det være konsekvenser for de involverte.

  At partiet FrP, som sådan, skal måtte ‘stå til rette’ , ser jeg imidlertid ikke. Se på saken som det er linket til i en kommentar over her (TBN, 24/03/4:25 pm). Skulle AP m/ledelse
  ´legges ned´ av den grunn? Selvfølgelig ikke. (Det finnes TUSEN andre, – og bedre, grunner til å la AP forsvinne i de historiske annaler!).

  Så til alle lesre av denne blogg, – og til media de kommende dager & uker: Hold tunga rett i munnen nå!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s