Wat is een internationale kinderontvoering door een ouder?


We spreken van een internationale ontvoering door een ouder als een ouder (of voogd) zijn kind meeneemt naar een ander land dan het land waar het normaal woont, zonder wettelijke toelating van de andere ouder. Onder deze definitie vallen ook de dossiers van kinderen die niet meer bij één van hun ouders in het buitenland op bezoek mogen gaan.

Het aantal kinderen dat door een van de ouders is ontvoerd nam vorig jaar weer toe. In het aantal ouderlijke kinderontvoeringen door de laatste jaren zit een stijgende lijn.

Uit de nieuwste cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIK) blijkt dat vorig jaar 182 kinderen werden ontvoerd door een van de ouders. Het gaat om 125 zaken. Twee jaar geleden ging het nog om 144 ontvoerde kinderen. In 2007 staat de teller op 77 kinderen die oneigenlijk wordt meegenomen. Van internationale kinderontvoering is sprake als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht. Of daar onrechtmatig wordt vastgehouden door een van de ouders.
Het zijn vaak de moeders die de kinderen meenemen zonder dat de vader hiervan op de hoogte is. Zo ontvoerden moeders vorig jaar 79 maal het kind of de kinderen. Dinsdag werd de 39-jarige kinderontvoerder Hadi D. veroordeeld tot vier jaar cel voor het ontvoeren van zijn 12-jarige zoon Hamza. D. haalde op 10 juli 1999 zijn toen bijna 2-jarige zoontje weg bij zijn moeder in Assen en bracht het kind onder in Algerije. Daar wonen zij nog steeds.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Follow our updates on Twitter and Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s