Det Norske rettssystemet er korrupt


Kilde: A-Magasinet, Karine Østtveit 11.3.2011

Opprørte politikere: “Jeg kan nesten ikke tro det. Dette er ting man forventer av land som Uganda – ikke fra Norge”

På telefon fra Jersey er tidligere parlamentsmedlem Gerard Baudains opprørt.

Tidligere samme dag har han sendt en e-post: “Det norske rettsystemet er like korrupt som hvilket som helst land i den tredje verden.. Ring meg.”


Jeg tror jeg har brukt flere hundre timer på denne saken. Vi har forøkt alt. Reiser, møter, brev, telefoner –  ingenting har nyttet. norske myndigheter vil ikke høre. Hvem har ellers engasjert seg på Jersey? – Mange, svært mange. Lederen for parlamentet på Jersey og jeg har flere ganger diskutert denne saken spesifikt. Jeg tror de fleste parlaments-medlemmene er klar over den sier Baudains.

På ett tidspunkt var han også innkalt som vitne, for å redegjøre for Jerseys holdning i saken. Politikeren reiste til Norge for å foklare Jerseys standpunkt – men da han kom hit, ville ikke dommeren tillate vitnesbyrdet hans. Også ved den britiske ambassaden har man jobbet mye med Christines sak. – I denne saken ble det faktisk vurdert å sende en formell note til det norske justisdepartementet for å klage på behandlingen Christine fikk.

Les hele historien i A-Magasinet sin reportasje i dag.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services
Follow our updates on Twitter and Facebook

NOTE: We are always available. 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443
UK Phone Number: 020 3239 0013 –
Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

2 thoughts on “Det Norske rettssystemet er korrupt

  1. Norsk rettsvesen og Haagkonvensjonen

    Fælt at norske myndigheter bare ignorerer Haagkonvensjonen på denne måten.
    Skulle tro det dreide seg om Saudi- Arabia eller Iran. I et slikt hadde man nok som utlendig fått samme behandling som Christine fikk av de norske myndigheter.
    Dette vil gjøre det vanskelig for norske barn som blir bortført til andre land.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s