Vi kan halvere antall barnebortføringssaker


Av: Martin Waage, Managing Director Europe – ABP World Group Ltd.

Antall barnebortføringer kan med få tiltak reduseres vesentlig.

Vi  Har igjennom mange år hatt mistanke om at mange av disse bortføringene har vært planlagt på forhånd av både fødsler og inngåtte ekteskap/forhold. Erfaring viser at våre mistanker  har vært korrekte.

Mange land skiller klart ut når det gjelder denne fremgangsmåten. bla. Ukraina, Russland, og Øst- Europeiske land, samt Brasil og Filippinene.

Disse sakene har som fellestrekk at det går ca. Fra 1.5 til 2.5 år fra kvinnene ankommer  Norge, får barn og foretar en bortføring med etterfølgende retur til sitt hjemland.  Det er allment kjent i disse landene at Norge da utbetaler barnetrygd/barnebidrag,  dette til tross om barnefar får en rettslig kjennelse på at han har full omsorgsrett eller ei. Det er til og med nettsteder som viser  disse kvinnene fremgangsmåten til hvordan det norske systemet kan manipuleres.

NAV bryter norsk lov

Haagkonvensjonen av 1973 ble til for å verne kvinner og barn som ble forlatt av sine menn/fedre i utlandet. Idag blir ordningen misbrukt av kvinner som bortfører barn og forlater menn i Norge. NAV kjører her sin egen agenda, og det kan bekreftes at det er kun norske menn som blir avkrevd bidrag for bortførte barn. Kvinner slipper å betale bidrag til bortfører, noe som igjen strider mot norsk lov vedr. Diskriminering og likestilling. Det vil si: NAV bedriver her en lovstridig og ulovlig praksis. Våre politikere er fullt klar over at dette foregår uten å gjøre noe.

Vi arbeider for foreldre over hele verden, men få land sender bidrag og pengestøtte til barnebortførere.  Norske myndigheter sender veldig uklare signaler når de sender penger til lovbrytere som samtidig er etterlyst av Interpol. Enkelte land ser på dette som en aksept av bortføringen, og anstrenger seg dermed ikke for å finne en løsning.

Så lenge det utbetales bidrag til barnebortførere vil  vi komme til å se en økning i bortføringssaker .

Ett godt eksempel på dette er Tommy Hoholm sin sak, der barnemor bortførte deres to sønner til Slovakia.  Selv om Tommy har vunnet frem både i det norske og slovakiske rettssystemet, så sitter Hoholm nå hjemme i Norge uten sine barn og betaler bidrag til bortfører. Årsaken: Slovakia er et lavkostland og den tilsendte norske bidragsstøtten er en så nyttig inntektskilde at barnemoren gjør alt for å forhindre at slovakisk politi finner guttene. Hun bor selv ikke sammen med barna, men sender de rundt til ulike slektninger, og de har til tider bodd i et munkekloster.  Barna har nå mistet mye skolegang på grunn av at de lenge har vært på rømmen.  Slovakisk politi har uttrykt irritasjon over at NAV utland vanskeligjør deres arbeide med å få tak i guttene.

Slovakia er forundret over norsk praksis

Dommeren i den siste rettsaken i Slovakia uttalte at Norge gjør det veldig vanskelig for oss å finne denne barnemoren ved å sende henne penger til å holde seg og barna skjult. At Norge sender bidrag til en som er internasjonalt etterlyst for å ha bortførte sine barn er altså uforståelig for de slovakiske myndighetene – Som selv har underskrevet Haagkonvensjonen.

Om NAV fortsetter denne praksisen så frykter jeg at vi i de kommende årene kommer til å se en dramatisk økning i antall bortførte Norske barn. Vi kommer nok også til å kunne få se flere “Skah saker”,  når frustrerte foreldre tyr til andre midler for å få sine barn hjem igjen.

http://www.abpworld.com

3 thoughts on “Vi kan halvere antall barnebortføringssaker

 1. Staten regulatoriske oversettelser er de samme gjennom vest og nå i økende grad over hele politikken sluttet mandater uansett opprinnelsesland. Barn er veldig mye en vare av statlige investeringer, og også en attraktiv pakke til å støtte under FN-mandat for verdens politikk. Den mannlige forelder som alltid i det landet du er i er kjemper en ideologisk kamp, og ikke en juridisk en. Det juridiske systemet er ikke annet enn et redskap for de jurister som verdsetter penger mer enn sine egne land velstand eller medmennesker, er det også større doktriner som avgjør behovet for politikken som påvirker oss alle. Men disse er bare et spørsmål om kontroll i fremtiden, på slutten av WW II, var mange retningslinjer gjort nnot bare reetablere en ny type internasjonal orden, men en som har noe å gjøre med hva du tenker er urettferdighet, det er en del av planen.

  Som for internasjonal handel med barn og kvinner, betaler den som om offentlige avgifter, private foretak, kriminalitet er det svært liten forskjell i disse dager mellom noen av dem, de har alltid vært og vil alltid være dessverre en del av menneskets handel. Politikere er de verste representanter for oss og utviklingen av politikere som lærer i den juridiske profesjon er det verste. Kast alle som rompa ut alt slik du kan, og så kanskje vi kan overvinne statene ønsket om å være en kur for alle.

  Disse menneskene hater barn og tanken på dem og de spesielt hater menn. Kostnadene ved denne politikken er sikkert veldig dyrt i forhold til avkastning, og spesielt i fremtidige sosiale kostnader. Men jeg antar det er en plan på denne galskapen, men det er og er noen skumle tanker for en annen dag.
  Hunner og barn som i alle langsiktige planer er lettere å manipulere enn menn faktisk den ideelle folk til å gjøre dette ville være en kvinnelig hvis eneste interesse er personlig sikkerhet ikke politikk. Menn har alltid vært unnværlig, som ser ikke bort fra nye kvinnelig lederskap består hovedsakelig av mannlige minded lesbiske med kvinnelige utstyr, som tenkemåte er så villedende det må være en forbrytelse i seg selv å ikke representere ditt libido som primært driver i politikken.

 2. Disse folk hat barn og tanken om seg og de særlig hat hanndyr. Omkostningene av disse politiet er gjerne meget dyr inne pris av retur , og særlig for fremtiden sosiale omkostningene. Bortsett fra JEG anta det er en plan å denne galskap , bortsett fra det er og er noe arr innfall for en annen day.As for internasjonal trafficking av barn og kvinner , hvem som enn betaler hvorvidt offentligheten skatter , privatforetak , forbrytelsen det er ganske lite differansen i disse dager imellom noen av seg , de alltid var og alltid ville være sadly del av human commerce.Politicians er det det verste representanter for oss og utviklingen av politikerne hvem høre inne juristene er det det verste. Kaste alle dem bums ut hva enn vei du kanne , og så kanskje vi kanne seire over det fastslår ønske å bli en helbrede by all means.

 3. At Slovakia er forundret over en norsk rettspraksis som sender barnebidrag til barnebortførere er ikke rart.
  Til og med jeg som er norsk er mildt sagt forundret over denne praksisen. Det er da også svært uvanlig at
  man har en slik praksis i et land. Særlig grotesk er det at kun menn må betle bidrag i slike saker.
  Det er da tross alt ulovlig å drive med kjønnsdiskriminering i slike saker.
  Hva er grunnen til at man har denne underlige og kjønnsdiskriminerende ordningen i en moderne demokratisk stat?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s