Henter hjem bortførte barn til Norge


By: RUNE CHRISTOPHERSEN / BERGENS TIDENDE

Et norsk selskap som henter hjem bortførte norske barn skal ifølge daglig leder flere ganger ha blitt møtt av våpen.

Ved 8–9 anledninger har våre folk grepet aktivt inn og hentet barnet ut for å få det hjem, sier daglig leder Martin Waage i ABP World Group. Men han vil ikke svare på om de har vært bevæpnet i slike situasjoner. ABP World Group tilbyr blant annet livvakt- og overvåkingstjenester – og oppsporing og hjemhenting av bortførte barn. – De siste seks årene har vi vært involvert i om lag 15 slike saker, blant annet i Sør-Amerika, Midtøsten og på Balkan, sier Waage til Bergens Tidende.For de mest krevende og risikofylte oppdragene kommer prisen ifølge Waage fort opp i 200.000–500.000 kroner.

Tilkjent daglig omsorg

En kvinne på Vestlandet kontaktet selskapet etter at sønnen angivelig ble bortført til Balkan av sin far. – Han reiste på ferie i juni i fjor, og kom tilbake uten barnet. Gutten bor hos farens familie. Han fyller to år denne måneden. Jeg har ikke sett ham siden i fjor sommer, sier kvinnen som ikke er gift med mannen lenger. Hun ønsker å være anonym av hensyn til sønnen.

mortherandchild

– Ikke registrert

Martin Waage i ABP World Group mener foreldre av bortførte barn blir motarbeidet av politiet når de skal anmelde sakene. – Ofte er ikke barna engang registrert som savnet. Da begynner vi med å kontakte Kripos og Interpol, sier han. Om lag 20 foreldre som har fått bortført barna sine, har gått sammen i et nettverk som blant annet driver nettsiden bortført.no. Kjell Schevig, som administrerer siden, sier han flere ganger har anbefalt ABP World Group til desperate foreldre. – Norske myndigheter gjør svært lite i slike saker, og en del foreldre har sagt at de i ren desperasjon vil dra og hente barna, selv i svært farlige området. Da har jeg i stedet anbefalt dem å kontakte ABP World Group, sier Schevig, som også har lagt ut en artikkel om selskapets tjenester på nettsiden. www.bortført.no

«Begår et overtramp»

Daglig leder Waage understreker at selskapet ikke påtar seg oppdrag før det foreligger en rettskraftig dom i en barnefordelingssak. – Vi prøver alltid først å løse saken med diplomatiske midler. Det har også skjedd at vi har sagt nei til å gripe inn fordi risikoen ved å hente barnet ville vært for stor. Så langt har ingen blitt skadet i operasjonene, sier Waage. Han kaller virksomheten «nødhjelp» til desperate foreldre. – Etter Haag-konvensjonen skal bortførte barn tilbake der de bodde. Jeg er selvsagt klar over at vi begår et overtramp i de landene vi opererer i, men moralsk og etisk er det likevel riktig, mener han. Kripos bekrefter overfor BT at de er kjent med at ABP World Group har vært involvert i en bortføringssak.

« Jeg er selvsagt klar over at vi begår et overtramp i de landene vi opererer i, men moralsk og etisk er det likevel riktig. » Martin Waage, daglig leder i ABP World Group.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s